تخمین میزند یک بخش مهم از بیولوژی تکاملی است که در نتیجه با کاربرد این روشها می‌توان بیمارگرهای ایجاد‌ کننده بیماری را کنترل کرد. موتاسیون و تغییرات ژنتیکی مانند نوترکیبی به عنوان نیروهای تکاملی می‌باشند که منجر به تنوع ژنتیکی در جمعیتها می‌شوند اما جایگاه ژنتیکی جمعیت ویروسها به نیروهای تکاملی انتخاب و پراکنش تصادفی ژنتیک، بستگی

اصلاح نباتات می باشد (رامانوجام و همکاران، ۱۹۷۴)۲۱.

۱-۷-۲-فرسایش ژنتیکی
از بین رفتن منابع ژنتیکی یا ذخایر توارثی را فرسایش ژنتیکی گویند (فارسی و باقری، ۱۳۸۳). امروزه ذخایر توارثی گیاهی مهمترین، پرارزشترین و حیاتیترین ذخایر منابع طبیعی بشر محسوب میگردند و ارزش مادی و معنوی آنها به هیچ عنوان با سایر ذخایر و منابع طبیعی قابل

اهمیت ادراک از مفید بودن سهولت استفاده و اعتماد نگرش اصلی پیش بینی کننده خرید آنلاین هستند و قدرت پیش بینی کنندگی و اکتشافی مدل را با ویژگی های تکنولوژیک(تاخیر در دانلود،ناوش پذیری وب سایت و امنیت اطلاعات) مهارت های مصرف کنندگان،منابع زمانی و مالی افزایش داده اند

نویسندگان
موضوع
نتایج
Lanford,

گرفته نمی‌شود.
۶- پی سد صلب در نظر گرفته می‌شود.
۷- مولفه افقی حرکت زمین عمود بر محور سد می باشد.
۸- سد بسیار عریض بوده به صورتی که سیستم سد و مخزن دو بعدی بررسی می‌گردد.
۹-مخزن سد در امتداد بالادست تا بی نهایت ادامه می یابد.
بتدریج با گسترش روش های تحلیلی وعددی بعضی از فرضیات مذکور حذف و مسئله به واقعیت نزدیکتر

توان خروجی نسبت به تغییرات بار)
۲-۷- نقطه بیشینه توان سلول خورشیدی
بشر از ابتدا تاکنون به دنبال این بوده است که از ابزار و وسایلی که در اختیار دارد حداکثر استفاده را ببرد. استفاده از سلول خورشیدی نیز از این قاعده مستثنا نیست و همواره به دنبال راهی بوده که توان خروجی سلول خورشیدی را به حداکثر مقدار خود برساند و در واقع

سطوح اندروژن و استروژن عامل شدیدتری برای خطر افسردگی نسبت به تغییرات ریخت شناختی دارد.

دوره های افسردگی:
خلق افسرده و فقدان علاقه و لذت علائم کلیدی افسردگی هستند بیمار ممکن است بیان کند که احساس غم یا پوچی و بی ارزشی می کند. برای بیمار خلق افسرده غالبا کیفیت خاصی دارد که با غمگینی معمولی متفاوت است بعضی از بیماران آن را

مکان، فشار، تنش و… ) بدست می‌آید. این پاسخ‌ها وابسته به زمان می باشد. تحلیل دینامیکی سیستم سد و مخزن را به دو شیوه می‌توان بررسی نمود:
۱- بدون در نظر گرفتن اندرکنش۱ سد و مخزن.
۲- با در نظر گرفتن اندرکنش سد و مخزن.
تحلیل سازه‌ها در مقابل نیروهای دینامیکی ناشی از زلزله، انفجار، باد، برخورد امواج، بارهای متحرک و … به علت

انبوهسازان مسکن توسط شورای انقلاب به صورت ماده واحدهای تصویب شد که باتوجه به مختصر بودن آن و وارد نشدن در جزئیات ناکافی به نظر میرسد.
طبق قانون پیشفروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن تعاریفی در خصوص برخی از اصطلاحات آمده است که به شرح ذیل می باشد:

۱- پیشفروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایهگذار یا مستأجر
۲- مالک رسمی زمین:

بیماری های داخلی مثل دیابت، فشارخون، بیماری انسداد ریوی مزمن و بیماری قلبی می گردد. سایر علائم نباتی مشتمل است بر اختلال قاعدگی و کاهش میل و عملکرد جنسی مسائل جنسی در صورت ناشناخته ماندن افسردگی ممکن است به مشاوره های نامناسب زناشویی یا سکس درمانی منجر شود. اضطراب (از جمله حملات هراس) سوءمصرف الکل و شکایات جسمی (مثل یبوست، سردرد)