که به آن افزودنیهای مختلفی شامل مواد امولسیون کننده، پایدار کننده، طعم دهنده و رنگ دهنده نیز اضافه می شود. (دوگلاس، ۲۰۰۸ )
مقادیر کاملا تعیین شده از مواد مختلف بصورت یک ترکیب همگن با یکدیگر مخلوط میگردد. مخلوط بستنی۱۱، به دستگاه انجماد یا فریزهایی که دارای طرح مخصوص می باشند منتقل می گردند. در زمان انجماد، هوا با مخلوط بستنی

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد تنوع،، نائل، (میشرا، ۲۰۰۷)۱۱.