و معیار های فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه گردیده است) دمایی بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد دارند که بر اساس دمای راحتی نیاز به سیستم های برودتی دارند.
از طرفی نزدیک به۴۰ درصد انرژی کشور در ساختمان ها مصرف میگردد که در حدود ۵۰ در صد این مقدار در بخش سیستم های برودتی ساختمان ها مصرف می گرددشکل(۱-۲).در آمریکا در حدود ۲۵%

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد عوامل محیطی