بدون شک هدف از اجرای آموزش در سازمان‌ها، دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. این اهداف که ممکن است در بعضی از دوره‌ها نیز تغییر نماید، شکل دهنده محتوای دوره آموزشی است.

سازمان انتظار دارد پس از طی دوره توسط شرکت‌کنندگان، به این اهداف دست یابد. لذا میزان رسیدن به اهداف تعیین شده، سطح اثربخش بودن آموزش را مشخص می‌نماید. در ذیل به برخی از شاخصهای اثربخشی آموزش اشاره گردید:

 1. موفقیت شغلی فراگیر؛
 2. توانایی فراگیر در قبول مسئولیت‌های جدید؛
 3. موفقیت فراگیر در انتقال مطالب آموخته شده به محیط کار (همکاران)؛
 4. کاهش غیبت و جابجایی؛
 5. کاهش حوادث ناشی از کار؛
 6. افزایش تعداد پیشنهادها؛
 7. کاهش تخلف‌های کاری؛
 8. افزایش کیفیت خدمات؛
 9. افزایش رضایت شغلی کارکنان؛
 10. امکان جایگزین کردن متخصصین در شرایط اضطراری؛

ایجاد ثبات بیشتر در سازمان؛ کاهش میزان تفاوت‎ها و افزایش قدرت خودکاری

ارزیابی و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش‌ها بعنوان یک اصل انکار ناپذیر نقش مهمی در اصلاح فرایندهای آموزش دارد. همانطور که در شکل (1) نشان داده شده است، ارزیابی آموزشی بعنوان یک فرایند جهت انجام اقدامات در نظر گرفته شده است.

تعیین اثربخشی آموزش‌ها به مدیران و کارشناسان آموزش کمک می‌کند تا دریابند که آیا کلیه فرایندهای آموزش به خوبی اجرا شده است یا خیر؟امروزه داشتن نیروی انسانی به روز و کارآمد مستلزم ارائه برنامه ای منظم، دقیق و کارا در حیطه آموزش است. این برنامه به سازمان کمک خواهد کرد تا در ارتقاء کارکنان توانمند گامی مؤثر بردارد.                 در این میان مشخص کردن میزان اثربخشی آموزش‌ها در کمک به سازمان جهت رسیدن به اهداف، امری

ضروری و حائز اهمیت است. تعیین میزان اثربخشی دوره‌ها، امکان استفاده از بازخور آنها را در ارتقای سطح آموزش‌های جدی مهیا می‌سازد. به عبارتی دیگر ارزیابی اثربخشی آموزش‌ها، به سازمان کمک خواهد کرد تا آموزش های تکمیلی و جهت داری را طراحی نماید.

در این راستا ارائه اسنادی که بتواند تأثیرگذاری آموزش‌ها را به صورت کمی به نمایش گذاشته و به اثبات برساند امری حیاتی است به گفته پاتریک 1998 مدل اثربخشی قابل اتکا، باید قادر باشد تا به سؤالهای طرح شده توسط مدیران به شرح زیر پاسخ گوید:

 1. چقدر کیفیت بهبود بخشیده شد؟
 2. چقدر فرهنگ یادگیری توسعه یافت؟
 3. چقدر تکنولوژی و اطلاعات روز و نو بدست آمد؟
 4. چقدر ضایعات و هزینه ها کاهش داشته است؟
 5. چقدر در اصلاح فرآیند کار و افزایش بهره وری مؤثر بوده است؟
 6. چقدر روابط انسانی و ارتباطات بین سازمانی بهبود یافته است؟

 

تلاش آموزش و پرورش کشورمان در طی دو دهه گذشته ، بیشتر ، معطوف به افزایش نرخ ثبت نام دانش آموزان لازم التعلیم و ابعاد کمی آموزش بوده و در نتیجه این تلاش ها ، آمار ورودی این دانش آموزان به بیش از 97 ارتقا یافته است ( یونسکو ، 2003 ). از طرف دیگر ، رشد کمی دانش آموزان با افزایش بودجه و امکانات همراه نبوده و لاجرم ، کاهش کیفیت و افزایش افت تحصیلی را به دنبال داشته است. چنانکه از 97 دانش آموز ثبت نام شده در پایه اول دوره ابتدایی ، تنها 76/0 آن ها در پایه پنجم همین دوره فارغ التحصیل شده اند( همان ). به علاوه ، تحقیقات انجام شده در خلال دو دهه گذشته در کشورمان در پایه های مختلف از مشکلات متعددی رنج می برد ، که نشان از کیفیت پایین آموزش در این سطوح دارد ( دادستان ، 1376؛ مجیدی ، 1364؛ موسی پور ، 1370؛ رئیس دانا ، 1371؛ منفرد ، 1369؛ اغرازی ، 1371؛ مبشر ، 1376؛ جوادی ، 1381 ).

از طرف دیگر ، تغییرات ایجاد شده در ساختار جوامع و در نیازهای آن ها –که به تبع پدیده جهانی شدن پیش آمده است–لزوم تغییر در وظایف کارکردها و نیز اهداف و رسالت های آموزش و پرورش را ایجاب می کند. این تغییرات اگر چه دارای ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، علمی و فرهنگی است ، نقش فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی در این تغییرات بسیار چشمگیر است. فن آوری های ذکر شده موجب شده است که مساله زمان و مکان در آموزش برای اولین بار مورد سوال قرار گیرد و

ایجاد مراکز آموزشی مجازی نیز این امکان را فراهم کرده است تا شرایط برای آموزش مداوم کلیه شهروندان در سراسر زندگی فراهم گردد. ورود تعدادی زیادی دانش آموز به دوره های مختلف آموزش و تعمیم این آموزش به سراسر زندگی ، مشکلات اداری و مالی فراوانی را موجب شده و بر کیفیت آموزش تاثیر منفی گذاشته است ؛ چرا که نظارت های سابق جوابگوی چالش های امروزی نیست و ضروری است که تضمین های جدیدی درباره کیفیت آموزش ارائه شود. برای مثال ، ارزشیابی از شیوه های جدید ارائه مطالب ( ارائه الکترونیکی ) و یا ارزشیابی یادگیری در موقعیت های طبیعی در نظام سنتی دیده نشده است. بنابراین ، سوالات جدیدی در مقابل آموزش و پرورش قرار گرفته که پاسخگویی به آن ها با توجه به صرف به ابعاد کمی آموزش امکان پذیر نبوده و ضروری است گه با ایجاد یک نظام جامع « تضمین کیفیت » در جهت بهبود این آموزش و انطباق آن با شرایط جهانی ، گام های اساسی برداشته شود. بعضی از این سوالات جدید عبارتند از :

1.فعالیت های آموزش و پرورش مدارس ما تا چه اندازه از لحاظ کیفی قابل اطمینان است ؟

2.دستیابی به رسالت ها و اهداف آموزشی ما چگونه پیگیری می شود و آیا واقعاً به این رسالت ها و اهداف دستیابی شده است ؟

3.آیا برنامه های آموزشی در کلیه سطوح از حداقل استاندارد لازم برخوردار است ؟

4.موسسات آموزشی ما تا چه اندازه « پاسخگوی » والدین ، کارفرمایان و مسئولان رسمی دولت هستند ؟

از این رو اولاً مفهوم « کیفیت در آموزش » و راه های بهبود و ارتقای آن توضیح داده شود. ثانیاً ، نوع موسسات ایجاد شده در جهان در راستا اقداماتی که لازم است در کشورمان در این جهت برداشته شود ، تبیین گردد.

اصطلاح « کیفیت » از لحاظ لغوی به معنی « چگونگی و چونی » است و این اصطلاح برای اولین بار در فعالیت های صنعتی و سپس مدیریتی ، مطرح و موجب ظهور مفاهیمی چون « کیفیت جامع » و « مدیریت کیفیت جامع » شده است. این اصطلاح در طی دو دهه گذشته وارد دانشگاه های منطقه آسیا و اقیانوسیه شده و امروزه در بسیاری از دانشگاه های جهان به صورت « بهبود کیفیت مستمر » مورد استقبال قرار گرفته است ( یی بینگ ، 1998 ).

