تقسیم بندی سایر کشورها تفاوت چندانی ندارد و با مختصر تغییر در فرمول قابل مطابقت می باشد.
طبقه بندی بستنی در سایر کشورها به صورت زیر می باشد:
۱- کاستارد۱۳ : ترکیبی از شیر منجمد و غله و شکر می باشد. البته در شکل واقعی آن تخم مرغ یا زرده تخم مرغ اضافه می گردد، این محصول به بستنی فرانسوی معروف است.
۲- یخمک : از آبمیوه رقیق به

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع متفاوت‌اند.، برگی، زراعی،، موزائیک