تأثیر ساختار، محیط و فن آوری روی یادگیری سازمانی:

تأثیر ساختار، محیط و فن آوری روی یادگیری سازمانی:

یه ساختار مکانیسمی و تمرکز یافته، تمایل به استواری رفتارها و یادگیریای تک حلقه ای داره، در حالی که یه ساختار تمرکز نیافته ، یادگیری دو حلقه ای رو گسترش میده. تمرکز یافتگی ، بخشای ساختاری بیشتری رو به وجود می آورد که افراد رو در مورد این که واسه خودشون فکر کنن و تصمیم بگیرن، پشتیبانی نمی کنه. پس افراد، تصویری منظم از کل ندارن. ساختار تمرکز یافته به نوبه خود پیشرفت یه سیستم فردی و کوچیک رو تشویق می کنه که یادگیری در اون سرکوب می شه. مکانیسمای به طور کاملً پیشرفته تک حلقه ای (تقویت کننده رفتارها و هنجارهای موجود) ممکنه در واقع سازمان رو به راه اشتباه بکشونه، چون افراد قادر به رقابت با فرضیات نهفته نمی باشن. یادگیری تک حلقه ای، مانع از اتفاق افتادن یادگیری دوحلقه ای می شه، پس واسه تشویق یادگیری، سازمانا باید از ساختارهای مکانیسمی دور شن و منطبق با ساختارهای قابل انعطاف و ارگانیک شن. این نیاز ، فلسفه جدیدی در مدیریته که باز بودن و قابل درخشش بودن رو تشویق می کنه و اشتباهات رو قبول می کنه. رهبران مثل طراحان باید کمک به ایجاد یه بنیاد محکم از اهداف و ارزشای اصلی رو داشته باشن.[۲۵]اونا باید طرح ساختار سازمانی وتسهیل یادگیری سازمانی و فردی رو گسترش و پرورش بدن.
فلسفه

نظامای پویا و فعال می تونن به عنوان وسیله آموزش موقع برنامه ریزی به کار رود و پیشرفت کیفیت می تونه، یادگیری سازمانی رو آسون کردن بخشه. رهبران به عنوان مربیان باید کمک کنن که افراد افکار خودشون رو از واقعیت شکل بدن و به عنوان ناظران باید معنی و ایده ای از اهداف واسه مأموریتای بزرگتر سازمان داشته باشن. رهبران باید بررسی نقطه نظرات چند گانه واسه هر مشکلی رو از راه گفتگو و اراده کردن تشویق کنن و یادگیری دوحلقه ای رو از راه سازگاری با پروسه مشارکتی از پایین تا بالا گسترش بدن. یادگیری سازمانی هم اینکه نیازمند مشارکت پروسه های بلندمدت با بودجه و منابع کافیه.

برنامه ریزی

۲-۲۱-۲- محیط: 

فایول و لایلز (۱۹۹۳) اعلام دارن که خیلی از افراد احساس می کنن، به خاطر روی دادن یادگیری، سازمانا باید خود رو با محیط شبیه کنن تا خلاّق و قابل رقابت باقی بمونن. اگه محیطای خارجی و داخلی پیچیده و فعال باشن یادگیری اتفاق نمی افته. یادگیری تنها وقتی روی میده که تعادلی بین تغییر و ثبات باشه. یادگیری سازمانا، رقابت رو بیشتر به عنوان وسیله ای واسه یادگیری مد نظرقرار میدن تا به عنوان یه نیروی مجبور کننده، یادگیری باید تو یه سازمان به عنوان نتیجه تبادلات با محیط روی دهد و این از راه فناوری اطلاعات قابل رسیدنه. فناوری اطلاعات، خاطر جمع نبودن رو کم می کنه ودر نتیجه یادگیری زیاد می شه. سازمان محیط رو بررسی می کنه و اطلاعات رو از راه دلالان یا واسطه های اطلاعات به . این افراد بررسی و تحقیق رو با انجام فعالیتای تعبیر کننده آسون کردن میسازن.

