غالب موجب پیچیدگی درمان افسردگی می گردد. تقریبا ۵۰ درصد بیماران تغییرات شبانه روزی در علائم توصیف می کند که صبح ها شدیدتر و عصرها ضعیف تر است علائم شناختی مشتمل است بر گزارشهای ذهنی ناتوانی برای تمرکز (۹۳ درصد بیماران) و دشواری در تفکر (۶۷ درصد) (پورافکاری ۱۳۷۳).

انواع افسردگی
الف- افسردگی به عنوان یک هیجان عادی بشری: این

I_ph I_sd n] (Single Diode Model) (7-2)
۲-۶- مشخصه ماژولهای سیستم فتوولتائیک
مشخصه سلول فتوولتائیک تحت تأثیر تابش نور خورشید و همچنین دمای کاری آن است. شکلهای ۲-۷ و ۲-۸ مشخصههای خروجی ماژول یک سیستم فتوولتائیک را نشان می دهند. در دمای ثابت با افزایش میزان تابش، توان خروجی افزایش مییابد.

میزان قابل توجهی انرژی تولید نمی کند.
میزان ارزش کالری بستنی بستگی دارد به :
– میزان درصدکربوهیدراتها شامل لاکتوز، مواد افزودنی شیرین کننده، قندهای میوه و طعم دهنده.
– درصدپروتئین شامل پروتئین شیر یا هر منبع دیگری از پروتئین مثل تخم مرغ و پایدارکننده ها.
– درصد چربی از هر منبعی که باشد مثل امولسیفایرها، تخم مرغ، کاکائو و

تخمین میزند یک بخش مهم از بیولوژی تکاملی است که در نتیجه با کاربرد این روشها می‌توان بیمارگرهای ایجاد‌ کننده بیماری را کنترل کرد. موتاسیون و تغییرات ژنتیکی مانند نوترکیبی به عنوان نیروهای تکاملی می‌باشند که منجر به تنوع ژنتیکی در جمعیتها می‌شوند اما جایگاه ژنتیکی جمعیت ویروسها به نیروهای تکاملی انتخاب و پراکنش تصادفی ژنتیک، بستگی

اصلاح نباتات می باشد (رامانوجام و همکاران، ۱۹۷۴)۲۱.

۱-۷-۲-فرسایش ژنتیکی
از بین رفتن منابع ژنتیکی یا ذخایر توارثی را فرسایش ژنتیکی گویند (فارسی و باقری، ۱۳۸۳). امروزه ذخایر توارثی گیاهی مهمترین، پرارزشترین و حیاتیترین ذخایر منابع طبیعی بشر محسوب میگردند و ارزش مادی و معنوی آنها به هیچ عنوان با سایر ذخایر و منابع طبیعی قابل

اهمیت ادراک از مفید بودن سهولت استفاده و اعتماد نگرش اصلی پیش بینی کننده خرید آنلاین هستند و قدرت پیش بینی کنندگی و اکتشافی مدل را با ویژگی های تکنولوژیک(تاخیر در دانلود،ناوش پذیری وب سایت و امنیت اطلاعات) مهارت های مصرف کنندگان،منابع زمانی و مالی افزایش داده اند

نویسندگان
موضوع
نتایج
Lanford,

گرفته نمی‌شود.
۶- پی سد صلب در نظر گرفته می‌شود.
۷- مولفه افقی حرکت زمین عمود بر محور سد می باشد.
۸- سد بسیار عریض بوده به صورتی که سیستم سد و مخزن دو بعدی بررسی می‌گردد.
۹-مخزن سد در امتداد بالادست تا بی نهایت ادامه می یابد.
بتدریج با گسترش روش های تحلیلی وعددی بعضی از فرضیات مذکور حذف و مسئله به واقعیت نزدیکتر

توان خروجی نسبت به تغییرات بار)
۲-۷- نقطه بیشینه توان سلول خورشیدی
بشر از ابتدا تاکنون به دنبال این بوده است که از ابزار و وسایلی که در اختیار دارد حداکثر استفاده را ببرد. استفاده از سلول خورشیدی نیز از این قاعده مستثنا نیست و همواره به دنبال راهی بوده که توان خروجی سلول خورشیدی را به حداکثر مقدار خود برساند و در واقع

سطوح اندروژن و استروژن عامل شدیدتری برای خطر افسردگی نسبت به تغییرات ریخت شناختی دارد.

دوره های افسردگی:
خلق افسرده و فقدان علاقه و لذت علائم کلیدی افسردگی هستند بیمار ممکن است بیان کند که احساس غم یا پوچی و بی ارزشی می کند. برای بیمار خلق افسرده غالبا کیفیت خاصی دارد که با غمگینی معمولی متفاوت است بعضی از بیماران آن را