جلسه دوم کلاس خصوصی فیزیک کنکور

جلسه دوم کلاس خصوصی فیزیک کنکور

 

 

 

 

دکتر مداحی زاده وقتی خودکار و قلم به دست گرفت، دید روی میز یک برگه امتحانی هست که روش نوشته شده: تو رو خدا نمره ها رو بلند اعلام نکنید. برگه احسان بود که عاجزانه از معلم خواسته بود که نمره ها رو طبق عادت بلند بلند سر کلاس نخواند! دکتر مداحی زاده از این نوشته خندش گرفت و شروع کرد به لبخند زدن. از سر شوخی و کنجکاوی پرسید: خب خوند یا نه؟ احسان گفت: بله هم خوند و هم تو دفتر به بقیه معلم ها گفت. دکتر مداحی زاده که دید احسان از این ماجرا اصلا خوشش نیومده، دیگه خنده اش را ادامه نداد و با قاطعیت گفت: حل میشه انشالله. و شروع کرد به درس دادن. اول از همه یه سری سوالات سال قبل فیزیک کنکور را آورد و به بچه ها نشان داد و ازشون خواست که یکی را به عنوان نمونه حل کنند. با حل نمونه سوال متوجه شد که احسان و محمد خیلی از قافله عقب هستند. به احسان و محمد توصیه کرد برای بدست آوردن نمونه سوالات بیشتر اینجا را در اینترنت سرچ کنند. اطلاعات ولی تو ذوقشون نزد و مصمم شد که باهاشون زیاد کار کند و حل تمرین های کتب درسی دوره متوسطه را در دستور کار کلاس فیزیک کنکور قرار دهد تا دانش آموزان بتوانند در محیطی آرام و خصوصی تست های ریاضی کنکور را حل کنند و نقلط قوت و ضعف آن ها معلوم شود و در جهت رفع آن ها اقدامات مقتضی صورت گیرد.

قبل از برگزاری جلسه دوم فیزیک کنکور تجربی، احسان و محمد به توصیه مریم شروع به حل نمونه سوالات امتحان نهایی پارسال کردند. این سوالات به اون ها دید خوبی از حل مسائل فیزیک می داد و در نهایت موجب می شد که اشکالات محمد و احسان مشخص بشوند. خلاصه دکتر مداحی زاده با تدریس چند مبحث مهم کارش را شروع کرد و در نهایت خواست که مثل جلسه اول نمونه سوالهای کنکور سالهای پیش را حل کنند که خب دید محمد و احسان همه سوالات رو حل و بررسی کردند و کنار بعضی ها علامت سوال گذاشتند. پس دکتر مداحی زاده دست به کار شد و خیلی سریع شروع به حل آن سوالات کرد. احسان و محمد که گیج مانده بودند گفتند دکتر مداحی زاده سرعتتون زیاد است و ما متوجه نمی شویم. پس دکتر مداحی زاده بار دوم شروع به حل کرد. باز احسان پرسید که من متوجه نحوه حل مسئله نشدم. در نتیجه برای بار سوم دکتر مداحی زاده با آرامش مسئله ها را حل کرد. بار چهارم هم احسان بخش هایی را مجدد پرسید که دکتر مداحی زاده عین بار اول همان جواب ها رو مفصل تر بیان نمود. برای بار پنجم احسان امد یک چیزی بپرسد که محمد محکم زد به پایش!

به هر حال این حوصله و متانت دکتر مداحی زاده خیلی به چشم بچه ها آمده بود و جلسه دوم با یک ربع اضافه تر به پایان رسید. بعد از اتمام جلسه دوم محمد ذوق زده به پیش مریم رفت و گفت: تو این دکتر مداحی زاده رو از کجا میشناختی؟ خیلی کار بلده آبجی! مریم هم مغرورانه جواب داد: خب ایشون معلم فیزیک کنکور و ریاضی کنکور ما هستند. محمد هم بی معطلی گفت: باز به معلماتون از خودت که چیزی به ما نمی رسد! مریم هم کمی غرولند کرد و رفت.