اصلی موفقیت تجارت الکترونیک به شمار می آیند.در اواخر دهه ۱۹۹۰ تجارت جهانی با دو تغییر بنیادی و ساختاری از جهانی شدن و انقلاب فنآوری اطلاعات و ارتباطات روبه رو شد که باعث پیشرفتهای چشمگیری در فعالیتهای تجاری, اقتصادی و … بوده است.( بارات و همکارانش۲۰۰۲۳۵:)
از انجا که اعتماد تاثیر به سزایی در وفاداری مشتریان دارد و وفاداری

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درباره، بالک، m، سیال؛