علمی :
بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳-  …

علمی : بررسی رابطه ی بین عوامل سازمانی و هوش بازاریابی در بانک ملی ایران۹۳- …

۱- افراد یا منابع انسانی
۲- پول یا منابع مالی
۳- دارایی های فیزیکی
۲-۶-۱ افراد یا منابع انسانی :
مدیریت منابع انسانی فراگیرتر از آن است که افراد در ابتدا تصور میکنند، برخی ممکن است آن را تعاملی میان کارفرما و کارمند در طول یک دوره ، از زمانی که کارمند استخدام می شود تا زمانی که ازکاربرکنار می شود ، بدانند ، منابع انسانی حتی قبل از این ، با سیاست هایی که توسط نهادها طراحی می شود و قوانینی که ناظر به روابط محیط کاری است ، آغاز می گردد .
ال ، دوب و پی ، دیک درسال ۱۹۹۸ در مقاله ای چنین بیان می کنند : « مدیریت منابع انسانی عبارت است از فرآیند کارکردن با افراد به طوری که این افراد و سازمانشان به توانمندی کاملی دست یابند ، حتی زمانی که تغییر ، نیاز به کسب مهارت های جدید ، تقبل مسولیت های جدید و شکل جدیدی از روابط را تسریع می بخشد» .
مسائل مهم زیادی در مدیریت منبع انسانی وجود دارد که عبارتند از : قوانین ، فرآیند استخدام ، آشنایی با محیط کار، ارتباطات ، مشکلات رفتاری ، بهداشت محیط کار، تغییرات وآموزش
قوانین :
برای اینکه فرد در محیط کاری امروز مدیر درستی باشد ، باید از قوانینی که ناظر بر شرایط محیط کاری است آگاه باشد، همچنین باید قوانین و سیاست هایی مکتوب به صورت دستنامه داشته باشد تا کارمند بتواند به آن مراحعه نماید.
دقت در تهیه یک راهنما و شرح وظایف شغلی ، نه تنها جزئیات شغل بلکه در حد امکان نوع محیطی را که کارمند در آن مشغول فعالیت خواهد شد، مشخص می کند .
آشنایی با محیط کار :
همچنین آشنایی با محیط کار برای کارمندان جدید خیلی مهم است . آنها نباید در محیط کار رها شوند ، حتی اگر کارمند جدید دارای پنج درجه دکتری باشد آنها هنوز نیاز به آموزش خصوصا برای یک روش کاری خاص دارند .
برخی مدیران احساس می کنند که یک کارمند در اولین روز کاریش ممکن است چگونگی احساسش در باره کارش را بازگو کند .( ال،دوب [۳۵]به نقل ازخسرو جردی ۱۹۹۸)
ضمن آشنایی بهتر است که سیاست و رویه های سازمان معرفی شود ، کارمند جدید از محیط کار دیدن نماید و به کارمندان دیگر معرفی شود و به سوالاتی که ممکن است داشته باشد پاسخ داده شود . از قبل جلسه ای برای پاسخ به سوالات احتمالی ترتیب داده شود و هدف ها تعیین شده و برای رسیدن به آنها برنامه زمانی مشخص شود . همچنین بهتر است یک دوره آزمایشی برای کارمند گذاشته شود تا مدیر بتواند میزان عملکرد کارمند را مشاهده کند وتصمیم بگیرد که وی را استخدام کند یا نه .
مشکلات رفتاری :
اگر شخصیت های رفتاری مختلفی از افراد در حین انجام کار مشاهده می شود مشکلاتی سر راه مدیریت به وجود خواهد اورد اما مشکل رفتاری مشکلی نیست که بتوان به سادگی با همکاران در مورد آن کنار آمد . مشکل رفتاری از کار گریزی گرفته تا کار زیر استاندارد را می توان جرم در محیط کار به شمار آورد . بهتر است سیاست مکتوبی بر این اساس تهیه شود و به طور دقیق در یک دستنامه برای کارمندان نوشته شود.
ارتباطات :
ارتباطات یک عامل بسیار مهم در محیط کاری است اگر کارمند احساس خوبی نسبت به مدیریت داشته باشد نه تنها فضای خوبی در محیط کاری به وجود می آید بلکه باعث تسهیل روند افکار و اطلاعات می شود اگر کارمند مشکلی دارد بسیار شایسته است یک مدیر لایق در جریان آن قرار گیرد . ارتباطات مناسب سبب گوش دادن دقیق و مشورت در باره آنچه ممکن است درست به نظر برسد می شود.
بهداشت محیط کار :
بهداشت یک عامل کلیدی برای یک مستخدم کوشاست بهتر است که از راهنمای جامع برای بهداشت محیط استفاده شود و مجموعه ای از پیشنهادهای سودمند ارائه گردد . دی بالدوین برخی دلایل سودمند این کار را بازگو میکند ۱- جذب کارمندان خوب ۲- ارتقاء تعهد اخلاقی کارکنان ۳- کاهش
جابجایی ها ۴- افزایش رضایت شغلی ۵- انگیزش کارمندان.
تغییرات :
داشتن یک دستوالعمل مکتوب بر اساس رویه ها و سیاست های تغییر برای به حداقل رساندن اختلال و آشفتگی مناسب است . افراد واکنش های مختلفی برای تغییر دارند برخی افراد از تغییر به عنوان یک چالش تازه یا یک روش برتر برای انجام امور استقبال می کنند در حالی که برای برخی افراد هراس و ناامنی و ناخشنودی به دنبال دارد در تغییر تا آنجا که ممکن است باید سریع اقدام شود و همیشه به کارمندان دلایل تغییر توضیح داده شود .
آموزش :
امروزه در سازمان ها آموزش بسیار مورد نیاز است ، آموزش هدر دادن منابع مالی نیست، زیرا هزینه آموزش در نهایت خودش را به شکل کارمند مجرب نشان می دهد. کار بسیار جالب دیگر فرستادن کارمندان به همایش ها و دوره های آموزشی در صورت امکان است در مقاله ای جی،آ،فراسر بیان میدارد که « در نقش یک مدیر بهتر است نوع دیگری از صداقت را به کارمندان نشان دهید تا آنها متوجه شوند شما به طور مدام به بهبود مهارتها ، کارایی و سازگاری آنها با محیط کارشان کمک می کنید. ( ال ، دوب به نقل ازخسرو جردی ،۱۹۹۸)
۲-۶-۲ پول یا منابع مالی :
مدیریت مالی مدیریت اثربخش و کارامد پول (وجوه/منابع مالی) به منظور دست یابی به اهداف سازمان را مدیریت مالی گویند. مدیریت مالی دربرگیرنده چگونگی افزایش سرمایه (تامین مالی)، و نحوه تخصیص آن است (به عنوان مثال بودجه بندی سرمایه‌ای). این امر تنها مختص بودجه بندی منابع بلند مدت نیست؛ بلکه منابع کوتاه مدت مانند دارایی‌های جاری را نیز در بر

