کاغذ دیواری به عنوان اکسسوری منزل یکی از مهم ترین دیوار پوش هایی که در صنعت دکوراسیون داخلی برای زیبایی و پوشاندن دیوار های منزل استفاده می شود استفاده از کاغذ دیواری می باشد. امروزه... ادامه مطلب

از طرف دیگر اگر میزان تابش ثابت باشد و دما کاهش یابد توان خروجی زیاد میشود. شکل ۲-۷- مشخصه ماژول فتوولتائیک (تغییرات توان خروجی نسبت به تغییرات بار و تغییرات دما)]۳۳[ با توجه به شکل... ادامه مطلب

گردید. ۱-۲- آشنایی با رفتار دینامیکی سیستم سد- مخزن سیستمی متشکل از یک سد بتنی وزنی طویل که بر روی پی صلب قرار دارد و مخزنی با کف افقی که تا بی‌نهایت ادامه داشته باشد مطابق شکل (۱-۱)... ادامه مطلب