باشند که به کندی تکامل یافته و بالا خانواده‌های موجود را ایجاد نموده‌اند. می‌توان از اطلاعات مربوط به توالی، برای تخمین درجات رابطه تکاملی استفاده کرد و درختی که مسیرهای احتمالی تکامل را در ویروسهای یک خانواده نشان می‌دهد، ترسیم نمود و روابط غیر منتظره آنها را کشف کرد (ماتیوس، ۱۹۹۲).
استفاده از تکنیک‌هایی که تکامل بیمارگرها را

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در موردسلسله مراتب، عادت واره، طبقه اجتماعی