بدشکلی است.
نشانه‌های بیماری به میزبان، زمان آلودگی (اعتباریان، ۱۳۷۶) و سن گیاه نیز بستگی دارد. گیاهان پیر آلودگی کمتری نشان می‌دهند. اولین نشانه‌های بیماری ۳-۴ روز یا بیشتر از ۱۸ روز پس از آلودگی ظاهر می‌شوند. انتقال ویروس با شیره گیاهی و شته، علائم را بعد از ۷-۱۲ روز نشان خواهند داد. گاهی گیاهان آلوده هیچ نشانه‌ای از بیماری

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک