مقاله دانشگاهی – 
بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی  …
Businessman climbing the corporate ladder of success

مقاله دانشگاهی – بررسی اثر بخشی مداخلات ردیابی بینایی بر عملکرد توجه پایدار کودکان دچار اختلال بیش فعالی …

دویدن و بالا و پائین پریدن در جاهایی‌ که اصلاً مناسب نیستند
ناتوانی‌ در شرکت در بازی‌های آرام
وول خوردن زیاد
بیش از حد حرف زدن
پاسخ دادن به سوال قبل از تمام شدن آن
ناتوانی در رعایت نوبت
میان صحبت دیگران پریدن
ب) برخی‌ از علائم بیش فعالی‌ – تکانشگری و یا بی‌ توجهی‌ منجر به اختلال قبل از ۷ سالگی وجود داشته باشند.
ج) افت کم و بیش عملکرد در دو و یا چند زمینه (مثل مدرسه، کار و یا خانه) به علت شدت علائم، وجود داشته باشد.
د) باید شواهد آشکار تخریب قابل توجه در عملکرد اجتماعی، شغلی‌ یا تحصیلی‌ وجود داشته باشند.
ه) علائم منحصراً در جریان اختلال فراگیری رشد، اسکیزوفرنیا یا اختلالات روانپزشکی دیگر روی نداده و اختلال روانی‌ دیگری (مثل اختلال خلقی‌، اضطرابی، تجزیه‌ای یا شخصیتی) توضیح بهتری برای آن نباشد.
– تعریف کاربردی
برای تعریف کاربردی این اختلال به ملاک‌هایِ lV-TR-DSM- و همچنین نظر یک روانپزشک کودکان و نوجوانان در خصوص تأیید این اختلال استناد میشود.
ردیابی بینایی
تعریف شرحیتعقیب بینایی که اغلبTracking و یا Pursuit نامیده میشود، مقیاسی از نگاه کردن است و زمانی‌ مشاهده میشود که آزمودنی، اشیاء در حال حرکت را با چشم دنبال کند.
تعریف کاربردی: آزمونگر، شی‌ء یا محرکِ متحرکی را به کودک ارائه میدهد، سپس نگاه متمرکز و میزان تعقیب هدف را ارزیابی می‌کند.
توجه پایدار
تعریف شرحی: امتداد یافتن نگاه به سمت محرک.
تعریف کاربردی: مدت زمانی‌ که شخص، توجه کردن به محرک را حفظ می‌کند.
آزمون عملکرد مداوم II
تعریف شرحی: در آزمون عملکرد مداوم محرک، هدف بصورت تصادفی روی صفحه نمایش ظاهر شده و کودک باید به محض ظاهر شدن محرکِ هدف، کلید خاصی را فشار دهد.
تعریف کاربردی: این آزمون به عنوان متداولترین ابزار آزمایشگاهی در تشخیص توجه پایدار شناخته شده است و در ارزیابی اختلال ADHD کاربرد فراوان دارد.

فصل دوم

(پیشینه تحقیق)
در این فصل پس از مروری اجمالی بر اختلال نقص توجه-بیش فعالی، به تشریح مدلهای توجه، سامانه حرکتی چشم، ارتباطات حرکت چشمی و توجه پرداخته می شود. سپس مطالعات صورت گرفته در این حیطه معرفی میشوند.

۱-۲ اختلال نقص توجه – بیش فعالی

تاریخچه :
در سالیان اخیر، اختلال نقص توجه / بیش فعالی[۴۳](ADHD) از نظر بالینی، پژوهشی و اجتماعی مورد توجه زیادی قرار گرفته است. اگرچه این اختلال از جمله مواردی است که بیش از صد سال از توصیف آن میگذرد و در طول زمان با عناوین مختلفی از آن یاد شده است. درسال ۱۸۶۳ پزشکی آلمانی به نام هنریش هافمن[۴۴] در قطعه شعر طنزآمیزی، نوجوانی به نام فیلیپِ بی قرار را توصیف کرد و بدین ترتیب این اختلال برای اولین بار به نام همین پزشک نامگذاری شد. بعد از آن در اوایل قرن بیستم جورج استیل[۴۵]، کودکان بیش فعال و تکانشگر را به عنوان کودکانی فاقد مهار ارادی[۴۶] و کنترل اخلاقی[۴۷] توصیف کرد، توصیفات وی با علائم و نشانههای کودکان مبتلا به ADHD نوع مرکب همراه با اختلال سلوک[۴۸] مطابقت دارد. بدین ترتیب، این نخستین بار بود که اختلال در کنترل تکانه و بی توجهی به عنوان یک اختلال مستقل از صدمه مغزی یا عقب ماندگی ذهنی معرفی میشود. چند سال بعد در سال ۱۹۱۸ و اندکی پس از جنگ جهانی اول، مشکلات رفتاری مشابهی در بازماندگان آنسفالیت دیده شد که تحت عنوان «سندرم بیش فعالی[۴۹]» تعریف شدند.
سایر اسامی این اختلال عبارتند از «آسیب مغزی خفیف[۵۰]»، «اختلال عملکرد مغزی خفیف[۵۱]» و «واکنش بیش فعالی دوران کودکی[۵۲]». به کارگیری اصطلاح «اختلال نقص توجه / بیش فعالی» اولین بار در نسخه سوم راهنمایی تشخیص بیماریهای روانی DSM-Ш-TRمطرح شده است.
تعریف اختلال و زیر دسته های آن :
چهارمین نسخه راهنمایی تشخیص بیماریهای روانی (DSM lV-TR)، ADHD را به عنوان یک وضعیت پیچیده عصبی-رشدی که براساس وجود الگوی پایدار نقص توجهی و یا بیش فعالی و رفتارهای تکانشی به عنوان ویژگی های بسیار تکرار پذیر و شدیدتر از میزان قابل مشاهده در همتاهای رشدی آنها تعریف میکند. آنچه موجب تمایز ADHD میشود این است که سطح و میزان فعالیت، آشفتگی، بیقراری و رفتارهای تکانشی کودک با سطح رشدی-تکاملی فرد تناسب و همخوانی ندارد و همچنین موجب بروز اختلال و آسیب در عملکردهای هنجار میشود، که البته این امر در محیط های مختلف نظیر خانه و مدرسه رخ میدهد. اختلال نقص توجه / بیش فعالی در DSM lV-TR در قالب زیر دسته هایی طبقه بندی شده است.
نقص توجه / بیش فعالی با غلبه الگوی بی توجهی (ADHD – PI)[53] : کودکان مبتلا در بسیاری از حوزه های توجه، از جمله تمرکز و تداوم توجه و سازماندهی دچار ناتوانی هستند.
نقص توجه / بیش فعالی با غلبه الگوی تکانشگری / بیش فعالی (ADHD – PH/I)[54] : کودکان مبتلا به آستانه تشخیصی لازم برای علائم بی توجهی نرسیده اند. مشکلات غالباً در حوزه های کنترل مهار و تکانه و رفتار بیش فعالانه میباشد.
نقص توجه / بیش فعالی مرکب (ADHD – C)[55]

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

strong> : کودکان مبتلا به این نوع از ADHD هم علائم بی توجهی و هم علائم تکانشگری و بیش فعالی را تجربه میکنند.
کودکان مبتلا به نوع بیش فعالی / تکانشگری (ADHD – PH/I) مشکلات بیشتری را برای والدین در زندگی نسبت به نوع بی توجه (ADHD – PI) ایجاد میکنند.
از مطالعاتی که علائم مربوط به سن را در کودکان ADHD بررسی کرده اند این طور برمی آید که کودکان سنین پیش دبستانی (۶ سال به پایین) اغلب با علائم نوع تکانشگری / بیش فعالی PH/I) ADHD –)، کودکان سنین ابتدایی (۷ تا ۱۰ سال) با علام نوع مرکب (ADHD – C)، و کودکان سنین بالاتر با علائم نوع بی توجه (ADHD – PI) ارجاع میشوند.
خصوصیات بالینی :
بی توجهی:
کودکان ADHD مشکلات واضحی در توجه پایدار به ویژه زمانی که در تکالیف آموزشی درگیر میشوند، نشان میدهند. آنها در شروع تکالیف جدید مشکل دارند و به آسانی از اکثر تکالیفی که آغاز کرده اند منحرف میشوند و در برگشتن به یک تکلیف بعد از اینکه حواسشان پرت شده بود مشکل دارند. در کلاس درس این کودکان تمایل کمی برای تمرکز روی تکالیف تکراری، راکد و کند دارند.