 

۲-۲۱-۳- فناوری:

در این بخش اثر نوع خاصی از فناوری رو مورد بحث قرار می دیم که همون سیستم اطلاعاتیه. محققان بیان دارن که فن آوریای جدید مانند ارتباطات چند رسانه ای، یادگیری به کمک کامپیوتر، گسترش و نشر اطلاعات و آموزش، زمینه بزرگی واسه تحقیق بیشتره. گرانتهام (۱۹۹۳) اعلام داره که فناوری واسه روشن کردن فرضیات، سرعت بخشیدن به ارتباطات، استخراج علم و به وجود آوردن ساختارهای تاریخی و نگرشی استفاده میشن. اثر سیستمای اطلاعاتی از دو جنبه می تونه روش زوم بشه: اثر مستقیم و غیر مستقیم سیستمای اطلاعاتی می تونن به طور غیر مستقیم روی یادگیری سازمانی به وسیله تأثیرگذاری روی عوامل محیطی مانند ساختارها اثر گذارن و بعد از اون یادگیری رو تحت اثر بذارن. سیستمای اطلاعاتی ، هم اینکه مستقیما می تونن روی پروسه های یادگیری سازمانی موثر باشن. افزایش دسترسی به اطلاعات به اعضاء کمک می کنه که اطلاعات رو تقسیم کنن و در نتیجه یادگیری زیاد شه. این سیستما قادر به تولید موج جدید اطلاعات هستن، در نتیجه آگاهی و علم رو پیشرفت میدن. تو یه سازمان دارای اطلاعات، تمرکز کنترل از مدیران به کارکنان تغییر می کنه، چون اونا حالا دارای اطلاعاتی هستن که واسه کارایی موثر نیازمنده.[۲۶]

هابر عقیده داره، وقتی که یادگیری اتفاق میفته و تفسیرهای متفاوتی به وقوع می پیوندن، این تغییرات دامنه کارکرد بالقوه سازمانی رو از این رو به اون رو می کنه.درهر حال، بیشتر سیستمای اطلاعاتی، روی تفسیر و توضیح اطلاعات برابری متمرکزند و آمادگی لازم رو واسه انجام چند تفسیر به طور هم زمان ندارن. در مقابل، بعضی از سیستمای تولیدی واسه انجام تفاسیر چندگانه آماده می شن. در این سیستما به یادگیری نو و دور انداختن سیستمای کهنه و بی اعتبار و غیر راهبردی علم اشاره می شه.

آرجریس میگه: فناوری انبوه، ۱MIS یا همون مدیریت سیستمای اطلاعاتی و سیستمای کنترل

کیفیت و رسیدگی به سیستمای کنترل کیفیت واسه یادگیری لازمه. اون میگه که به کار گیری IT 1یا فناوری اطلاعاتی در تقویت بیشتر ساختارها لازمه و این سیستما واسه شکافتن دانشی کارساز میشه که به وسیله مدیران عالی واسه بهینه سازی اجرای مدیریت استفاده کرده می شه و مدیران پایین تر و کارکنان، توانایی نظارت بر این سیستما رو دارن. اون اجرای MIS رو به کمک تئوری یادگیری سازمانی مورد آزمایش دوباره قرار داد و آزمایشات و تجزیه و تحلیلش نشون داد که خیلی از پیشنهاد ها واسه مسلط شدن به مشکلات ناکافیه.

