بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه- قسمت ۳۴

بررسی روابط اجتماعی در آثار سعدی و تطبیق آن با نهج البلاغه- قسمت ۳۴

طعنه بر عیب دیگران مزنید»

 

 

(همان،، ص ۱۴۸)
۵-۳-۸- خوشرویی وخوش اخلاقی
یکی از آداب پسندیده در اسلام که باعث تحکیم روابط اجتماعی می شود؛ خوشرویی است.
امام صادق (ع)، روش برخورد صحیح با پرهیزگاران و فاسدان و دشمنان را این گونه توضیح
می دهد:
«بِشرٌ فِی وَجهِ المُؤمِن یُوجِبُ لِصَاحِبِه الجَنَّهَ وَ بِشرٌ فِی وَجهِ المُعَانِدِ المُعَادِی یَقِیُ لِصَاحِبِه عَذابَ النَّارِ.» پاداش خوشرویی؛ در برابر مؤمن بهشت است و خوشرویی با دشمن ستیزه جو، انسان را از عذاب آتش باز می دارد.» (نهج الحیاه، ص ۲۴)
یا
در جای دیگر ذکر شده که حاجت هایتان را از انسان های خوشرو طلب کنید، «أُطلُبُو ا الحَوائِجَ عِندَ حِسانِ الوُجُوه؛ نیازهای خود را از خوشرویان بخواهید.» (عابدی،۱۳۹۱: ص۲۰۹)
امام علی (ع) در نهج البلاغه، خوشرویی را از جمله صفات مؤمنان می داند و می فرماید: «اَلمُؤمِنُ بِشرُهُ ِفی وَجهِهِ وَ حُزنُِهُ فِی قَلبِه؛ شادی مؤمن در چهره او و اندوهش در دلش پنهان است.» (نهج البلاغه، ص۴۲۰، حکمت ۳۳۳) امام (علیه السّلام) باز در خطبه ای دیگر، خوشرویی را وسیله دوست یابی می داند و می فرماید: «وَالَبشّاشَهُ حِبَالَهُ المَوَدَّهِ؛ خوشرویی، وسیله دوست یابی است.» (نهج البلاغه، حکمت ۶،ص۳۶۲)
سعدی هم در این زمینه سخنانی دارد که سخن بالا را تأیید می کند.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«به حاجتی که روی تازه روی خندان رو
«مبر حاجت به نزدیک ترش روی
فرو نبندد کار گشاده پیشانی»
که از خوی بدش فرسوده گردی

 

«اگر گویی غم دل با کسی گوی که از رویش به نقد آسوده گردی»
(یوسفی،گلستان، ص ۱۱۳)
۵-۳-۹-رعایت اعتدال :از آنجا که اعتدال و میانه روی، از کارهای سفارش شده در اسلام است، حدیث «خَیرُ الاُمُورِ اَوسَطُهَا» به همین موضوع اشاره دارد، اعتدال و میانه روی امری است، فراگیر که شامل تمام جنبه های زندگی می شود که در اینجا سفارش امام به میانه روی نه تنها در ارتباط با دوستان است که قبلاً ذکر شد بلکه باید در ارتباط با دشمنان هم اعتدال را رعایت کرد. «کسی که در دشمنی زیاده روی کند گناهکار، و آن کس که در دشمنی کوتاهی کند، ستمکار است.»(نهج البلاغه، ص ۴۱۶، حکمت ۲۹۸)
سعدی، در انجام هر کاری اعتدال و میانه روی را توصیه می کند. در ارتباط با دشمن، در رفت و
آمد با دیگران و …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«چو نرمی کنی، خصم گردد دلیر
درشتی و نرمی به هم در بهست
وگر خشم گیری شوند از تو سیر
چو رگ زن که جرّاح و مرهم نه است »

 

(یوسفی،بوستان، ص ۴۵)
یا در این بیت

 

 

 

 

«وگرتند باشی به یک بار و تیز 

 

دیدگاهتان را بنویسید