کاهش انرژی
– احساس بی ارزشی یا گناه بی مورد
– افکار متناوب مرگ
– کاهش توانایی تفکر یا تمرکز
وقوع این علائم باید منجر به تغییر در عملکرد قبلی فرد که ناشی از شرایط پزشکی نباشد گردد و باید عملکرد روزانه بیمار را مختل کند.
اختلال افسرده خویی۱۸ شکل خفیف و فرض افسردگی است. باید دو یا چند نشانه از نشانه های زیر را دارا

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع سیستم تهویه مطبوع، رتبه بندی