گرم آب به میزان یک درجه می‎باشد. (دوگلاس، ۲۰۰۸ )
بستنی یک منبع خوب انرژی برای انسان می باشد. معمولا میزان چربی بستنی ۳ تا ۴ بار بیش از شیر است (غیر از بستنی های رژیمی) و بطور کامل نصف کل ماده خشک را قند تشکیل می دهد که شامل لاکتوز، ساکارز و در بعضی موارد شربت ذرت است.
این واقعیت که این مواد تقریباً بطور کامل جذب می شوند، بستنی

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در موردسلسله مراتب، آیین هندو، تقسیم بندی