طبقه بندی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری

در یک تقسیم بندی کلی روشهای اندازه گیری سرمایه فکری به چهار طبقه کلی تقسیم بندی می­شوند.

1-8-1-2) روش­های سرمایه فکری مستقیم

این روشها مقدار پولی دارایی­های فکری را بوسیله اجزاء مختلف این قبیل دارایی­ها پیش­بینی می­کنند. از بین روشهای اشاره شده روش کارگزار تکنولوژی، حسابداری و هزینه­یابی منابع انسانی، جستجوگر ارزش، سرمایه فکری مستقیم و حسابداری منابع انسانی در این طبقه قرار می­گیرند(Mehralian, et al, 2012).

 

 

 

2-8-1-2) روش­های سرمایه­گذاری بازار

این روشها بر محاسبه تفاوت بین ارزش بازار سهام شرکت و سرمایه در دست سهامداران آن و در نظر گرفتن ما به التفاوت بعنوان دارایی­های نامشهود یا سرمایه فکری مبتنی هستند. از بین 14روش، مدل ترازنامه نامرئی، ارزش بازار به دفتر و کیوی توبین جزء این طبقه هستند.

 

3-8-1-2) روش­های بازگشت روی دارایی­ها

این روشها متوسط درآمد قبل از کسر مالیات شرکت را در یک دوره مشخص محاسبه نموده و آنرا بر متوسط ارزش دارایی­های فیزیکی در همان دوره تقسیم می­کنند. روش ارزش افزوده اقتصادی و ارزش نامشهود محاسبه شده با این ویژگی هستند و به این طبقه تعلق دارند.

 

4-8-1-2) روش­های کارت امتیازی

در این روشها اجزاء مختلف دارایی­های نامشهود یا سرمایه فکری شناسایی شده و برای آنها شاخص­های تهیه شده در کارت­های امتیازی گزارش می­شوند و یا اینکه در نمودارها به نمایش در می­آیند. روشهای کارت ارزیابی متوازن، جهت یابی اسکاندیا، کنترل دارایی نامشهود، نتایج امتیازی زنجیره ارزش متعلق به این طبقه هستند(Neal, et al, 2011).

 

مطلب مشابه :