مشکلات

آرجریس پیشنهاد می کنه که دلایل عمیق تری درباره اجرای MIS ، مخصوصاً در وقتی که فناوری خاصی واسه حل مشکلات، ساختاری سخت تر تو یه سازمان استفاده کرده می شه هست. اون اثبات می کنه که یه سازمان با در نظر گرفتن وسعت اون، مأمور به یادگیری می شه که این موجب شناسایی مشکلات و حل اونا میشه. به باور ایشون، بیشتر سازمانا بیشتر بدون درک این مطلب، سیستمای یادگیری رو که منشأ انجام تحقیقاته به وجود آورده و یادگیری سهلی رو واسه سیستمای اطلاعاتی در جهت انجام فعالیتای موثر شکل میدن.[۲۷]

طبق تحقیقات اسپراگو۲ (۱۹۹۳) ، مدیران ارشد از ضرورت به کار گیری فناوری اطلاعات در عملیات اجرایی شرکتای خود آگاه هستن، ولی این مطلب اثر کمی بر مرکز تجارت مثل درآمد، سهم بازار و گسترش رفتارای پر خطر جدید داره. ایشون خاطرنشان می کنه که این دیدگاه در حال تغییره و فناوری اطلاعات در جنبه های رقابتی اثر به سزایی داره.

زیر سیستم فناوری، حامی شبکه های فناوری منظم و وسایل اطلاعاتیه که اجازه رسیدن و مبادله اطلاعات و یادگیری رو میده.

این سیستم شامل پروسه های تکنیکی، سیستما و ساختاری واسه همکاری، آموزش، هماهنگی و بقیه مهارتای دانشه. سه عنصر اصلی شامل فناوری اطلاعات، یادگیری براساس فناوری و کارکرد الکترونیکی که حامی سیستما هستش، هستش.

فناوری اطلاعات، فناوری براساس کامپیوتره که منتهی به جمع آوری کد، پروسه، ذخیره سازی، انتقال و به کار گیری اطلاعات بین ماشینا، افراد و سازمانا می شه.

 • فناوری اطلاعات می تونه باعث بهتر شدن توانایی آدما به ایجاد رابطه با همدیگه شه، چون باعث مشخص کردن منوهای شرکت و افزایش دامنه ارتباطات ممکن، بالاتر از سلسله مراتب سازمانی می شه.
 • فناوری اطلاعات باعث می شه، آدما مستقیما با همدیگه از راه زمان و فضا رابطه داشته باشن.
 • فناوری اطلاعاعت باعث کاهش تعداد سطوح اداری لازم می شه.
 • این فناوری با ایجاد ایستگاههای سیار، پایگاه های اطلاعاتی منطقی و ذخیره علم در پایگاه های اطلاعاتی باز به جای ذخیره علم در افکار افراد، از انعطاف پذیری بالایی برخورداره.

یادگیری بر مبنای فناوری به آموزش چند رسانه ای صوتی، تصویری و کامپیوتری میگن که اطلاعات و مهارت ها رو خارج از محل کار ارسال، و در اختیار کاربر قرار میده. محیطای یادگیری در آینده می تونن جدا از هم (مهارتای جدا از هم) ، چند حسی، قابل جابه جایی (قابل انتقال میان فرهنگا و زبانا) و قابل انتقال شن.

یادگیری بر مبنای فناوری تحتِ کنترل کارکنان میشه، چون خیلی از مشاغل سخت تر و نیازمند مهارتای سطح بالایی می شن.[۲۸]

سیستمای پشتیبانی با کارکرد الکترونیکی از پایگاه های اطلاعاتی و علم استفاده می کنه تا اطلاعات رو از راه سازمان گرفته، دسته بندی و ذخیره کنه. به این منظور که کارکنان با وجود دست کم کادر پشتیبانی در سریع ترین زمان ممکن به بالاترین سطح کارکرد برسن. سیستم شامل چندین جزءه، البته فقط به این موارد مربوط نمی شه، مانند آموزش دوطرفه، بهره وری، برنامه کاربردی نرم افزار، و سیستمای بازخوردی و خبره.

