تحقیق دانشگاهی – 
بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance)  و رابطه آن  …

تحقیق دانشگاهی – بررسی وضعیت بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات (IT Governance) و رابطه آن …

۲-۴-۲- حاکمیت سازمانی و حاکمیت IT
به مسائل حاکمیت فناوری اطلاعات نمی توان بدون در نظر گرفتن مسائل حاکمیت سازمانی رسیدگی کرد. (Etzler, 2007) در واقع برای درک بهتر این موضوع ویل و راس (Ross, 2004 & Weill) چارچوبی برای نشان دادن ارتباط بین حاکمیت سازمانی و حاکمیت فناوری اطلاعات معرفی نمودند که در شکل ۲ بصورت خاکستری رنگ نشان داده شده است. همانطور که در قسمت بالایی شکل مشاهده می کنید روابط بین مدیران ارشد سازمان را بیان می کند که در واقع همان حاکمیت سازمانی است یعنی نقطه ای که تصمیمات سازمانی در آنجا پایه ریزی می شود. در قسمت استراتژیها مجموعه ای از اهداف بلند مدتی را برای ما مشخص می کند که شامل :
مشتریان هدف ما چه کسانی هستند؟
محصولات و خدمات ارائه شده چه هستند؟
موقعیت منحصر به فرد سازمان چیست؟
و سوالاتی دیگری از این قبیل که سازنده استراتژیهای سازمان است از طرف دیگر قسمتی را مشاهده می کنید که در واقع رفتار مطلوب را یادآوری می کند . یعنی نقطه ای که سازمان از طریق آن ارزش آفرینی برای خود ایجاد می کند. رفتار مطلوب اشاره به باورها و فرهنگ سازمان دارد که با این رفتارها ایجاد ارزش می کند. تعیین رفتارهای مطلوب برای سازمان بسیار ضروریست . بعنوان مثال می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
کاهش هزینه های محصولات خود برای مشتریان
تولید مکانیسم هایی برای درک بهتر نیازمندیهای مشتریان
انتقال و جابجایی کارکنان در سازمان به منظور افزایش فرصت های شغلی و در انتهای شکل داراییهای شناسایی شده نشان داده می شود که در رسانیدن ارزش به سازمان از طریق استراتژیها موثرند. این دارایی ها شامل :
دارایی های ارتباطی :روابط درون سازمانی، نام تجاری ، شهرت در میان مشتریان ، تامین کنندگان ، واحدهای کسب و کار و غیره را شامل می شود.
دارایی های اطلاعات و IT : شامل داده های دیجیتالی ، اطلاعات ، دانش در مورد مشتریان ، کارایی فرآیندها ، امور مالی ، سیستم های اطلاعاتی و غیره.
دارایی های مالکیت معنوی : شامل محصول ، خدمات ، حق کپی رایت ، برند محصول
دارایی های فیزیکی : شامل ساختمان ، کارخانه ، تجهیزات ، تعمیر و نگهداری ، امنیت
دارایی های مالی : شامل پول نقد ، سرمایه گذاری ، بدهی ها ، دارایی ها ، مطالبات
دارایی های انسانی : شامل منابع انسانی سازمان ، مهارت ها ، مسیرهای شغلی ، آموزش

دارایی های کلیدی
دارایی های انسانی
دارایی های مالی
دارایی های فیزیکی
دارایی های مالکیت معنوی
دارایی های اطلاعاتی IT
دارایی های ارتباطی
مکانیسم های حاکمیت IT
مکانیسم های حاکمیت مالی
حاکمیت دارایی های کلیدی

 

حاکمیت سازمانی
هیت مدیره
تیم ارشد اجرایی

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است