مقایسه نمیباشد (وجدانی، ۱۳۷۲). در حدود سال ۱۹۵۰ این نظریه قوت گرفت که منابع ژنتیکی طبیعی به سرعت در حال تخریب میباشند و یا به اصطلاح فرسایش ژنتیکی اتفاق میافتد. در حقیقت، فرسایش ژنتیکی در طول دهها سال بر اثر سرعت زیاد در تخریب منابع ژنتیکی تداوم یافته است و اگر با همان سرعت پیش میرفت تا سال ۲۰۰۰ مخازن ژرمپلاسم طبیعی همه نابود شده

بیشترین کارایی را از سلول خورشیدی ببرد.
به مقدار توان بیشینهای که یک سلول خورشیدی در یک دمای معین میتواند ارائه دهد، نقطه بیشینه توان سلول خورشیدی (MPP) میگویند. در واقع در این نقطه، سلول خورشیدی دارای بیشترین راندمان میباشد. نقطه بیشینه توان سلول خورشیدی زمانی اهمیت خود را نشان میدهد که بخواهیم در یک سایت خورشیدی حداکثر

گردید.

۱-۲- آشنایی با رفتار دینامیکی سیستم سد- مخزن
سیستمی متشکل از یک سد بتنی وزنی طویل که بر روی پی صلب قرار دارد و مخزنی با کف افقی که تا بی‌نهایت ادامه داشته باشد مطابق شکل (۱-۱) در نظر گرفته می شود.

شکل (۱-۱): سیستم سد- مخزن
به هنگام وقوع زلزله، سد که به زمین متصل است به نوسان واداشته می‌شود در حالی که

یک درد روحی توانفرسا توصیف می کنند. تقریبا دو سوم بیماران افسرده به خودکشی می اندیشند و ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها به زندگی خود خاتمه می دهند. بیماران افسرده گاهی از این که قادر به گریستن نیستند شکایت می کنند علامتی که با بهبود بیماری از بین می رود، معهذا گاهی بیماران افسرده به نظر می رسد که به افسردگی خود واقف نیستند و شکایتی از اختلال

طبیعت متغیر این نیروها، نسبت به تحلیل استاتیکی کاری مشکل، پرهزینه و وقت‌گیر می‌باشد. لیکن از آنجائیکه نیروهای ناشی از زمین لرزه از موارد بسیار مهم و تعیین‌کننده در طراحی سازه ‌های بزرگ بخصوص سدها می‌باشد، لزوم آنالیز دینامیکی اجتناب ‌ناپذیر است. میزان دقت در ارزیابی این نیروها، به مدل سازه، مقدار بار دینامیکی و مدل ریاضی انتخابی

شخصـی که مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک دارای سند رسمـی مالکیت میباشد.
۳- مستأجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای حق احداث بنا بر روی عین مستاجره می باشد.
۴- سـرمایهگذار: شخصی کـه به مـوجب سند رسمـی با مالک یا مستأجر برای احداث بنا سرمایهگـذاری می نماید و واحد یا واحدهای ساختمانی مشخص از بنای احداثی با حق فروش به وی

هوایی ایران بررسی شده است و مدلی بروز ارائه شده است.

۷ ساختار گزارش
در این گزارش تحقیقی پس از مطالعه ادبیات و آشنائی با مفاهیم مهم و پایه ای متغیر های تحت تاثیر این از جمله نرخ انرژی واقعی و هزینه های مربوطه خصوصا در خصوص هزینه های خرید و هزینه های نگهداشت به بررسی مصرف انرژی در بخش تاسیسات ساختمان در ایران با رویکرد

غالب موجب پیچیدگی درمان افسردگی می گردد. تقریبا ۵۰ درصد بیماران تغییرات شبانه روزی در علائم توصیف می کند که صبح ها شدیدتر و عصرها ضعیف تر است علائم شناختی مشتمل است بر گزارشهای ذهنی ناتوانی برای تمرکز (۹۳ درصد بیماران) و دشواری در تفکر (۶۷ درصد) (پورافکاری ۱۳۷۳).

انواع افسردگی
الف- افسردگی به عنوان یک هیجان عادی بشری: این

I_ph I_sd n] (Single Diode Model) (7-2)
۲-۶- مشخصه ماژولهای سیستم فتوولتائیک
مشخصه سلول فتوولتائیک تحت تأثیر تابش نور خورشید و همچنین دمای کاری آن است. شکلهای ۲-۷ و ۲-۸ مشخصههای خروجی ماژول یک سیستم فتوولتائیک را نشان می دهند. در دمای ثابت با افزایش میزان تابش، توان خروجی افزایش مییابد.

میزان قابل توجهی انرژی تولید نمی کند.
میزان ارزش کالری بستنی بستگی دارد به :
– میزان درصدکربوهیدراتها شامل لاکتوز، مواد افزودنی شیرین کننده، قندهای میوه و طعم دهنده.
– درصدپروتئین شامل پروتئین شیر یا هر منبع دیگری از پروتئین مثل تخم مرغ و پایدارکننده ها.
– درصد چربی از هر منبعی که باشد مثل امولسیفایرها، تخم مرغ، کاکائو و