دو به یک مونث به مذکر برای MDD با سن ۱۵ سالگی در مطالعات همه گیر شناسی پیشنهاد شده است (به نقل از لی هی و هالند۳۴،۲۰۰۰).
مکانیسم های زیربنایی این تغییر در امر شیوع به طور کامل شناخته نشده، اما ممکن است تاثیر متقابل مکانیزم های اجتماعی شدن جنسیتی۳۵، عوامل هورمونی و اجتماعی و وقایع فشار زایی که همراه دوره نوجوانی است را منعکس کند

برخی از فقها ( شهید ثانی، ۱۳۶۵، ۲۸۵) ثمن باید قبل از عقد، معین گردد و اگر بیعی واقع شود و بعداً تعیین قیمت به عهده متعاقدین یا ثابت باشد به علت وجود غـرر صحیح نمیباشد و در بدایه المجتهـد (ابن رشدقرطبی، بی تا، ۱۴۷و۱۷۰) چنین نقل شده که جهل به وصف و مقدار ثمن سبب غرور می باشدو معامله را باطل میسازد و در کتاب الفقه علی المذاهب

خط)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
شکل ۴-۱۹- مجموعه لوله‌های آزمایش و ترازوی

ژنتیکی ویروسهای گیاهی
نوترکیبی RNA یکی از عوامل اصلی در افزایش تغییر پذیری ویروسهای گیاهی و سازگاری با میزبانهای جدید است که اغلب منجر به پیدایش وارینتهای جدید و استرینهای ویروسی شکنندهی مقاومت میشود. همچنین نوترکیبی RNA میتواند با ترمیم ژنوم ناقص ویروسی یا حذف موثر جهشهای مضر ناشی از همانند سازی خطا پذیر، سازگاری ویروسی را

جریان خروجی ماژول فتوولتائیک وابسته به جریان تابشی است که خود وابسته به تابش خورشید و دمای پیوند سلولهای ماژول میباشد. به همین ترتیب توانی که یک ماژول میتواند منتقل کند، وابسته به تابش خورشید و دمای پیوند نیمه هادی استم۲۲-۲۵۲.
در اینجا Isd1 و Isd2 جریانهای تخلیه و اشباع دیودهای اول و دوم هستند، Vt ولتاژ دو سر ترمینال، Rs و Rsh

میرایی

فصـل اول
کلیات

۱-۱- مقدمه
با توجه به توسعه روز‌افزون صنعت و رشد جمعیت و نیاز کارگاه‌ها و صنایع کوچک و بزرگ و کشاورزی به مصرف آب در کشورمان نیاز به حفظ و نگهداری منابع آبی و تنظیم جریانهای آبی در کشور بیش از پیش احساس می‌شود. یکی از مهمترین روشهای

تقسیم بندی سایر کشورها تفاوت چندانی ندارد و با مختصر تغییر در فرمول قابل مطابقت می باشد.
طبقه بندی بستنی در سایر کشورها به صورت زیر می باشد:
۱- کاستارد۱۳ : ترکیبی از شیر منجمد و غله و شکر می باشد. البته در شکل واقعی آن تخم مرغ یا زرده تخم مرغ اضافه می گردد، این محصول به بستنی فرانسوی معروف است.
۲- یخمک : از آبمیوه رقیق به

انجام شده است.
همچنین با توجه به اینکه میزان مصرف انرژی در بخش تهویه مطبوع در ایران بیسار بالاتر ازمیزان مصرف انرژی در کشور های توسعه یافته همچون آمریکا میباشد بنابراین لازم است در این بخش بررسی های دقیقی در خصوص علت این امر انجام شود.
هدف، سوالات اصلی و جنبه نوآورانه تحقیق
۴ – ۱ اهداف تحقیق
۱-۴-۱-۱ بررسی میزان مصرف

مشتریان پی برده اند و تحقیقات گسترده ای در این زمینه انجام داده اند زیرا عدم اعتماد و اطمینان در یک محیط تجاری اثرات منفی بر تجارت خواهد داشت بنابراین در پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثر اعتماد بر وفاداری و خرید مشتریان هستیم

۳ – پیشینه پژوهش
۳-۱ – بررسی پژوهشهای خارجی
۱ – محققانی از جمله لنفورد و هوبسچیر (۲۰۰۴)