لوله‌ها و انژکتور cm 10 می‌باشد…………………………………………………………۴۷
شکل ۵-۴- منحنی دبی بر حسب فشار برای محفظه چرخش‌های با قطر ۰.۸، ۱ و ۱.۱ و با قطر سوراخ خروجی mm 1.1…………………………48
شکل ۵-۵- زوایای پاشش برای محفظه چرخش‌های ۰.۸و۱.۱ با خروجی ۱ میلی‌متر که به ترتیب ۵۵ و ۷۰ درجه

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در موردآیین هندو، آداب و رسوم، ایران باستان