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

م
ی‌گیرد. همچنین با سیاست توزیع سود سهامداران نیز مرتبط است.
نیاز سازمان به منابع مالی چقدر است؟ و چگونه باید تامین شود؟ سازمانها بسته به نوع و ماهیت خود به انواع مختلفی از منابع مالی نیاز دارند برخی منابع مالی زیاد و گاهی هم کاملا نقد نیاز دارند مثل بانکها و موسسات مالی وبرخی هم نیازهای مالی خود را از طرق دیگری مثل اوراق مشارکت و یا سهام و غیره برطرف مینمایند.
۲-۶-۳ دارایی های فیزیکی
کامیون ها، اتومبیل ها، رایانه های شخصی، ، تلفن، و غیره.تجهیزاتی هستند که برای انجام کارها در سازمان ضروری می باشند سازمانها برای رقابت در بازار باید خود را به جدیدترین و کارآمدترین ماشین آلات و تجهیزات مجهز کنند .
در سازمانهای تولیدی مواد اولیه ای که در اختیاردارد و مواد ساخته شده جزو منابع سازمان به شمار می رود و در برخی سازمانها هم ممکن است حق امتیاز و یا شهرت برند جزو منابع آن سازمان باشد.
بخش دوم
هوش بازاریابی
۲-۸ بازاریابی [۳۶]
جوامع بشری ، خصوصا جهان امروز ، تامین تمامی نیازهای خود را مرهون دانش و مهارتهای بازاریابی است. بازاریابی به عنوان یک علم مراحل تکامل خود را از دهه های نخست ۱۹۰۰ میلادی با الهام از مکتب اقتصادی آلمان طی نموده است، ولی آن قسمت از بازاریابی که صرفا کانون توجه خود را به شناخت نیازهای بشر اختصاص داده تقریبا از سال ۱۹۵۰ به بعد آغاز گردیده است. بازاریابی در ادبیات معاصر چیزی جز شناسایی نیازها و و خلق ایده های نو در جهت رهیافت به تامین آنها درزمان و مکان مناسب نیست. امروزه حیطه و برد بازاریابی بسیار وسیع و گسترده شده و در کلیه حوزه های صنعتی ، خدماتی ، سیاسی ، سیاحتی و ….. به عنوان عاملی تعیین کننده به شمار می رود . ظهور علوم مختلف و کاربرد علم بازاریابی در آنها ، این رشته علمی را بسیار مهیج نموده ودر کانون توجه قرار داده است . طبق تعریف انجمن بازاریابی آمریکا، بازاریابی عبارتست از « فرآیند برنامه ریزی و اجرای یک مفهوم ، قیمت گذاری ،ترفیع و توزیع ایده ها ،کالاها و خدمات برای ایجاد مبادله در جهت برآورده کردن اهداف سازمانی و فردی ». (علیپور ۱۳۹۱ :۱۲)
۲-۹ هوشمندی [۳۷]
بنابر اعتفاد نظریه پردازان تحلیلی ، هوش توانایی استفاده از پدیده های رمزی و یا قدرت و رفتار موثر و یا سازگاری با موقعیتهای جدید و تازه و یا تشخیص حالات و کیفیات محیط است شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله دیوید کسلر روانشناس آمریکایی پیشنهاد شده باشد که بیان میکند :
هوش یعنی تفکر عاقلانه ، عمل منطقی و رفتار موثر در محیط (لون [۳۸] ۱۹۵۸ به نقل ازتارخ : ۲۵)