مقایسه نمیباشد (وجدانی، ۱۳۷۲). در حدود سال ۱۹۵۰ این نظریه قوت گرفت که منابع ژنتیکی طبیعی به سرعت در حال تخریب میباشند و یا به اصطلاح فرسایش ژنتیکی اتفاق میافتد. در حقیقت، فرسایش ژنتیکی در طول دهها سال بر اثر سرعت زیاد در تخریب منابع ژنتیکی تداوم یافته است و اگر با همان سرعت پیش میرفت تا سال ۲۰۰۰ مخازن ژرمپلاسم طبیعی همه نابود شده

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد تقسیم بندی