دارد (مورینو و همکاران، ۲۰۰۳). ویروسهای آر.ان.دار که بزرگترین بخش ویروسهای گیاهی هستند، سرعت موتاسیون بسیار بالایی دارند (دریک و هولند، ۱۹۹۹؛ ملپیکا و همکاران، ۲۰۰۲) و احتمالاً دارای... ادامه مطلب

اختصاص می یابد. ۵- عملیات پی ساختمان: عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی ریزی (فوندانسیون) جهت استقرار ستونهای ساختمان یا دیوارهای باربر برروی پی انجام می گیرد و با پایان آن... ادامه مطلب

یک درد روحی توانفرسا توصیف می کنند. تقریبا دو سوم بیماران افسرده به خودکشی می اندیشند و ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها به زندگی خود خاتمه می دهند. بیماران افسرده گاهی از این که قادر به گریستن... ادامه مطلب