آموزش و پرورش پایه و متوسطه نیز به تبع تحولات پیش آمده در جهان و ضرورت انطباق این آموزش با نیازهای جدید و نیز طرح مساله « کیفیت در آموزش و پرورش » توسط یونسکو و تاکید این سازمان به آن ، توجه اکثر کشورهای جهان را به خود جلب کرده و کنفرانس برگزار شده در « اینبورگ اسکاتلند » در سال 2004 نیز شروع مناسبی برای توجه به این امر در سطح منطقه و جهان بوده و ضرورت توجه به « امر کیفیت در آموزش » را بیش از پیش آشکار کرده است.

در تعریف تخصصی « کیفیت » می توان گفت که منظور از آن ، تطابق وضعیت آموزش با استانداردهای از قبل تعیین شده و نیز رسالت ها ، اهداف و انتظارات هر کشور از آموزش و پرورش خود است ( بازرگان ، 1376 ). در واقع ، منظور از کیفیت آن است که همه سیاستگذاری های آموزشی هر کشور در جهت کسب اطمینان از تداوم و افزایش کیفیت آموزش در درون هر موسسه آموزشی باشد. تضمین کیفیت ، وسیله ای است که به کمک آن هر موسسه آموزشی باید به خود و دیگران نشان دهد که از

شرایط لازم برای دستیابی به اهداف و استانداردهایی که آن موسسه برای خود تعیین کرده برخوردار است.

به عبارت دیگر ، کیفیت به معنی رایج آن ، انطباق با هدف است و به عبارت دیگر ، هر موسسه آموزشی باید از ساز و کارهایی برخوردار باشد تا به خود و دیگران نشان دهد که می تواند به اهداف تعیین شده دست یابد و نیز اینکه ، این اهداف به طور مستمر قابل دسترسی هستند. به علاوه ، تضمین کیفیت به معنی پاسخگویی مدارس به مشتریان مربوطه است و این مساله ، هم برای دولت قابل توجه است و هم برای والدینی که فرزندان خود را جهت دریافت آموزش مناسب به این مراکز اعزام می کنند. تضمین کیفیت را می توان به کمک شاخص هایی چون نرخ مردودی یا افت تحصیلی یا نسبت به دانش آموز به معلم و غیره تعیین کرد. تضمین کیفیت همچنین با شفافیت در عملکرد موسسه و پاسخگویی بیشتر آن موسسه به مشتریان نیز مرتبط است. حتی از تضمین کیفیت می توان برای درجه بندی موسسات آموزشی و تعیین میزان شهریه آن ها نیز بهره جست.

 

سال 1987، انجمن ملی حسابداران آمریکا(NAA[1]) در موسسه (LCAM[2]) نشان داد که 60 درصد از مجموع مدیران مالی و اجرایی شرکتهای آمریکایی از سیستم ارزیابی عمبکرد شرکت خود ناراضی بودند. در این دوره سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد عمدتا متکی بر سنجه های مالی بوده و امور مالی شرکت ها مسئول انجام این ارزیابی ها بودند. در این دوره ادبیات حسابداری مدیریت صنعتی از به کارگیری معیارهای مالی در ارزیابی عملیات مدیریت طرفداری می کرد. بیشتر محققین همانند

آنتونی[1](1989) و مرچنت[2](1989) طرفدار این موضوع بودند که معیارهای کمی، داده های مالی را بهم ارتباط داده، خلاصه ای از عملکرد کلی را تهیه و مدیریت سطوح بالا را از درگیری های تصمیمات عملیاتی دور نگه می داد. در نتیجه می تواند نقش یک آگاهی دهنده و راهبر را در تصمیم گیری های جاری بازی کند بدون اینکه نیازی به هزینه های اضافی باشد(مظفری،1389). علی رغم این طرفداری محققین مشکلات بسیاری را برای استفاده صرف از معیارهای عملکرد مالی ذکر می کنند. برای نمونه اکسلر و پیبورن (1992) معیارهای مالی را معیارهای ضعیف دانسته اند چرا که نتیجه کارکرد مدیران را بعد از یک دوره زمانی تعیین می­کنند و در ارزیابی ارتباط اعمال مدیران و نتایج مالی گزارش شده ناتوان می باشند. افزون براین، معیارهای عملکرد مالی هیچ رهنمودی برای عملکرد آنی ندارند، چرا که شامل هیچ معیاری که مربوط به رضایت مشتریان و یادگیری سازمانی باشد، نیستند. همچنین معیارهای مالی بیشتر بر مدیریت داخل سازمان تمرکز دارند تا خارج از آن. به علاوه معیارهای مالی تصویری کامل از عملکرد مدیران ارائه نمی دهند (نمازی،1382). بنابر این اگرچه در عصر اقتصاد صنعتی که مزیت های رقابتی عمدتا بر کاهش بهای تمام شده و تولید انبود مبتنی بود، معیارهای مالی شاخص های خوبی برای سنجش موفقیت شرکت ها بودند اما با پیچیده تر شدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه قرن 21 اتکای شرکت ها بر سنجه های مالی برای ارزیابی عملکرد و نشان دادن قوت و ضعف

آنها کمرنگ و نارسایی سنجه های مالی بیش از حد نمایان شد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود:

 • ناسازگاری با واقعتیهای کسب و کار: این سنجه ها برای مقایسه ی دوره های گذشته و بر اساس استانداردهای داخلی عملکرد طراحی می شوند و در ارائه نشانه های بهنگام در ارتباط با مشتریان،کیفیت یا مسائل کارکنان کمک چندانی نمی کنند.
 • ارائه تصویری از گذشته: سنجه های مالی تصویری مالی از وقایع و عملکرد گذشته سازمان فراهم می سازند ولی قدرت پیش بینی آینده را ندارند.
 • تمرکز بر حوزه های وظیفه ای : گزارش های مالی معمولا بر حسب حوزه های وظیفه ای سازمان تهیه می شوند. این گزارش ها تجمیع شده و در نهایت تصویر مالی کل سازمان را ارائه می دهند. این رویکرد با شرایط سازمان های امروزی که در آنها عمده کارها طبیعتی بین وظیفه ای دارند ناسازگار است(نیون،1386).
 • در عصر اقتصاد مبتنی بر دانش، فعالیت های ارزش آفرین سازمان ها فقط متکی به دارایی های مشهود آنها نیست. امروز دانش و قابلیت کارکنان، روابط عمومی با مشتریان و تامین کنندگان، کیفیت محصولات و خدمات، فن آوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی دارایی هایی به مرتب ارزشمند تر از دارایی های فیزیکی اند و توانمند سازی آنها در به کارگیری این دارایی های نامشهود تاثیر قابل تاملی بر ارزش آفرینی رقم می زند و سنجش های مبتنی بر سنجه های مالی، توانایی ارزیابی این دارای های نامشهود و انعکاس تاثیر آنها بر موفقیت سازمان را ندارند.
  • سنجه های مالی، در زمینه هایی که قادر به ارزیابی آنها هستند، نشان دهنده رویدادهای تاریخی گذشته اند. آنها خلاصه ای از فعالیت های سازمان را در دوره های گذشته ارائه می دهند.(کاپلان و نورتون،1386)

  با توجه به محدودیت هایی که به برخی از آنها اشاره شد روش های سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتا بر سنجه های مالی استوار بودند، نه تنها در انعکاس کامل دلایل توفیق و یا عدم توفیق شرکت ها کفایت لازم را نداشته اند بلکه ارتباط منطقی و علت و معلولی بین عوامل محرک توفیق و دستاوردهای حاصله را نیز بر قرار نمی کردند و از این رو در حمایت از برنامه های مدیریت به ویژه برنامه های استراتژیک سازمان ناتوان بودند(نیون،2002). بادرک چنین نیازی بود که در اوایل دهه 1990 رابرت کاپلان به همراه نورتون اعلام کردند که برای انجام یک ارزیابی کامل و موفق از عملکرد سازمان می بایست این عملکرد از چهار بعد مالی[1]، مشتری[2]، فرآیند های داخلی[3] و رشد و یادگیری[4] مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته های کاپلان و نورتن موید این واقعیت بود که شرکت های موفق، در هر یک از چهار بعد سنجه هایی انتخاب کرده و اهداف کمی هر یک از این سنجه ها[5] را برای دوره های ارزیابی مورد نظر تعیین می کنند، سپساقدامات و ابتکارات اجرایی جهت تحقق این اهداف را برنامه ریزی کرده و به مورد اجرا می گذارند(کاپلان و نورتن،1992).

