تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه  …

تحلیل مولفه های تاثیر گذار بر توسعه ژئوکالچر اسلامی دانش آموزان ناحیه …

۲۷

۴۹

۵۵

۴۹

۰۱

۳۷

۲۷

۳۷

(مأخذ ، معاونت برنامه ریزی استانداری گیلان ، ۱۳۹۰٫)
۳-۲- ویژگی های اقتصادی- اجتماعی- ارتباطی- سیاسی شهر رشت
شهرستان رشت به جهت موقعیت جغرافیایی (واقع شدن در جلگه مرکزی و وسعت زیاد آن، حاصلخیزی خاک و اراضی، مهمترین منطقه تولید و کشت برنج است و موقعیت ارتباطی (.اقع شدن بر سر راه تهران- قزوین، انزلی، آستارا از یک سو و مسیر جاده اصلی گیلان به مازندران و شرق گیلان از سوی دیگر) و موقعیت سیاسی و اداری واقع شدن شهر رشت بعنوان مرکز استان گیلان در این قسمت) و رونق اقتصادی و گسترش شهرهای صنعتی و ایجاد کارخانه های صنعتی و به تبع آن افزایش فعالیتهای زراعی- تجاری دارای اهمیت می باشد در این شهرستان بنابراین بررسی و مطالعه فرهنگی و اجتماعی آن از دیدگاه مردم شناسی بسیار ضروری است. ۳۲% کل جمعیت استان به این شهرستان تعلق دارند مردم آن آریایی نژاد و به زبان فارسی و گویش گیلکی سخن می گویند.
در این شهر عده ای ارامنه و یهودی هم اقامت دارند. در گذشته عده ای یونانی نیز به سیر رونق تجارت نخ نوغان و نوغانداران به گیلان کشانده شده بودند که اکنون کسی از آنها باقی نمانده ارامنه- کلیسائی در رشت دارند و در گذشته بیشتر صاحب مدرسه سالن تئاتر بودند.
ساکنان شهرهای این شهرستان عمدتاً به مشاغل خدماتی، تجاری و صنعتی مشغول هستند. و شالیکاری
نیز از عمده فعالیتهای روستائیان این خطه هستند. در بخش کشاورزی، این ناحیه از مستعدترین مناطق استان و کل کشور محسوب می شود.
شهرستان رشت با توجه شرایط جغرافیائی- اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و سیاسی اداری دارای ویژگی های مهمی است. این شهرستان به جهت موقعیت جغرافیائی واقع شدن در جلگه مرکزی و وسعت زیاد آن ها حاصلخیزی خاک و اراضی و مهمترین منطقه کشت و تولید برنج، موقعیت ارتباطی (واقع شدن بر سر راه قزوین- تهران- و بندرانزلی- آستارا از یک سو و مسیر جاده اصلی گیلان به مازندران و شرق گیلان از سوی دیگر)، موقعیت سیاسی، اداری واقع شدن شهر رشت بعنوان مرکز استان گیلانرونق اقتصادی و گسترش شهرهای صنعتی و ایجاد کارخانه های صنعتی و به تبع آن افزایش فعالیت های زراعی- تجاری- دارای اهمیت می باشد.
شهر رشت به عنوان مرکز استان گیلان تقریباً در مرکز جلگه گیلان در وسیعترین بخش دلتای رودخانه سفیدرود و با ارتفاع متوسط ۸ متر از سطح دریاهای آزاد و در ۳۳۰ کیلومتری شمال باختری تهران و در انتهای راه کناره اصلی دریای خزر و در مسیر راه اصلی درجه یک قزوین به بندرانزلی واقع شده است.دو شاخه از سفیدرود بنام های ۱- سیاهرود ۲- گوهررود، از دو سوی خاور و باختر شهر رشت روان هستند و سرانجام به مرداب انزلی می ریزند.
۳-۳- ویژگی های انسانی شهر رشت
شهرستان رشت محدوده ای است جغرافیائی که دارای ۶ بخش بنام خشکبیجار- خمام- سنگر- کوچصفهان- لشت نشاء و مرکزی می باشد.
استان گیلان براساس تقسیمات کشوری در پایان سال ۱۳۸۹ دارای مساحت ۱۴۰۴۴ کیلومترمربع و ۴۳ بخش و ۵۱ شهر و ۱۰۹ دهستان می باشد و شهرستان رشت دارای مساحت ۱۲۱۵ کیلومترمربع و ۶ بخش و ۷ شهر و ۱۸ دهستان می باشد.
جدول ۳-۱- جمعیت کل استان و رشت بر حسب نوع خانوار، جنسیت: آبان ۱۳۸۵

شرح جمع خانوار ساکن معمولی
شهرستان جمع مرد زن مرد
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.