ساختار قدرت و سازگاری زناشویی

ساختار قدرت و سازگاری زناشویی

 

۲-۱۶- تعارضای زناشویی:

زناشویی

زندگی زناشویی همیشه با دورنمایی قشنگتر واسه زن و شوهر شروع می شه اما به دلیل فرقای بین زن و شوهرها که به وجود اومده توسط تربیت در محیط فرق داره و هم اینکه نبود شناخت کافی، پس از چندی مشکلات بروز می کنه که اگر با تدبیر و درایت با اون ها برخورد نشه می تونه بنیان زندگی خانوادگی رو به خطر بندازه. با انتظارات سطح بالایی از رضایت زناشویی رو گزارش می کنن (مارکمن و هالوگ،۱۹۹۸).

مشکلات

شاید همه در این اتفاق نظر دارن که موقع اختلاف آدما، بر سر یه دو راهی مبنی بر انجام یا نبود انجام کاری قرار می گیرند. چون که اختلاف وقتی بوجود میاد که از یه طرف یه سری مسایل ما رو به طرف کاری می کشوند و مسایل دیگه باعث می شه از انجام اون کار بیخیال شیم. این حالت تقریبا واسه هممون بوجود میاد؛ که ممکنه در شدت و دفعات باهم فرق داشته باشه که اینا رو می توان نتیجه ویژگیهایی ازجمله اندازه قدرت، اراده کردن، رشد فکری؛ موقعیت سنجی، استانه تحمل الویت سنجی، تعیین هدف زندگی و … دونست. به طورکلی آدم وقتی دچار اختلاف می شه که دو نیرو در دو جهت مخالف به یه اندازه به آدم فشار وارد می بیارن. شاید دلیل اصلی اختلاف همین برابر بودن فشار این دو نیرو باشه، چون که اگه یکی بردیگری غلبه پیدا کنه، به طور حتم آدم در جهت همون نیرو حرکت می کنه و همین امر باعث حل اختلاف می شه (شاملو،۱۳۸۴).

اراده کردن

اختلاف محصول اجباری زندگی مشترکه. وقتی که دو نفر، به عنوان یه زوج، باهم زندگی می کنن اختلاف بروز می کنه. به دلیل وجود اختلاف زوجها، اوقاتی پیش میاد که نبود توافق مشاهده می شه یا نیازها برآورده نمی شه در نتجه همسران نسبت به همدیگه احساس خشم، نارضایتی می کنن؛ پس وقتی قراره که اختلاف یا درگیری بروز کنه باید زوجها رو واسه اون آماده کرد، نه فقط برحسب توانایی ایجاد رابطه بلکه با در نظر گرفتن کاربرد یه روش مشکل نظامدار که به جلسه های حل اختلاف، نظم و سازمان می دهد (برنشتاین،۱۹۸۶، ترجمه سهرابی،۱۳۸۲).

توافق

درجه انتقاد کردن بالا و سرزنش کردن متداوله. در آخر ویژگی سطح چهارم اون هستش که همه ملاکهایی که گوردین در ارزشیابی اختلاف زناشویی به کاربرده، در بالاترین درجه خود و نقطه ی بی آخر قرار دارن. رابطه به طور کامل بسته س، رد و بدل کردن اطلاعات بسیار ضعیف، انتقاد کردن بسیار بالا و درد دل کردن و همراهی در روابط از پایه وجود نداره. زمان رابطه و انجام فعلیت باهم هست و یا بسیار کمه. مشخصه روشن این سطح، گفتگو با یه وکیل حقوقی به وسیله یکی یا هر دو اوناس. اینجور موقعیتی شاید جنبه دشمنی داره تا توافق و آشتی. در بیشتر موارد تلاشها واسه حفظ ازدواج و از در هم پاشیدگی و جداییه (کارلسون و همکاران، ترجمه نوابی نژاد۱۳۸۴).