   

 

 

سرکه سیب یکی از انواع سرکه هاست با اسم انگلیسی apple cider vinegar کاربردهای فراوانی دارد که شاید با شنیدن آن تعجب کنید؛ اما واقعیت این است که سرکه سیب خواص فوق‌العاده‌ای را به عنوان یک ماده غذایی، زیبا کننده پوست و مو، ضدعفونی‌کننده و … دارد که می‌توانیم با استفاده از آن بسیاری از نیازهای روزانه خود را برطرف کنیم. با بخش خواص خوراکی ها  در مجله بیست ستون همراه باشید.

 

خواص سرکه سیب برای سلامت بدن

 

 1. تنظیم قند خون بدن

 

سرکه سیب با تنظیم هورمون انسولین در بدن باعث جلوگیری از دیابت نوع 2 می‌شود و آن را به تأخیر می‌اندازد. ازآنجایی‌که دیابت و قند خون بالا یک بیماری شایع در ایران و دنیا است و خیلی از ما از این بیماری رنج می‌بریم بهتر است در رژیم غذایی خود مقداری سرکه سیب را بگنجانیم.

 

 1. ماده شستشوی پوست صورت

سرکه سیب یک پاک‌کننده خوب برای سلول‌های مرده و چربی روی پوست است. روزانه یک پیمانه سرکه سیب را با 2 پیمانه آب در ظرفی ریخته و با استفاده از پنبه پوست خود را تمیز نمایید.

 

 1. دردهای عضلانی

اسید استیک موجود در سرکه سیب یک مسکن قوی برای دردهای عضلانی است. اگر ورزش می‌کنید و ورزشکار هستید یکی از ماده‌های مؤثر تسکین درد عضلات شما سرکه سیب است.

 

 1. سم‌زدایی بدن

1 تا 2 قاشق غذاخوری سرکه سیب باعث سم‌زدایی بدن و بهبود گردش خون در غدد لنفاوی می‌شود و به افزایش ایمنی بدن کمک می‌کند.

 

 1. کاهش کلسترول مضر بدن

بر اساس تحقیقات انجام‌شده مصرف روزانه 15 تا 20 میلی‌گرم سرکه سیب باعث کاهش کلسترول بد بدن می‌شود. درصورتی‌که از چربی وکلسترول بالا رنج می‌برید به شما توصیه می‌کنیم روزانه مقداری سرکه سیب مصرف کنید.

 

 1. بهبود سلولیت

سرکه سیب با شکست ساختار چربی‌های بدن تأثیر خوبی در بهبود سلولیت بدن دارد.

 

 1. درمان تاول

خاصیت ضدعفونی‌کننده سرکه سیب با میکرب‌های تاول مبازره کرده و باعث کاهش التهاب و بهبود تاول می‌شود.

 

 1. بهبود حالت تهوع، استفراغ و بیرون‌روی و دل درد

مقداری سرکه سیب و عسل را در آب جوش با هم ترکیب کرده و میل نمایید این کار باعث کاهش حالت تهوع و استفراغ و بیرون‌روی می‌گردد.

 

همچنین بخوانید: استفاده از پیاز و خواص شفابخش آن

 

 1. عفونت مجاری ادرار

اگر مشکل عفونت مجاری ادرار دارید مقداری سرکه سیب را در آب وان حمام ریخته و در وان خود را شستشو دهید. خاصیت ضدعفونی‌کننده سرکه باعث کاهش میکرب‌های ناحیه مجاری ادراری می‌شود.

 

 1. برفک نوزاد

 

در هنگامی‌که نوزاد شما برفک دارد نوک سینه خود را با آب و سرکه شستشو دهید تا به تمیزی ناحیه سینه کمک نماید.

 

 1. بهبود عملکرد کیسه صفرا

مقداری سرکه سیب را در آبمیوه طبیعی ریخته و قبل از غذا بنوشید تا باعث بهبود عملکرد کیسه صفرا شما شود.

 

 1. بهبود خارش پوست

درصورتی‌که پوست شما بر اثر گزیدگی حشرات و یا حساسیت خارش دارد کافی است مقداری سرکه سیب را با پنبه بر روی پوست خود بمالید تا سرکه سیب خارش پوست شما را کاهش دهد.

 

 1. بهبود گلودرد

گلودرد ناشی از حساسیت یا سرماخوردگی را می‌توانید با قرقره سرکه سیب در آب گرم کاهش دهید. این کار محیط دهان را اسیدی کرده و ضدعفونی‌کننده طبیعی و مفیدی است.

 

 1. شستشوی سینوس‌ها و کاهش گرفتگی بینی و سینوزیت

محلول آب گرم و سرکه سیب را در سینوس‌های خود وارد کنید و آنجا را پاک و تمیز کنید. سرکه سیب از رشد میکرب‌ها و باکتری‌های سینوس‌ها جلوگیری کرده و باعث رفع گرفتگی بینی می‌شود.

 1. درمان سکسکه

به گفته برخی منابع یکی از موارد درمانی سرکه سیب جلوگیری از سکسکه است. سرکه سیب باعث تحریک اعصاب گلو شده و راه انتقال پیام سکسکه را مختل می‌کند.

 16. رفع بوی بد دهان

سرکه سیب به دلیل اینکه حاوی اسید استیک است باعث رفع بوی بد دهان می‌شود. کافی است روزانه مقداری از این ماده را در آب ریخته و دهان خود را شستشو دهید.

 

17. رفع بوی بد پا

اگر ورزش می‌کنید و مشکل بوی بد با دارید نگران این موضوع نباشید کافی است مقداری سرکه را با آب گرم در تشت حمام ریخته و پاهای خود را درون آن ماساژ دهید.

 

18. کاهش وزن

سرکه سیب کمک خوبی به کاهش وزن می‌کند. مصرف این ماده باعث جلوگیری از جذب چربی اضافه می‌شود و از طرفی سوخت‌وساز بدن را بالا برده و به این ترتیب وزن بدن را کاهش می‌دهد و به  طور طبیعی کاهش وزن خواهید داد.

 

19. مبارزه با قارچ‌های پوستی

با توجه به خاصیت ضدعفونی‌کننده سرکه سیب، از این ماده برای مبارزه با قارچ‌های پوستی می‌توان استفاده کرد. قارچ‌ها و باکتری‌های سطح پوست را از بین می‌برد و پوست را ضدعفونی می‌کند.

 

20. درمان سرفه و سرماخوردگی

حتماً تابه‌حال شنیده باشید که اگر سرما خورده‌اید یکی از راه‌های بهبود آن محلول آب و سرکه سیب و عسل است. بهتر است برای افزایش قدرت درمانی این معجون مقداری هم زنجبیل به آن اضافه نمایید.

 

21. تنظیم ph بدن

اسید استیک موجود در سرکه سیب باعث خنثی شدن محیط‌های قلیایی بدن می‌شود و با تنظیم ph از بروز عوامل سرطان‌زا در بدن جلوگیری می‌کند.

 

22. کاهش علائم پیش از قاعدگی

خانم‌ها با نوشیدن 3 وعده سرکه سیب در زور باعث پیشگیری از علائم پیش از قاعدگی می‌شوند.

 

23. جلوگیری از ورم پستان

اگر از ورم پستان رنج می‌برید یکی از راه‌های بهبود و التیام آن خوردن روزانه سرکه سیب است.

 

24. نوشیدنی انرژی‌زای طبیعی

ترکیب آب، عسل زنجبیل و سرکه سیب یک نوشیدنی انرژی‌زای طبیعی است که اکثر ورزشکاران بعد از ورزش روزانه از آن استفاده می‌کنند.

 

25. سفید کردن دندان

برای سفید شدن دندان‌ها بد نیست مسواک را به سرکه سیب آغشته کنید و با آن مسواک بزنید. این کار باعث سفید شدن بیشتر دندان‌های شما می‌شود.

 

26. رفع سوء هاضمه

اگر از سوء هاضمه رنج می‌برید بهتر است با خوردن 1 قاشق سرکه سیب بعد از غذا از آن جلوگیری کنید. بهتر است سرکه سیب را به همراه آب گرم و عسل ترکیب کرده و میل فرمایید.

 

27. درمان آلرژی‌های فصلی

یکی دیگر از خواص سرکه سیب درمان آلرژی‌های فصلی است. سرکه با تقویت سیستم ایمنی بدن و غدد لنفاوی عوارض آلرژی‌های فصلی را کاهش می‌دهد.

 

28. التیام رگ‌های واریسی

سرکه سیب با بالا بردن گردش خون در رگ‌ها باعث بهبود عملکرد آن‌ها می‌شود و به دلیل خاصیت ضدالتهابی ورم رگ‌ها را کاهش می‌دهد.

