تحقیق دانشگاهی – 
بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance)  و رابطه آن با سودآوری  …

تحقیق دانشگاهی – بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن با سودآوری …

۲-۲- فناوری اطلاعات (IT) ، زیرساختها و استراتژیها
فناوری یا تکنولوژی اطلاعات شامل گستره عظیمی از تکنولوژیهای بکارگرفته شده در دنیای امروزی است. این تکنولوژیها شامل سخت افزارها – نرم افزارها – زیر ساختهای ارتباطی – منابع انسانی متخصص هستند که بطور هماهنگ بستری را ایجاد می کنند که در آن می توان کلیه ارتباطات سیستمی را به منظور راحت تر نمودن فضای کاری در کسب و کار و کارهای روزمره و غیره را به انجام رسانید. سالهای قبل این تکنولوژی شاید مختص دانشگاهها و مراکز نظامی و تحقیقاتی و در موارد بسیار نادر در کسب و کار مورد استفاده قرار میگرفت ولی امروزه این تکنولوژی در خانه های همه ، جزیی از عناصر اصلی ارتباطی و اطلاعاتی قلمداد میشود. از اصلی ترین کاربردهای فناوری اطلاعات می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
افزایش کارایی و اثربخشی سازمان .
تسریع در ارائه اطلاعات و تصمیم سازی.
ایجاد کانالهای ارتباطی و تبادل داده ها.
تجارت الکترونیک.
بین فناوری اطلاعات (IT)و سیستم های اطلاعات (IS) تفاوتی وجود دارد و آنهم اینکه سیستم های اطلاعات شامل کلیه اجزا و منابع لازم برای انتقال و پردازش و ثبت اطلاعات اطلاق می شود و حال آنکه عبارت فناوری اطلاعات فراتر از سیستم های اطلاعات می باشد و به همه سخت افزارها و نر م افزار و شبکه و روشهای مدیریت داده ها گفته می شودکه برای بکارگیری سیستم ضروری هستند (Gembergen,2003) . درواقع تکنیکهای بکارگیری سیستم ها در فناوری اطلاعات مطرح میشود و چگونگی کار با آن سیستم در سیستم های اطلاعاتی مطرح می شود .
بکارگیری تکنولوژیهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از قبیل سخت افزار و نرم افزار و شبکه ، در کسب و کار برای تسهیل امور تجاری و همچنین افزایش اثربخشی و کارایی و در جهت نیل به اهداف سازمانی است. بنابراین سرمایه گذاریهای زیادی در بخش زیرساخت های فناوری اطلاعات صورت می گیرد. و بدون کنترل دقیق و فراهم آوردن ملزومات اساسی این اهداف تحقق نخواهد یافت .
یکی از ملزمات اساسی برای تحقق اهداف کسب و کار و استفاده از مزایای حاصل از سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات (IT) اتحاد استراتژیک بخش کسب و کار با بخش فناوری اطلاعات است. امروزه نگاه بنگاهها به بخش فناوری اطلاعات ، به مثابه یک دارایی با ارزش یاد می شود و از مولفه های آن بعنوان سرمایه های دانشی ذکر می شود. به دلیل فراگیر شدن و وابستگی بنگاه ها و سازمانها به فناوری اطلاعات ، اهمیت اتحاد میان واحد های فناوری اطلاعات و گرایش های کسب و کار از طریق اتحاد استراتژیهای بین آنها افزایش یافته است.(غضنفری و همکاران ، ۱۳۹۰ ؛ آبراین ، ۱۳۸۹)
در حال حاضر، فناوری اطلاعات در محیط های کسب و کار و پر تلاطم امروزی ، بسیار فراگیر شده است . در حالیکه در گذشته مدیران ارشد کسب و کار می توانستند در تصمیم گیریهای خود آن را نادیده بگیرند. اما امروزه این امر قابل اجرا نیست و تقریبا غیر ممکن است . برای تاکید به این مهم یک زیرساخت جدید در حوزه فناوری اطلاعات وجود دارد که به آن اشاره می شود. این زیر ساخت از سه لایه تشکیل شده است . لایه اول بنام لایه زیر ساختهای عمومی IT نامگذاری شده است و لایه دوم لایه IT بنگاه و لایه سوم IT بعنوان محلی برای فرآیندهای کسب و کار . (شکل ۲-۱).

