میزان قابل توجهی انرژی تولید نمی کند.
میزان ارزش کالری بستنی بستگی دارد به :
– میزان درصدکربوهیدراتها شامل لاکتوز، مواد افزودنی شیرین کننده، قندهای میوه و طعم دهنده.
– درصدپروتئین شامل پروتئین شیر یا هر منبع دیگری از پروتئین مثل تخم مرغ و پایدارکننده ها.
– درصد چربی از هر منبعی که باشد مثل امولسیفایرها، تخم مرغ، کاکائو و

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره استراتژی ها، تصمیم گیری، عدم قطعیت