 

29. جلوگیری و درمان آرتروز

با خوردن روزانه سرکه سیستم ایمنی خود را تقویت کنید و از بیماری‌های زیادی از جمله آرتروز در امان باشید.

 

30. درمان میخچه

برای از بین بردن میخچه و زگیل کف پا می‌توانید سرکه سیب را روی آن بریزید یا داخل تشت حمام با ترکیب آب گرم و سرکه ماساژ دهید.

 

31. درمان رفلاکس معده

برای درمان رفلاکس معده به محض ایجاد رفلاکس مقداری سرکه سیب را به همراه آب میل کنید.

 

خواص سرکه سیب در زیبایی

 

 

32. پاک‌کننده آرایش صورت

همان‌طور که در بالا اشاره کردیم سرکه سیب به عنوان پاک‌کننده صورت و آرایش روی پوست و شستشوی چربی پوست بسیار مفید است. با همان ترکیب 1 پیمانه سرکه و 2 پیمانه آب محلول پاک‌کننده را ساخته و با پنبه آرایش خود را پاک نمایید.

 

33. نرم‌کننده پوست

سرکه سیب با از بین بردن چربی‌های سطح پوست و سلول‌های مرده آن باعث نرم شدن و لطافت پوست می‌شود.

 

34. درمان آفتاب‌سوختگی

یکی از عوارض نور خورشید شدید ایجاد آفتاب‌سوختگی پوست است که با قرمزی پوست، درد و سوزش همراه است. یکی از خواص سرکه سیب کاهش التهاب و سوزش آفتاب‌سوختگی است. کافی است مقداری سرکه سیب را بر روی قسمت آفتاب‌سوخته بمالید.

 

35. از بین بردن جوش و زائده‌های پوست

در مقاله درمان جوش صورت یکی از خواص سرکه سیب را از بین بردن جوش صورت عنوان کردیم و نحوه استفاده از آن را توضیح دادیم.

 

36. درمان کبودی پوست

آیا شما هم از آن دسته از افرادی هستید که با برخورد به لوازم اطرافتان دائم پوست کبود دارید؟ پس پیشنهاد می‌کنم مقداری سرکه را با پنبه بر روی قسمت کبود پوست بمالید و این کار را چندین با تکرار نمایید تا آثار کبودی روی پوست شما کمتر شود.

 

37. نرم‌کننده مو

سرکه سیب یک نرم‌کننده طبیعی برای موهای شماست. در حمام مقداری سرکه را با آب ترکیب کرده و موهای خود را با آن شستشو دهید. این کار باعث نرم شدن و درخشان شدن موهای شما می‌شود.

 

38. درمان شوره سر

 

 

ترکیب آب و سرکه سیب یک سرم طبیعی برای تقویت مو و رفع شوره سر است. همان‌طور که می‌دانید دلیل شوره سر رشد مخمرها است و شما با سرکه می‌توانید جلوی رشد مخمر را بگیرید. درواقع با تنظیم ph پوست سر شوره موهای شما رفع می‌شود.

 

39. خوشبوکننده بدن

به دلیل خاصیت ضد باکتری و میکرب این ماده، با شستشوی بدن خود با سرکه سیب می‌توانید از ایجاد زودهنگام بوی بد در اندام خود جلوگیری کنید.

 

40. ژل اصلاح یا افترشیو طبیعی

پس از اصلاح می‌توانید 1 پیمانه آب و یک پیمانه سرکه سیب را ترکیب کرده و به آرامی با پنبه بر روی پوست خود بمالید. نگران بوی تند سرکه نباشید، بوی سرکه خیلی زود از بدن شما محو می‌گردد.

 

41. رفع فر خوردگی مو

همان‌طور که در بالا اشاره شد سرکه سیب باعث نرم شدن و درخشان شدن مو شده و موها را صاف و درخشان می‌کند.

 

42. جلوگیری از ریزش مو

سرکه سیب با تنظیم ph پوست سر از ریزش موهای سر جلوگیری می‌کند.

 

43. رفع خارش پوست سر

سرکه سیب با ضدعفونی کردن پوست سر و توقف رشد مخمر در آن باعث رفع خارش پوست سر می‌شود.

 

44. رفع موخوره

سرکه سیب با تقویت ریشه موها و تنظیم ph پوست سر باعث رفع و کاهش موخوره می‌گردد.

 

45. بهبود علائم سندروم تخمدان

یکی دیگر از خواص مفید سرکه سیب جلوگیری و بهبود علائم تخمدان در زنان است. با خوردن روزانه این ماده طبیعی مفید از بروز بیماری سندروم تخمدان پیشگیری کنید.

 

خواص سرکه سیب در نظافت منزل

 

46. تمیزکننده و براق‌کننده قوی و غیر سمی

شاید تمیزکننده‌های شیمیایی دست شما را خشک کرده و بافت پوست شما را تخریب کرده‌اند. از طرفی لوازمی که تمیز می‌شوند هم از ترکیب‌های شیمیایی تمیزکننده‌های بازار در امان نیستند. پس بهتر است از سرکه سیب به عنوان تمیزکننده طبیعی استفاده کنید و 1 پیمانه از آن را در 2 پیمانه آب ترکیب کرده و در اسپری بریزید.

 

47. نرم‌کننده پارچه و لباس

از سرکه سیب می‌توانید به عنوان یک نرم‌کننده طبیعی استفاده کنید.

 

48. سفیدکننده لباس

سرکه سیب به دلیل خواص ضد باکتری و اسید استیک درون آن برای سفید کردن لباس می‌توان از آن استفاده کرد.

 

49. از بین بردن بوی بد محیط

اگر در خانه محلی دارید که به دلیل سوختگی یا نم‌دار بودن بوی نامطبوعی گرفته است نگران نباشید. یک کاسه سرکه را در محل مذکور قرار دهید و اجازه دهید سرکه کار خودش را انجام دهد. اگر آن محل قابل شستشو است می‌توانید محل موردنظر را با محلول سرکه و آب بشویید. درصورتی‌که می‌خواهید محلول خوشبو شود مقداری عصاره اسطوخودوس هم به آن اضافه کنید.

 

50. باز کردن راه آب

درصورتی‌که راه آب خانه گرفته است و از بوی بد محلول‌های بازکننده راه آب خوشتان نمی‌آید، می‌توانید ترکیب جوش‌شیرین و سرکه سیب را آماده کرده و داخل راه آب خود بریزید. این راهکار شاید مؤثرتر بوده و با بوی کمتری همراه باشد.

 

51. تمیز کردن دستگاه بخور

دستگاه بخور را از برق جدا کنید، آب مخزن بخور را خالی کنید و سرکه سیب را به جای آن در بخور بریزید. سرکه را به مدت 1 ساعت در بخور نگه دارید سپس آن را خالی کنید و از بخور استفاده کند.

 

52. تمیز کردن ماشین لباسشویی

2 فنجان سرکه سیب را در محل مخصوص پودر لباسشویی قرار دهید و ماشین را روشن نمایید تا سرکه مخزن را کاملاً تمیز کند.

 

53. براق کردن و جلا دادن نقره

برای براق کردن نقره می‌توانید ترکیب سرکه سیب و جوش‌شیرین را تهیه کنید و نقرهای خود را به مدت 1 ساعت درون آن قرار دهید و پس از آن با آب بشویید.

 

54. تمیز کردن ظروف ته گرفته سوخته

اگر ظروف شما روی اجاق‌گاز زیاد مانده است و ته گرفته و به‌سختی پاک می‌شود بهتر است مقداری سرکه سیب را در ظرف ریخته و اجازه دهید 15 دقیقه بماند سپس به‌راحتی ظرف را بشویید.

 

55. از بین بردن حشرات موزی و کک

اگر خانه شما قدیمی و پر از حشرات موزی است، پس بهتر است مقداری سرکه را با آب ترکیب گرده و در مکان‌هایی که حشرات زیاد هستند اسپری کنید.

 

56. حفظ رنگ لباس‌های جدید رنگی

برای جلوگیری از کمرنگ شدن لباس‌های رنگی بهتر است مقداری سرکه را در تشت آب ریخته و با آب ترکیب کنید و لباس‌ها را به مدت 1 ساعت در آن قرار داده سپس با آب بشویید.

