مناسب و راحت کمک نماید(بالانس،۲۰۰۰۱۵:) پژوهش ها نشان می دهند نبود اعتماد، از موانع اصلی موفقیت فروشندگان الکترونیکی و مهمترین عامل بازدارنده برای مشارکت مشتریان در تجارت الکترونیکی است .از این رو، ایجاد اعتماد در مشتریان، یکی از مهمترین عوامل برای پژوهشگران در حوزه تجارت الکترونیکی بشمار می آید (لطیفی و کاشانی،۱۳۸۹۲۵:) موفقیت هر

مطلب مشابه :  مقاله درمورداسترس، بزرگسالان، پارکینسون