اکتبر 23, 2020
1 min read

۱-۹- شیوه تجزیه تحلیل داده ها........................................................................................................۸۱-۱۰- تعریف واژه های کلیدی.........................................................................................................۸فصل دوم : مبانی نظری پژوهش۲-۱- مفهوم ژئوپلیتیک.....................................................................................................................۱۲۲-۱-۱- مفاهیم اعتباری و...

1 min read

یادگیری سازمانی ۹۱/۰ درگیر شدن در کار ۹۰/۰ سازگاری ۸۷/۰ انطباق پذیری ۸۹/۰ رسالت ۸۸/۰ که اولا: آلفای همه آنهابالاتراز۸۵/۰وثانیا:میانگین...

1 min read

سنت‌ها و تشریفات: سنت‌ها الگوهایی هستند که در سازمان شکل گرفته و به‌صورت عادت پایدار شده‌اند. تأکید بر الگوها، رفتارهای...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.