 

57. تمیز کردن کپک منزل

حتماً شما هم در محیط‌های خانه که مرطوب هستند کپک مشاهده می‌کنید. برای رفع کپک حمام و توالت می‌توانید از ترکیب آب و سرکه استفاده نمایید. درصورتی‌که می‌خواهید محلول خوشبو شود مقداری عصاره اسطوخودوس هم به آن اضافه کنید.

 

58. تمیز کردن لکه‌های روی سرامیک

سرکه سیب یک تمیزکننده قوی برای تمامی لکه‌های روی زمین و سرامیک دیوارهاست. کافی است آن را با آب ترکیب کرده و با دستمال پارچه‌ای روی لکه‌ها بکشید تا کاملاً تمیز شوند.

 

59. شستشوی میوه و سبزیجات

خواص ضد باکتری و ضدعفونی‌کنندگی سرکه سیب باعث کاهش شدید تعداد باکتری‌های سبزیجات و میوه‌ها شود. از طرفی سبزیجات و میوه‌ها به دلیل محافظت در برابر آفت‌ها دارای مقداری سموم آفت‌کش هستند که سرکه باعث پاک شدن سموم آفت‌کش از روی آن‌ها می‌شود.

 

60. تمیز کردن مخزن آب اتو

برای تمیز کردن مخزن آب اتو از جرم و املاح گرفته درون آن می‌توانید مقداری سرکه سیب را در داخل مخزن اتو ریخته و اتو را به مدت 5 تا 10 دقیقه در حالت بخار قرار دهید سپس سرکه را خالی کره و داخل آن آب بریزید و در حالت بخار قرار دهید تا کاملاً تمیز گردد.

 

61. تمیز کردن کاسه توالت فرنگی و سرامیک روشویی

اگر از بوی بد شوینده‌های شیمیایی خسته شده‌اید و بوی آن‌ها باعث آزار شما می‌شود و یا به بوی آن‌ها حساسیت دارید؛ می‌توانید مقداری سرکه را در داخل توالت ریخته و به مدت 30 دقیقه اجازه دهید در آن بماند سپس توالت را با آب گرم بشویید.

 

62. تمیز کردن سینک ظرف‌شویی

یکی دیگر از خواص سرکه سیب استفاده آن برای تمیز کردن سینک ظرف‌شویی است.

 

63. از بین بردن لکه‌های ظروف آشپزخانه

با اضافه کردن مقداری سرکه سیب به ماشین ظرف‌شویی یا حین شستن ظرف‌ها می‌توانید لکه‌های روی ظروف را کاملاً پاک نمایید.

 

64. تمیز کردن تخته آشپزی

برای تمیز کردن و ضدعفونی کردن تخته آشپزی بهتر است مقداری سرکه سیب را روی آ ریخته و سپس آن را بشویید.

 

65. تمیز کردن کتری چای

یک فنجان سرکه سیب را به همراه 3 فنجان آب در کتری بجوشانید و اجازه دهید به مدت یک روز در کتری باقی بماند سپس آن را با آب گرم بشویید.

 

66. تمیز کردن یخچال

با توجه به خاصیت ضدعفونی‌کننده بودن سرکه سیب بهتر است یخچال را با محلول آب و سرکه تمیز کنید تا کپک‌ها و باکتری‌های احتمالی که در محفظه یخچال هستند را از بین ببرد.

 

67. تمیز کردن سطوح و ظروف چسبناک

با استفاده از اسید استیک درون سرکه سیب به راحتی ظروف و سطوح چسبناک را می‌توانید پاک نمایید.

 

68. تمیز کردن لوازم دیجیتال

تلفن همراه و تبلت و لپ‌تاپ‌ها دائماً کثیف شده و جرم می‌گیرند. برای از بین بردن جرم روی سطوح لوازم دیجیتال یک راه عالی ترکیب آب و سرکه سیب است.

 

69. تهیه سالاد

سرکه سیب یک طعم‌دهنده عالی برای تهیه سالادها است و طعم آن را کاملاً متمایز می‌کند.

 

70. تهیه ترشی خانگی

برای اینکه ترشی شما طعم خوب و خاصی داشته باشد یک افزودنی عالی برای ترشی شما سرکه سیب است.

 

توصیه‌هایی در خصوص استفاده از سرکه سیب

 • استفاده بیش از اندازه سرکه سیب مانند هر ماده دیگری مضر است.
 • سرکه سیب را در کمترین زمان ممکن به دندان‌های خود برسانید و بعد از خوردن آن دهان خود را با آب بشویید.
 • اگر زخم معده دارید بهتر است از سرکه سیب استفاده نکنید.
 • درصورتی‌که به مواد غذایی حساسیت دارید قبل از مصرف زیاد از نداشتن حساسیت به سرکه سیب مطمئن شوید.
 • درصورتی‌که دیابت دارید به‌طور هم‌زمان از سرکه سیب و انسولین استفاده نکنید زیرا باعث کاهش ناگهانی قند خون و پتاسیم بدن می‌شود.
 • در صورت استفاده از داروهای خاص مطمئن شوید که سرکه سیب تأثیری بر روی عملکرد داروهای شما نداشته باشد. برای مثال داروهای رقیق‌کننده خون میزان پتاسیم بدن را کاهش می‌دهند و نباید هم‌زمان با این داروها سرکه سیب مصرف شوند.

 

منبع: مجله اینترنتی بیست ستون

مفهوم رضایت مشتری

1-رضایت مشتریان عکس‌العمل احساسی (عاطفی) و یا حالتی از درک متقابل و شناختی است.

2-رضایت مشتریان پاسخی در ارتباط با تمرکز ویژه روی انتظارات از تولید و تجربه استفاده از خدمت و یا مصرف و غیره است.

3-رضایت مشتریان عکس‌العملی است که در یک دوره زمانی رخ می‌دهد. مثلا بعد از اولین انتخاب یا براساس تجربه‌های مکرر و انباشته و غیره (رشیدی،1387؛ ‌ص32).

الیور(1997)‌رضایت مشتری را این‌گونه تعریف می‌کند: رضایت،‌ همان واکنش حاصل از کامیابی مصرف‌کننده است. رضایت قضاوتی است درباره‌ی ویژگی یک محصول یا خدمت، یا خود محصول یا خدمت، زمانی که سطح مطلوبی از کامیابی مصرف ایجاد می‌شود و سطوح بالاتر یا پایین‌تر از سطح مطلوبیت را شامل می‌شود. رضایت مشتری احساس یا نگرش مصرف‌کننده نسبت به محصول یا خدمت پس از اینکه مصرف شد، می‌باشد. (سیدجوادین و کیماسی،1384؛ ص126). هم‌چنین الیور(1997) توضیح داده است که رضایت مشتری هنگامی کامل است که انتظار مشتری با محصولات و خدمات ارائه شده تلاقی پیدا کند. اگر ارزش درک شده برابر یا حتی فراتر از انتظارات مشتریان از خدمات باشد. آن‌ها راضی هستند و اگر کمتر از انتظارات مشتریان مصرف‌کننده باشد آن‌ها ناراضی هستند. براساس این نظریه انتظارات از عملکرد را قبل از خرید مصرف‌کنندگان تشکیل می‌دهد. این انتظاارت از تجربیات گذشته بدست آمده است. از خود محصول یا محصولات مشابه، سایر محرک‌های بازاریابی و نگرش‌های موجود و احساس اعتماد به نفس توسط مصرف‌کننده (مون و همکاران،[1] 2011). کاتلر[2] (1997)، رضایت‌مندی مشتری را به شرح زیر تعریف می‌کند: رضایت‌مندی احساس لذت یا ناامیدی فرد است که از مقایسه عملکرد یک محصول (یا نتیجه‌ی کار آن) با توجه به انتظارات وی حاصل می‌گردد. براون[3] (1992) رضایت‌مندی مشتری را این‌گونه توصیف می‌کند: حالتی که در آن نیاز، خواسته و انتظارات مشتری از کالا یا خدمات برآورده شده یا افزایش می‌یابد و در نتیجه آن، تکرار خرید کالا، اطمینان و ستایش فرد به وقوع می‌پیوندد. براساس نظرات جونز و ساسر[4] (1995) چهار عامل اساسی بر رضایت‌مندی فرد موثر هستند که عبارتند از: 1-عناصر اصلی کالا یا خدمات؛ 2-خدمات پیشتیبانی؛ 3-فرآیند اصلاح هنگام روبرویی با سوابق نامطلوب؛ 4-خدمات ویژه؛

