طبق ملاک های DSM-IV کسانی که دارای اختلال افسردگی اساسی (MMD)17 هستند باید حداقل یک نشانه اصلی و چهار نشانه از ۹ نشانه زیر را داشته باشند:
– خلق افسرده یا تحریک پذیر (نشانه اصلی)
– کاهش علاقه و لذت به فعالیت هایی که قبلا مورد علاقه بودند (نشانه اصلی)
– کاهش یا افزایش قابل توجه وزن
– بی خوابی یا کندی روانی- حرکتی
– خستگی یا

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد مکانیزاسیون کشاورزی، بهبود عملکرد، مکانیزاسیون، رشد جمعیت