انرژی تجهیزات تهویه برودتی
ارائه مدلی جهت انتخاب تجهیزات برودتی در ایران
۱-۴- ۲ سوالات اصلی تحقیق
با توجه به اینکه در الگوی مصرف انرژی ایران بیشترین مصرف در بخش مسکونی و تجاری میباشد و یکی از این بخش ها استفاده انرژی در بخش تاسیسات برودتی ساختمان ها میباشد چه راهکاری در انتخاب این تاسیسات میتوان بکار برد تا از نظر اقتصادی

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع ویروسی، نوترکیبی، پیچیدهی، دهندهی