خیار در لبنان علائم شدید لکه‌ای و تاولی در برگها ایجاد نموده و سبب بدشکلی برگها شده است (اعتباریان، ۱۳۷۶).

۲-۳- تمایز سرولوژیکی جدایههای ویروس
به لحاظ دامنه میزبانی و مشخصات سرولوژیکی بین جدایهها و نژادهای یک ویروس ممکن است تفاوتهایی دیده شود. پورسیفول و هیبت (۱۹۷۹)، تمایز سرولوژیکی جدایههای ویروس موزاییک هندوانه از

مطلب مشابه :  مقاله درمورددانشگاه علوم پزشکی، فنیل آلانین، زیست شناسی