بلانچارد و گالووی[5]معتقدند: «رضایت مشتری در نتیجه‌ی ادراک مشتری طی یک معامله یا رابطه‌ی ارزشی است به طوری که قیمت مساوی است با نسبت کیفیت خدمات انجام شده به قیمت و هزینه‌های مشتری (هالوول،[6] 1996). ادبیات پژوهش دو روش را برای اداره کردن رضایت بدست آورده است. برای اولین بار رضایت مصرف‌کننده پس از ارزیابی خاص معامله (هاست،‌ کنی و اندرسون،[7] 2004) دیده می‌شود. این دیدگاه اشاره به احساسات مشتریان هنگام پاسخ به برخورد با محصول و یا خدمات خاص دارد (هوبرت و بیتنر؛[8] 1994). روشی دیگر تعریف رضایت و نارضایتی مصرف‌کننده به عنوان رضایت انباشته است. این دیدگاه ناشی از تعیین رضایت و کارآیی یک محصول و یا خدمت در طول زمان است (زایت حمل و همکاران؛ 1993). مطالعه‌ی رضایت مشتری نشان می‌دهد که درک رضایت مشتری نشان دهنده ارزیابی کلی مشتریان برای درک رضایت و نارضایتی از مواجهه با خدمات بانک در طول زمان است. (فرنل و همکاران،[9] 1996، هات و کنی اندرسن، 2004).

در همین حال (عثمان و اوون،[10] 2002) نشان می‌دهند که بین 60 تا 78 درصد از مشتریان بانک‌های اسلامی کویت از تماس‌های کلی و شخصی خود با کارمندان بانک راضی بودند. در بانک اسلامی مالزی فهمیده شده است که خدمات سریع و کارآمد،‌ دوستی با پرسنل بانک، و سرعت مبادله معیارهای کلیدی هستند که مشتریان برای سنجش رضایت خود از خدمات بانک در نظر می‌گیرند (امین و عیسی، 2008).

توجه کردن و اهمیت دادن به آراء و عقاید مشتری در وی تعلق خاطری را نسبت به سازمان به وجود آورده، سبب می‌گردد، نه تنها در مشتری نوعی رضایت‌مندی به وجود آید، بلکه وی خود را جزیی از سازمان بداند. این رضایت‌مندی نیز کلید موفقیت بانک است.‌ چون برای بانک «مشتری راضی و خوشحال خیلی بیشتر از یک برنامه مالی و سرمایه‌گذاری سودآور است و خیلی بیشتر از یک برنامه نیروی انسانی برای کارکنان رضایت خاطر ایجاد می‌کند و خیلی بهتر از یک سیستم بازاریابی برای بانک بازار فراهم می‌آورد. پس در میان آن‌چه که مدیران بانک باید بدانند هیچ‌کدام مهم‌تر از موضوع رضایت مشتری نیست (سلطانی، 1380؛ ص40).

1.Moon & et al

2.Kotler

3.Brown

 1. Jons & sasser
 2. Belanchard & Galowi
 3. 3. Hallowell
 4. 4. Host & Keni & Anderson

5.Hobert & Bitner

6.Fernol & et al

7.Othman & Owen

پاسخ به تبلیغات پیامکی

براساس تحقیق رن وی و همکارانش ، پاسخ های رفتاری به عنوان متغیر وابسته، بر مبنای چندین سنجه متکی است.اول ، از پاسخ دهندگان پرسیده می شود که بیشترین تعداد پیامک تبلیغاتی که آنها بر روی تلفن همراهشان می توانند تحمل کنند را تعیین کنند.یک مقیاس شش نقطه ای بکار رفته است که بین رنج “0”  برای گزینه ” کمتر از یک تبلیغ در هفته ” تا “6” برای ” بیش از 5 تبلیغ در یک هفته” . همچنین، از آنها پرسیده می شود که آیا آنها تبلیغات پیامکی را زمانیکه در یک مکان خاص مثل مرکز خرید هستند می پذیرند که بر روی یک مقیاس نقطه ای 5-1 ، که “1” به معنی  ” قطعا خیر” و “5” به معنی ” قطعا بله” است ، پاسخ می دهند. است، پاسخ می دهند.بر روی همین مقیاس از پاسخ دهندگان در مورد احتمال اینکه یک پیام  تبلیغاتی را برای خانواده یا دوستانشان بفرستند، پرسیده شد.در آخر ، تمایلشان به خرید محصولات یا خدماتی که از طریق پیامک، تبلیغ شده اند، بر روی مقیاس لیکرت اندازه گیری شد “1” برای “قطعا خیر” و “5 ” برای “قطعا بله” .(Ran Wei et al. 2010, p 36)

در مطالعه دیگری ، سه نوع پاسخ به تبلیغات پیامکی در نظر گرفته می شود که این پاسخها عبارتند از :  تمایل به دریافت پیامک ، خواندن یا حذف کردن تبلیغ و تمایل به خرید( قبول پیشنهاد) (  . H., Rios, R. & Enezi, S.,2012 Riquelme, ).

در تحقیق دیگری پاسخ ، به واکنش مشتریان به تبلیغات پیامکی فرستاده شده ، درنظر گرفته شده است.این بدین معنی است که مشتریان اقدامی همچون باز کردن پیام و خواندن محتوای آن، یا فرستادن پیامی دیگر برای تائید مشارکتشان، یا نادیده گرفتن آن و دور انداختن آن وقتی که فرستاده می شود، را انجام می دهند .(Rittippant N et al, 2009)

 

 

2 Segment
     

 

 

در تحقیقی که  توسط اسکارل و همکارانش  صورت گرفت ، یک مدل از تبلیغات پیامکی موفق ارائه شد که در این مدل ، سنجه های موفقیت تبلیغات پیامکی ( یا همان پاسخ مطلوبی که مصرف کننده به تبلیغات پیامکی می دهد)  به سه دسته  تقسیم  شده است  : توجه مصرف کننده، تمایل مصرف کننده و رفتار مصرف کننده .(Scharl et al. 2005,p 167)

کارشناسان به اتفاق آراء اظهار کردند که اغلب دریافت کنندگان ، پیام را می خوانند.بنابراین ، الزامی است که به این توجه مصرف کننده نفوذ کرده تا رفتارش را تحت تاثیر قرار دهیم.مصاحبه کنندگان مطرح کردند که ، از آنجاییکه  اثر پیامها به سرعت ناپدید می شود، پیامها معمولاً دریافت کنندگان را  ترغیب می کنند که در همان لحظه ، عمل کنند ( .(Scharl et al. 2005

یک سنجه حیاتی ، توجه است.جلب توجه، که اغلب بعد از یادآوری اندازه گیری می شود، یک پیش شرط برای تحت تاثیر قرار دادن رفتار مصرف کننده است.در مقایسه با دیگر رسانه ها ، نرخ یادآوری برای تبلیغات موبایلی ، بالاست.(Windwire. 2000,cited in Scharl et al. 2005) اثر ویروسی تاثیر پیام های متنی جذاب و توجه مصرف کننده را چند برابر می سازد (Scharl et al. 2005 Godin S.  , 200). دریافت کنندگان از طریق ارسال مجدد پیام ها به دوستانشان، اثر قوی همتایان را ایجاد می کنند.هانگ و همکارانش دریافتند که اثر همتایان، اثرات خارجی را تحت شعاع قرار می دهد ( Hung et al.2003). گرچه ، پیش بینی موفقیت اثر ویروسی مشکل است، زیرا بستگی به روندهای غیر قابل پیش بینی مصرف کنندگان و پویایی های گروهی دارد ( Godin S.2001, cited in Scharl et al. 200).

ابعاد مدیریت تحول گرا

این سبک مدیریت  ریشه در مفهوم مدیریت  فرهمند دارد و بر ویژگی‌ها و صفات خاص رهبر که ناشی از شخصیت اوست تأکید می‌نماید و توجه به موضوعاتی چون: تشویق افراد، ارزش گذاردن به افراد، شنود مؤثر، مربی و معلم بودن، توانمندسازی دیگران، ارتباط برقرار کردن، اقناع، صداقت و چشم‌انداز داشتن در دستور کار این سبک مدیریت  قرار دارد.

آولیو و دیگران 4 رفتار اصلی که مدیریت  تحول گرا را تشکیل می دهد به شرح زیر بیان می دارند:

نفوذ مطلوب یا کاریزما: نفوذ مطلوب باعث می شود که رهبران به عنوان مدل هایی از نقش و الگوی رفتار برای پیروان باشد(تونکه نژاد ،1386‏).