شکل ۲-۱- زیر ساختهای فناوری اطلاعات (Gembergen,2003)
زیر ساختهای عمومی (لایه اول) پایه و اساس زیر ساختهای جدید است که خود وابسته به زیر ساختهای صنعت خارجی از قبیل اینترنت ، شبکه های اینترانت ،تبادل الکترونیکی داده ها ، می باشد از این طریق زیر ساختهای IT در بنگاه ( لایه دوم ) و با بکارگیری لایه اول بنگاه ارتباط خود با مشتریان و تامین کنندگان خود و سایر رقبا برقرار می کند و در بالاترین سطح یعنی لایه فناوریهای اطلاعاتی محلی برای فرآیندهای کسب و کار ( لایه سوم) از کسب و کار در جهت تحقیق اهداف خود حمایت می کند. از توضیحات این نتیجه را می گیریم که :
فناوری اطلاعات(IT) نه تنها پتانسیل کافی برای حمایت از استراتژیهای کسب و کار را دارد بلکه در تدوین استراتژیهای جدید نیز موثر است و بعنوان یک مزیت رقابتی و فرصتی برای پیشبرد اهداف کسب و کار همواره مطرح است.به همین منظور بخش فناوری اطلاعات از یک بخش سرویس دهنده به یک شریک استراتژیک در بنگاه تبدیل شده است. (Gembergen, 2003)
با توجه به توضیحات فوق می توان گفت ، IT امروزه دارای نقش استراتژیکی دارد ، شرکتها ، استفاده استراتژیک از سیستم های اطلاعاتی را انتخاب می کنند و یا ممکن است فناوری اطلاعات را جهت پشتیبانی از کارآمدی عملیات روزمره بکارگیرند. از مهمترین کاربردهای استراتژیکی فناوری اطلاعات در کسب و کار می توان به موارد ذیل اشاره نمود :(Gembergen,2003; Ridley,2005 ):
بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار (BPR).
تبدیل شدن به یک شرکت چابک .
ایجاد یک شرکت مجازی.
ایجاد یک شرکت دانش ساز.
همانطورکه مطرح شد فناوری اطلاعات نقش استراتژیکی در سازمانها دارد و مهمترین کاربردهای آن در بالا ذکر گردید. اما جایگاه فناوری اطلاعات در استراتژیهای سازمانی چطور خود را نشان می دهد . ظهور و توسعه فناوری اطلاعات و کاربردی شدن آن در ساختار برنامه ریزی و عملیاتی سازمان ها توانسته ، نقش خود را به عنوان عاملی موثر در پیش برد کمی و کیفی استراتژیهای راهبردی سازمان به منصه ظهور بگذارد از مهمترین استراتژیهای سازمانی که فناوری اطلاعات در آنها نقش مهمی دارند

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ب
ه موارد ذیل اشاره می شود.(مانیان ,۱۳۸۹)
استراتژیهای رشد
استراتژیهای مالی
استراتژیهای سازمان
استراتژیهای منابع انسانی
استراتژیهای روابط عمومی
استراتژیهای کالا و خدمات
استراتژیهای بازاریابی
استراتژی فناوری اطلاعات تعیین می کند که چگونه اهداف کسب و کار یک سازمان در آینده به کمک IT می تواند تحقق یابد. و همچنین توصیف می کند که ماموریتها و اهداف محیط جامع کسب و کار سازمان چگونه بوسیله فناوری اطلاعات پشتیبانی می شود. استراتژی فناوری اطلاعات فرآیندی است که چگونگی گرایش یک شرکت در بالاترین سطح خود به استفاده از فناوری اطلاعات به منظور بهبود وضعیت رقابتی و ارتقاء عملکرد مالی خود را تشریح می نمایند.(مانیان ,۱۳۸۹)
این استراتژیها قابلیت پاسخگویی به سوالات مدیران در زمینه های ذیل را دارد:
چگونه می توانیم مطمئن شویم که استفاده از IT در سازمان ها با استراتژیهای ، اهداف کلان و نیازهای سازمان همسو بوده است؟
آیا IT ارزش های مناسبی را برای سازمان ما ایجاد می نماید؟
چه نوع فناوری اطلاعات و ساختار معماری اطلاعاتی را باید انتخاب نماییم؟