یه سیستم EPSS1 (سیستم پشتیبانی با کارکرد الکترونیکی) میتونه اعمال زیر رو انجام بده:

 • به پیشرفت کارکرد شغلی فراگیران کمک کنه، نه فقطً به علم اونا.
 • اینجور کمکی رو به موقع، در محل و وقتی که کارکنان به اون نیازمندن، جفت و جور می کنه.
 • این سیستم دسترسی دائمی به اطلاعات، روش ها، وسیله ها و مشاوران اراده کردن رو جفت و جور می آورد.
 • اراده کردن

 • به خاطر بهتر کردن مهارتای مربی و مشاور از فناوری و علم کامپیوتر استفاده می کنه.
 • علم شغلی رو افزایش و موجب باقی موندن یادگیری می شه.
 • به طور قابل توجه ای زمان و هزینه آموزش رو کم می کنه.
 • باعث انعطاف پذیری مسئولیتای کارکنان می شه.
 • مؤسسه رو قادر می سازه تا کارکنانی رو که دسترسی به اونا مشکله رو آموزش دهد.
 • به کار گیری مستندسازی رو کم می کنه مانند دفترهای ثبت کاربران، ارزیابیا و تستا.
 • استقلال و قدرت کارکنان رو زیاد می کنه.

سیستمای اجرایی پشتیبانی می تونن به طور دستی و به طور الکترونیکی استفاده کرده شن.

سیستمای دستی شامل: مربیان، وسیله ها و متنای دست نوشته هستن. EPSS، کامپیوترها رو به خاطر گرفتن ذخیره سازی و دسته بندی تموم اطلاعات سازمان به کار میگیره. براساس گفته اسکات لوین۲، یه EPSS باید ۹ قسمت اصلی داشته باشه که شامل: ۱- پروفایلای کاری واسه هر کارمند، ۲- کارایی بر اساس علم کارشناسانه، ۳- راهنماییای موجود در شبکه، ۴- کمکای شغلی و  آموزشی منظم.

۵- سیستم ارجاعی منظم الکترونیکی، ۶- مدارک و اسناد موجود در شبکه (شامل هر نوع اصلاحات مداومی که خود کارمندان اونا رو طراحی کردن)، ۷- سیستم کنترل کننده ارزیاب و واکنشی ۸- ربط داشتن با برنامه کاربری خارجی ۹- اطلاعات سیستم.

یه EPSS به تنهایی قادر به کارکردن نیس، بلکه متخصصانی باید در دسترس باشن تا بتونن مشاوره ای بهتر از اون چیزی که کامپیوتر ارائه می کنه، جفت و جور کنن. این ترکیب نیروی انسانی و ماشین، خلاقیت رو با منابع اطلاعاتی زیادی می آمیزد. روش های کاربرد فناوری اینجا عبارت ان از:

  • تشویق کردن و توانا کردن همه کارکنان واسه اتصال به بزرگراه اطلاعات (اینترنت).
  • گسترش مراکز یادگیری بر مبنای فناوری و مراکز چند رسانه ای (عموماً واسه مهارتای بر مبنای علم موثرترند و فناوری دو طرفه میتونه در آموزش رفتاری موثرترین روش باشه).
  • ایجاد و گسترش دستورالعمل تصویری (ویدیوئی) دو طرفه.
  • به کار گیری فناوری به خاطر دانش اندوزی و نظرات مردم در داخل و خرج سازمان.
  • یاد گرفتن و پیشرفت تواناییا در فناوری مربوط به یادگیری گروهی و شخصی.

 

 • نصب سیستمای پشتیبانی دارای کارکرد الکترونیکی.
 • طراحی و پیشرفت سیستم آموزشی منظم.
 • ایجاد قابلیتا و ایجاد فناوری آموزشی درون سازمانی.
 • پیشرفت و آزمایش فناوری به عنوان وسیله قوی واسه یادگیری گروهی.
 • افزایش مسئولیتای فنی مدیران و امکانات مالی کارمندان.[۲۹]

 

 

 

 

۱ Management Information System

۱ Information Technology

۲ Sprague

۱ Electronic Performance Support System

۲ Scott levin