-هالفورد (۱۹۹۱؛ به نقل از موری،۲۰۰۱)بیان می کنه که چهار طبقه اصلی از متغیرها بر روند رضایت زناشویی با گذشت زمان اثر می گذارد:

۱-فرایندهای سازگاری در نظام زن و شوهر

۲-رویدادهای زندگی اثر گذار بر زن و شوهر

۳-مشخصه های تحمل فردی زن و شوهر

۴-متغیرهای موقعیتی

فرایندهای سازگاری عبارت ان از: فرایندهای شناختی، رفتاری و عاطفی که درزمان تعامل زن و شوهر به وقوع می پیوندد. کمبودهای خاصی در این فرایندهای سازگاری به نظر می رسند که باعث می شه زن و شوهر دچار مشکلات زناشویی گردند. اختصاصی، ضعف در مهارتهای ارتباطی و مدیریت نزاع و اختلاف دیده شده در زن و شوهر درگیر، پیش بینی کننده طلاق و نبود رضایت زناشویی در اولین سال ازدواج می باشن (گاتمن، کوئن، کاریو و اسوانسون، ۱۹۸۸، مارکن ۱۹۸۱، مارکن و هالوگ، ۱۹۹۳).

رویدادهای زندگی عبارت ان از : مراحل گذر تکاملی و بقیه شرایط زیاد و قدیمی که بر زن و شوهر یا هرکدوم از اون ها اثر می گذارن. مشکلات زناشویی بیشتر درزمان دوره های تحولات شدید و نتیجه های تنش زا گسترش بیشتری می یابد (کارنی و برادبری،۱۹۹۵).

مشخصه های فردی عبارت ان از: عوامل گذشته ای، فردی و تجربه ای پایداری که هرکدوم از زن و شوهر در روابط زناشویی خود اون ها رو موثر می کنن. متغیرهای موقعیتی عبارت ان از شرایط فرهنگی، اجتماعی که روابط زن و شوهر در اون شکل می گیرد(موری،۲۰۰۱؛ به نقل از دهقان،۱۳۸۰).

فشارهای اقتصادی اولین عامل در بروز ناهماهنگی زناشوییه. زن وشوهری که تحت فشار روانی اقتصادی هستن با شکل های جور واجور مسایل در حال مقابله ان. این عامل فشار اختلاف زناشویی و یا مشکلات موجود زناشویی رو رو می سازه در طول زمان موجود فشار مالی، رابطه زن و شوهر به طور قابل توجه ای تحت اثر قرار می گیرد. (کارلسون و همکاران، ترجمه نوابی نژاد،۱۳۸۷) عقاید و انتظاراتی که افراد در زمان ورود به زندگی زناشویی و ازدواج دارن و الگوهای خاص بروز احساسات و احساسات پیش بینی کننده مشکلات زناشویی هستن. تحقیر، بی احترامی، نفرت، ترس یا رانده احساس زن و شوهر درزمان تعامل با همدیگه، پیشگویی کننده تیرگی روابط و گذروندن راه جدایی هست (گاتمن،۱۹۹۴؛ موری،۲۰۰۱).

اختلاف در موقعیتهای جور واجور رخ می دهد و در جریان یه اختلاف چندین موضوع جور واجور ممکنه بو جود آید. وقتی بین زن و شوهر اختلافی پیش بیاد، به یافته های خاصی میرسه، سه نتیجه احتمالی اختلاف به توضیح زیره:

۱-پنهون شدن ۲-به بن بست رسیدن ۳-حل و فصل مشکل یا اختلاف

در پنهون شدن، موضوعی که موجب اختلاف و اختلاف شده، با گذشت زمان از بین می رود. در به بن بست رسیدن شرکای زندگی، گیر می کنن و هیچ اقدانی نمی کنن. این وضعیت ممکنه مشمول توافق واسه گذران موقف یا بی تصمیم و بلا تکلیفی توافق واسه مخالفت ورزی به مدت طولانی تر، یا رسیدن یه کناره گیری (بی فرقی) همراه با جبهه گیری واقعی شه. در حل مشکل، زن و شوهر واسه پایان دادن به اختلاف دست به کار می شن (میلر و همکاران، ترجمه بهاری،۱۳۸۱).

[۱]- Markman

[۲]- Hahlweg

[۳]- Bernstein

 

[۴] – Gurdein

[۵]- Fay

[۶]- Barden

[۷]- Kautto

[۸]- G.Karlssin

[۹] – Morry

[۱۰] -Gottman.

[۱۱]- Cowen

[۱۲]- Karrio

[۱۳]- Swinson

[۱۴]- Karney

[۱۵]- Bardbury

[۱۶] – S.Miller