‏انگیزش الهامی: برانگیختن و بالا بردن انگیزش در پیروان که با توسل به احساسات آنها صورت می پذیرد. تاکید انگیزش الهام بخش بر احساسات و انگیزه های درونی است نه بر تبادلات روزانه بین رهبرو پیروان.

تحریک هوشی: برانگیختن پیروان بوسیله مدیریت  به منظور کشف راه حل های جدید و تفکر مجدد در مورد حل مشکلات سازمانی توسط پیروان است. در واقع رفتار رهبر، چالشی را برای پیروان ایجاد می کند که دوباره در مورد کاری که انجام می دهد، کوشش و تلاش و در مورد چیزی که می تواند انجام یابد دوباره تفکر کنند.

ملاحظات شخصی: توجه به تفاوت های فردی پیروان و ارتباط با تک تک آنها و تحریک آنها از طریق واگذاری مسئولیت ها برای یادگیری و تجربه آنها است. افراد به وسیله رهبران حمایت می شوند و رهبران در رابطه با توجه به احساسات و نیازهای شخصی آنها نگران هستند. (تونکه نژاد ،1386‏)

یک بعد خیلی مرتبط با موهبت الهی، برانگیختن از طریق الهام است. انگیزش الهام بخش نیازمند این است که رهبران به اعضای سازمان انرژی و نیرو بدهد. رهبران تحول آفرین، اهمیت ماموریت و اهداف شرکت را به طور واضح به کارکنان ابلاغ می کنند. چین ابلاغ واضحی به کارکنان اجازه تلاش سخت و اغلب دستیابی به اهداف ماورای شرح وظاف آنها را می دهد. در تشریح تشویق معنوی، «باس» بیان می دارد که «رهبرانی که تشویق معنوی می کنند تمایل و توان این را دارند که به کارکنان راه های جدید نگاه کردن به مسائل قدیمی را نشان دهند، به آنها یاد دهند تا مشکلات را به عنوان مسائلی ببینند که حل می شوند و بر راه حل های منطقی تاکید می کنند». علاوه بر انگیزش الهامی و تشویق معنوی، رهبران تحول آفرین به پیروان خود توجه ویژه ای می نماید که نشان دهنده احترام و ارج نهادن به آنها ست و به عنوان مربی خدمت می کنند(تونکه نژاد ،1386‏).

تعاریف تعهد سازمانی :

با مرور مبانی نظری مرتبط با تعهد سازمانی  درمی یابیم که میان صاحب نظران و اندیشمندان علوم رفتاری در خصوص یک تعریف واحد و مشترک از تعهد سازمانی اتفاق نظر کامل وجود ندارد، هر یک از متخصصان امر کوشیده اند تا از زاویه خاصی جنبه های جهان تعهد سازمانی را آشکار نمایند. در این جا به تعاریف مختصر از تعهد سازمانی با رعایت سیر موضوعی آن بسنده می کنیم و راه را برای طرح ابعاد تعهد سازمانی هموار می سازیم.

شلدون[1](1971) تعهد سازمانی را نوعی نگرش و گرایش به سازمان می داند که پیوند دهنده هویت شخص با سازمان می باشد.

کانتر[2](1968) تعهد سازمانی را میل و علاقه کارکنان در راستای صرف انرژی شان در سیستم های اجتماعی و وفاداری به آن تعریف می کند.

هریبیناک[3](1972) تعهد سازمانی را پدیده ای ساختاری معرفی می کند که حاصل تعاملات یا فرآورده های میان شخص و سازمان و تعبیرات در سرمایه گذاری های صورت گرفته در طول زمان دانست.

فرآورده های میان شخص و سازمان و تعبیرات سرمایه گذاری صورت گرفته در طول زمان است.

هال[4] و همکاران(1980) در بررسی تعهد سازمانی به این نکته اشاره می کنند که تعهد سازمانی فرایندی است که از طریق آن اهداف سازمان و عضو سازمان تا حد زیادی با هم ادغام و تلفیق می شوند.

باکنن[5](1981) تعهد سازمانی را وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به اهداف و ارزش های سازمان، به نقش عضو سازمان در رابطه با اهداف و ارزش ها و دلبستگی تعصب آمیز و عاطفی به سازمان به خاطر خودش صرف نظر از ارزش ابزاری آن قلمداد می کند.

استیرز[6] و همکاران(1982) به این تعریف از تعهد سازمانی بسنده کرده اند: تعهد سازمانی درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمانی خاص و درگیری و مشارکت خاص و درگیری و مشارکت او با سازمان می باشد. تعهد سازمانی شامل اعتقاد قوی به اهداف و ارزش های سازمان، تمایل به تلاش قابل ملاحظه ای به خاطر سازمان و علاقه به ادامه خدمت در آن می شود.

از دیدگاه رابینز تعهد سازمانی حالتی است که در آن فرد سازمان را معرف خود می داند و آرزو می کند که در عضویت آن باقی بماند(رابینز، ترجمه پارسائیان و اعرابی، 1374).

آلن و می یر[7] تعهد سازمانی را نوعی حالت روانی تعریف می کنند که بیانگر تمایل، نیاز یا الزام جهت ادامه خدمت در یک سازمان می باشد از دیدگاه آنان تعهد سازمانی شامل «تعهد عاطفی[8]»، «تعهد مستمر[9]» و «تعهد هنجاری[10]» می شود. با توجه به تعریف آنان، تعهد حالتی روانی است که:

الف) رابطه فرد را با سازمان مشخص می کند.

ب) به طور ضمنی در مورد تصمیم به ماندن یا ترک سازمان اشاراتی را بیان می دارد.

عامل مهمی که بایستی در مرور تعاریف مختلف تعهد در نظر گرفته شود، این است که آیا می توان تعهد را از مفاهیم مرتبط دیگر مثل انگیزه ها و نگرش های عمومی متمایز کرد؟ به اعتقاد چندین نویسنده که از تعهد تعاریف عمومی ارائه کرده اند، تعهد، انگیزش یا نگرش های عمومی رفتار را تحت تأثیر قرار می دهد. در حقیقت تعهد ممکن است منجر به تداوم یک دوره از عمل حتی در مواجهه با انگیزه ها و نگرش های متعارض شود. برای مثال تعهد می تواند منجر به این شود که افراد به روش هایی رفتار کنند که از دیدگاه ناظر بی طرف ممکن است مخالف با نفع شخصی شان به نظر رسد(می یر و هرسکویچ، 2001 : 302 – 300). بایستی خاطر نشان کرد که تعهد مثل متابعت نیست که در آن فرد نفوذ دیگران را عمدتاً به خاطر کسب بعضی چیزها می پذیرد. متابعت عمدتاً مبتنی بر مبادله اقتصادی با کارکنانی است که برای نقششان در سازمان به دنبال دریافت پاداش هستند. با این وجود تعهد چیزی را ارائه می کند که متابعت ارائه نمی کند. شخص متعهد انرژی و شور و هیجان را به همراه داشته که اگر مطیع و حتی صادقانه فرمانبردار نیز باشد در آن ایجاد نمی شود. شخص متعهد با قوانین بازی، بازی نمی کند او برای بازی مسئول است(بورگس و تارنر، 1999 : 226 – 225).

رویکردهای تعهد سازمانی:

لاورنس (لاورنس، 1958 : 408) چهل سال قبل ضرورت مطالعه در حوزه تعهد سازمانی را خاطر نشان نمود و از آن زمان تاکنون چهار رویکرد برای بسط و توسعه تعهد سازمانی به وجود آمد:

1) رویکرد نگرشی – این رویکرد مشهورترین نوع است و توسط پورتر آغاز گردید که مطابق با آن تعهد سازمانی به عنوان نیروی نسبی یک هویت شخصی با یک سازمان ویژه و درگیری در آن تعریف شده است (پورتر، 1974 : 27).

2) رویکرد رفتاری – این رویکرد بر سرمایه گذاری شخص در سازمان برای وفاداری اش تأکید دارد. کانتر[11] از این دیدگاه تعهد سازمانی را سود وابسته به مشارکت مداوم در سازمان و یا هزینه وابسته به ترک آن می داند.

3) رویکرد هنجاری – مطابق با این رویکرد، همنوایی بین اهداف و ارزش های کارمند با ارزش های سازمان در وی احساس الزام نسبت به سازمانش به وجود می آورد. وینر[12] تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند: فشارهای هنجاری درونی شده برای عمل در راهی که منجر به تحقق اهداف سازمان گردد.

