باید از ایجاد خستگی بخصوص در سرکلاس جلوگیری کنیم زیرا خستگی مانع بزرگی در یادگیری می باشد پس باید کلاس درس را متنوع و شاد کنیم تا دانش آموزانمان از سرکلاس ماندن احساس لذت نمایند. خستگی عوارض دیگری نیز به دنبال وارد از جمله نگرانی است(دیوانی ،1382) .

خستگی اغلب تولید نگرانی می کند ویا دست کم شخص را مستعد نگرانی می سازد. هر دانشجوی پزشکی هم می داند که خستگی مقاومت بدن را در برابر بیماری کم می کند و هر روان شناسی آگاه است. که خستگی از میزان مقاومت انسان در برابر ترس و نگرانی می کاهد(همان منبع).

« ادیسون » نیرو وقدرت تحمل فوق العاده خود را که می گویند، در شبانه روز 20 ساعت کار می کرد، مرهون آن عادت خود می دانست که هر وقت دلش می خواست می خوابید. « هنری فورد » کمی قبل از هشتاد سالگی در مصاحبه ای از راز بشاش بودن و طراوتش سؤال شده بود، چنین پاسخ

گفت: «من هرگز درجایی که بتوانم بنشینم، نمی ایستم و جایی که بتوانم دراز بکشم، نمی نشینم »(دیوانی ،1382)

پس کلاسهای درس ما هم آنقدرنباید خشک باشد که اجازه هیچ گونه حرکتی به دانش آموز داده نشود بطوری که او احساس خستگی شدید درسرکلاس کند و خواهان زودتر زنگ خوردن و بیرون رفتن ازکلاس درس و مدرسه باشد(همان منبع).

استراحت و خواب نیمه روزبه حافظه انسان کمک می کند. دراحادیث نیزآمده است که شخصی به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت : من قبلا حافظه ام خوب بود و محفوظات ذهنم زود به خاطرم می آمد ولی اکنون فراموشی و نسیان عارضم شده است. پیامبر صلی الله علیه فرمودند : شاید عادت داشته ای هنگام ظهراستراحت کنی و ترک عادت کرده ای(علامه مجلسی، 1340) متاسفانه درکشورما به علت کمبود مدارس و دوشیفته بودن مدارس ساعت 12 یا 1 ظهر که هنگام استراحت است دانش آموزان را به سرکلاس می آوریم.

مطلب مشابه :  طبقه بندی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری

استاد دانشگاه شیکاگو[1] «ا.ج» می گوید: اگرشما بتوانید عضله های چشم را بطور کامل آزاد و راحت نگاه دارید ، امکان خواهید یافت تمام مشکلات و نارحتی هایتان را فراموش کنید. علت اینکه چشم تا این اندازه درفشارهای عصبی مؤثرمی باشد این است که یک چهارم تمام نیروهای عصبی مصرفی بدن را این عضو ،به تنهایی به کارمی گیرد. شما ممکن است هرازگاهی هرکجا که هستید، استراحت کنید، ولی برای استراحت نباید تقلا کنید. زیرا استراحت عبارت است از هیچگونه تقلا و آرامش عضله ها و این کاررا باید ازعضله های چشم خود شروع کنید. پی درپی به خود بگویید: «آرام باش…آزاد باش…آرام باش و استراحت کن» و چنین خیال کنید که قوت و نیرو ازعضله های صورت به مرکز بدنتان جریان می یابد(ممتاز جهرمی،1386).

این مطلب دررابطه با استراحت و رفع خستگی و خواب را ازجهت بیان نمودیم که هرچه ما بهتربتوانبم ازتعطیلاتمان درجهت استراحت و ازبین بردن خستگی های ناشی ازکارهای قبلی استفاده

نماییم باعث می شود که با توان و روحیه بهتربتوانیم کارهای آینده را انجام دهیم. و مطلب را عمیقاً یاد بگیریم.