جذبی پس از آنالیز اقتصادی برای ظرفیت،کاربری و محل مورد نظر رتبه بندی می‌کند.
عوامل اصلی در انتخاب یک سیستم تهویه مطبوع
مهمترین عواملی که درانتخاب یک سیستم تهویه مطبوع موثرند; عبارتند از
۱- مقدار سرمایه موجود.
۲- فضا یا ساختمان شامل; هدف از به کارگیری آن، محل آن، موقعیت، جهت و شکل آن.
۳- وضعیت خارجی ساختمان شامل درجه

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوع حقوق ایران، عقود معین