4) رویکرد چند بعدی – این رویکرد تلفیقی از سه رویکرد ذکر شده است.

کلمن اطاعت، هویت و درونی شده را سه فرایند تغییر نگرشی می داند که در پایان این نگرش منجر به شکل گیری ابعاد سه گانه تعهد سازمانی گردید(کلمن، 53 : 1958).

مدل سه رکنی تعهد[13]:

دو محقق به نام «مارتین و نیکولاس[14]» تعهد را به طور خلاصه به عنوان اختصاص کل زمان کاری به انجام کار تعریف می کنند. آن ها این عمل را مستلزم چیزهایی از قبیل استفاده بهینه از زمان، توجه به جزئیات، تلاش مضاعف، پذیرش تغییر، همکاری با دیگران، رشد شخصی، اعتمادپذیری، صلاحیت در مهارت ها و توانایی ها و ایجاد حمایت دائمی می دانند.

مبتنی بر مطالعه موردی 14 شرکت بریتانیایی شامل «جگوار[15]»، «رویال بانک اسکاتلند[16]»، «فولاد بریتانیا[17]»، «پیلکینگتونز[18]»، «روت منز[19]»، «شوپز و بارتون[20]»، «مارتین و نیکولاس» یک مدل از تعهد را مبتنی بر سه رکن اصلی که هر کدام خود به سه عامل تقسیم می شوند را ارئه کردند:

1- احساس تعلق به سازمان

این رکن، وفاداری مورد نیاز برای روابط تجاری موفق را ایجاد می کند. احساس تعلق به وسیله ی مدیران از طریق به کار گیری کارکنانی فراهم می شود که دارای خصوصیات زیر هستند :

 • آگاه
 • دخیل
 • سهیم در موفقیت

2- احساس اشتیاق در شغل

نتایج مطلوب حاصل نمی شوند مگر کارکنان همچنین احساس شور و شوق را در کارشان به همراه داشته باشند. این احساس شور و شوق منجر به انگیزه بیشتر برای انجام بهتر کارها می شود. این احساس شور و شوق را می توان با در نظر گرفتن نیازهای سطح بالاتر به دست آورد:

 • غرور
 • اعتماد
 • مسئولیت پذیری برای نتایج

3- اعتماد به مدیریت

اگر کارکنان برای کسب رهبری مدیریت احترامی قائل نباشند و اعتمادی به آن نداشته باشند، احساس تعلق و شور و شوق نمی تواند موجب موفقیت آن ها شود. این اعتماد از طریق توجه به موارد زیر افزایش می یابد:

 • اختیار
 • ایثار
 • شایستگی

به نظر «مارتین و نیکولاس» یک معیار بزرگ موفقیت شرکت های مورد مطالعه ناشی از مدیریت مطلوبشان بر افراد و فراهم کردن محیطی برای ایجاد تعهد، ناشی شده بود. برای مثال کارکنانی که احساس اعتماد می کردند تلاش های فوق العاده ای را از خود بروز داده که نشان دهنده ی تعهد آنان بود. به هر حال ایجاد تعهد مشکل است چرا که مسیر برای ایجاد آن همیشه هموار نیست و آن نیاز به زمان طولانی و از خود گذشتگی مدیران دارد(مولینس، 1999 : 414 – 413).

[1]– Sheldon

[2]– Kanter

[3]– Herebiniak

[4]– Hall

[5]– Bachanan

[6]– Steers

[7]– Allen & Meyer

[8]– Affective Commitment

[9]– Continuance Commitment

[10]– Normative Commitment

[11]– Kanter

[12]– Wiener

[13]– Three – pillar model of Commitment

[14]– Martin & Nichoollas

[15]– Jaguar

[16]-royal bank of scotland

[17]– british steel

[18]– pilkingtons

[19]– rothmans

[20]–  Schweppes & burton

عناصر استراتژی سازمانی:

2-4-4-1) مزیت رقابتی[1]

مزیت رقابتی، وضعیتی است که یک بنگاه را قادر می‌سازد با کارایی بالاتر و به‌کارگیری روش‌های برتر، محصول را باکیفیت بالاتر عرضه نماید و در رقابت با رقبا سود بیشتری ره برای بنگاه فراهم آورد. یک واحد اقتصادی زمانی دارای مزیت رقابتی است که بتواند به دلایل خاص که ناشی از ویژگی‌های آن واحد است (مانند وضعیت مکانی، فناوری، پرسنلی و…) به طور پیوسته تولیدات خود را نسبت به رقبایش با هزینه پایین تر و کیفیت بالاتر عرضه کند. (رودساز و همکاران،1391، ص 119)

مزیت رقابتی عبارت از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است. مزیت رقابتی تمایز در ویژگی‌ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می‌کند. مزیت رقابتی ارزش‌های قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزش‌ها از هزینه‌های مشتری بالاتر است. به این ترتیب می‌توان گفت، مزیت رقابتی مجموعه‌ای از توانایی‌های منحصربه‌فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه نفوذ وبرتری بر رقبا را برای آن واحد فراهم می‌آورد. (شفیعی، تار مست،1392، ص 113_112)

مزیت رقابتی، تمایز در ویژگی‌ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا به مشتریان می‌کند. بر اساس یک تعریف دیگر، مزیت رقابتی، ارزشی است که سازمان به مشتریان خود عرضه می‌کند به نحوی که در آن مقطع زمانی این ارزش توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نمی‌شود. مزیت رقابتی ارتباط مستقیم با ارزش‌های مشتری دارد به نحوی که در یک طیف مقایسه‌ای، هر اندازه ارزش‌های عرضه‌شده یک سازمان به ارزش‌های مورد نظر مشتری نزدیک‌تر باشد، می‌توان گفت که سازمان نسبت به رقبای خود در یک یا چند معیار رقابتی دارای برتری است. (طبرسا و همکاران،1391، ص 53)

2-4-4-2) رهبری هزینه[2]

گسترش تجارت و فشرده شدن رقابت نویدبخش آغاز دوره‌ای جدید در حیات تجارت داخلی وجهانی است که در چنین محیطی برنده شرکتی است که پیش از رقبا محصولاتی یا کیفیت برتر و قیمت پایین تر عرضه نماید. در این محیط مدیریت هزینه نقش حیاتی ایفا می‌کند. امروزه حیات بسیاری از شرکت‌ها به توانایی آنان در افزایش دقت سیستم مدیریت هزینه وابسته است که بر کاهش هزینه‌ها در تمام طول فرایند تولید و زنجیره ارزش متمرکز است. استراتژی رهبری هزینه به خوبی می‌تواند این نقش حیاتی را ایفا نماید. هدف رهبری هزینه ارائه محصول یا قیمت کارکرد وبهای تمام‌شده پایین تر است. بنگاه‌های اقتصادی با پذیرش استراتژی رهبری هزینه از مزایای رقابتی برخوردار شده و در رقابت موفقیت لازم را به دست آورند. (اسماعیلی،1392، ص 87_86)

در استراتژی رهبری هزینه، شرکت با کاهش هزینه‌های خود، یک مزیت رقابتی در ارائه محصولات و خدمات با قیمت پایین تر نسبت به رقبا ایجاد و در نتیجه امکان رقابت در شرایط شدید رقابتی حاکم بر صنعت را پیدا خواهد نمود. (صفری و همکاران،1393، ص 215)

2-4-4-3) مزیت سازمانی

این نوع مزیت رقابتی بر اساس منابع، قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی است که حاصل تجارب گذشته و حال سازمان بوده و کل سازمان در آن سهیم است. مزیت رقابتی سطح سازمانی، دو نوع است: مزیت رقابتی بر اساس منابعی که می‌تواند مشهود و نامشهود باشد و مزیت رقابتی بر اساس قابلیت‌ها و ویژگی‌هایی که معمولاً نامشهود است. چنین مزیتی از لحاظ اجتماعی پیچیده و از لحاظ تقلید مشکل و از حیث تحرک و قابلیت نقل و انتقال، کم تحرک است. این نوع مزیت را می‌توان در فرایندها، ساختار، سیستم ها، فرهنگ‌سازمانی، دانش فنی، دانش بازاریابی، استراتژی های سازمان، نظام‌های هماهنگی و انگیزشی سازمان جستجو کرد. (عطاران و همکاران،1391، ص 94)

[1] competitive advantage

[2] Cost Leadership