می‌باشد. در طی این سال ها بشر پیشرفتهای فراوانی کرده است که شاید خود حتی تصور چنین سرعت پیشرفتی را نداشت . فناوری های جدید مانند وب نیز استفاده از اینترنت را به مراتب راحت تر کرده است، اما انسان برای راحتی بیشتر هرگز از پا ننشسته است و قدم در ایجاد فناوری های نو نهاده است . تجارت الکترونیک یکی از این فناوری ها است که در پشت نام

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع (ادواردسون،، تاولی، بدشکل، کم‌رنگ