میوه
مواد خشک شیر بدون چربی
حداقل مواد چربی
شکر- قند یا لاکتوز
ترکیبات
نوع بستنی
حداکثر ۱%

حداقل ۱۱%
چربی شیر یا چربی نباتی
۵%
حداقل ۱۲%
بستنی معمولی
حداکثر ۱%

حداقل ۱۱%
چربی شیر
۸%
حداقل ۱۲%
بستنی خامه ای
حداکثر ۱%
۴%
حداقل ۴%
چربی شیر یا چربی نباتی
۳%
حداقل ۱۲%
بستنی میوه ای

این تقسیم بندی با

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد بشر،، نباتات، واویلوف،، طبیعی،