طراحی مدل انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا با رویکرد فازی

طراحی مدل انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا با رویکرد فازی

دانشگاه تربیت مدرس
دانشکده مدیریت و اقتصاد
عکس مرتبط با اقتصاد
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
گرایش تحقیق در عملیات
طراحی مدل انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی هوا با رویکرد فازی
(مورد: شرکت سیمان شرق)
مهرناز گنجی کاظمیان
­­­­­­­­­­­­­
استاد راهنما :
دکتر عادل آذر
استاد مشاور :
دکتر فریده گل بابایی
شهریور ماه ۱۳۹۱
تقدیم به
پدر عزیزم
او که بزرگواریش درس زندگیم شد…
مادر مهربانم
او که از خود گذشت و برای من گذاشت…
و …

تقدیر و تشکر
در راستای انجام این تحقیق همواره مورد لطف و عنایت اساتید بزرگوار و عزیزانی بوده ام که بر خود واجب می دانم مراتب قدردانی خود را نسبت به آنها ابراز نمایم.
با نهایت افتخار از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر عادل آذر که راهنمایی پایان نامه ام را تقبل فرمودند به پاس تمامی رهنمودهای ارزنده شان، کمال تشکر و قدردانی را دارم. از استاد ارجمند سرکار خانم دکتر فریده گل بابایی به خاطر مشاوره های مفیدشان سپاسگزارم. از اساتید محترم جناب آقای دکتر علی رجب زاده و جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی که زحمت مطالعه و داوری این تحقیق را بر عهده داشتند نیز، نهایت تشکر را دارم.
همچنین از جناب آقای راعی فرد و تمامی دوستانی که در مجتمع صنعتی کارخانجات سیمان شرق مشهد، مرا در انجام این تحقیق یاری نمودند به ویژه جناب آقای بهروز بهادری، ریاست مرکز HSE شرکت سیمان شرق، به خاطر تمامی زحماتشان بی­نهایت سپاسگزارم.
در نهایت از کارشناس محترم گروه مدیریت جناب آقای احمد نجفی بخاطر تمامی محبت­ها و کمکهایشان در دوران تحصیل، ریاست اداره پژوهش جناب آقای قاسم ملکی و تمامی دوستان عزیزم که همواره لطف و محبتشان را به خاطر خواهم داشت، صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.
چکیده
بهداشت هوا یک مسئله مهم زیست محیطی است و آلودگی هوا به یک منطقه از جهان اختصاص ندارد. جو زمین در منطقه بیوسفر به طور کامل مخلوط می شود و چنان سریع می چرخد که به راحتی آلودگی ها انتشار می یابند. طی سالیان اخیر مشکلاتی در محیط زیست به وجود آمده که معلول استفاده از تکنولوژی پیشرفته جهت تامین رفاه مادی و نسبی انسان ها بوده است که از جمله این مشکلات می توان به تغییر در ترکیب هوا یا به عبارتی دیگر آلودگی هوا اشاره نمودمهم ترین منابع آلاینده­ی هوا، منابع ناشی از فعالیت­های انسانی هستند که از میان این منابع، منابع آلاینده­ی متحرک شامل انواع وسائط نقلیه و سپس منابع آلاینده­ی ثابت شامل منابع صنعتی، تجاری و­­…. در اولویت می­باشند­­­­­­. از یک سو وجود لاینفک جنبه­ های زیست محیطی گوناگون از قبیل انتشار گرد و غبار و انتشار گازهای آلاینده در فرایند تولید سیمان و از سوی دیگر با افزایش رشـد صنعت سیـمان در کشور، کارخانجات سیمان سـهم عمده­ای را در افزایـش آلودگی محیط زیست به خود اختصـاص می­دهند.
عکس مرتبط با محیط زیست
استفاده از سیستم­های کنترل آلودگی و روش­های تصفیه دهنده از شیوه ­های عمومی کنترل آلودگی محیط زیست به شمار می­روند. تکنیک های کنترل مختلف و متعددی وجود دارند که به منظور کاهش انتشارات آلودگی هوا به کار می روند. لذا هدف از این تحقیق، طراحی یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی برای انتخاب مناسب ترین تجهیزات جهت کنترل آلودگی هوا در شرکت سیمان شرق مشهد می باشد. در این راستا، به کمک روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی در دو محیط قطعی و فازی این امکان فراهم می شود که تمامی عوامل موثر بر فرایند تصمیم گیری که در این جا مشتمل بر عوامل محیطی، عوامل مهندسی و عوامل اقتصادی است، در نظر گرفته شوند. هم چنین به کمک این متد، اوزان اهمیت معیارهای موثر بر انتخاب تجهیزات کنترل آلودگی و سپس اولویت گزینه های مدل که همان سیستم های مختلف کنترل آلودگی هستند با توجه به معیارهای ذکر شده در بالا، تعیین می شوند. در نهایت مدل ارائه شده که بر پایه روش تحلیل سلسله مراتبی فازی قرار دارد، نشان می دهد که تکنیک مناسب جهت فیلتر کردن گرد و غبار در منابع اصلی انتشار آلودگی در شرکت سیمان شرق، تکنیک بگ هاوس خواهد بود.
واژگان کلیدی: آلودگی هوا، تکنیک های کنترل، تصمیم گیری چند شاخصه، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازی
فهرست مطالب
۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ بیان مسئله ۳
۱-۳ اهداف تحقیق ۵
۱-۴ سوالات تحقیق ۵
۱-۵ روش انجام تحقیق ۶
۱-۶ جامعه آماری ۶
۱-۷ سابقه و ضرورت انجام پژوهش ۷
۱-۸ جنبه جدید بودن و نوآوری ۷
۸
۹
۲-۱-۱ مقدمه ۱۰
۲-۱-۲ ترکیب طبیعی هوا ۱۰
۲-۱-۳ آلودگی هوا چیست؟ ۱۲
۲-۱-۴ تاریخچه آلودگی هوا ۱۲
۲-۱-۵ پیامد های هوای آلوده ۱۴
۲-۱-۵-۱ تاثیر آلودگی هوا بر سلامت انسان ۱۵
۲-۱-۵-۲ تاثیر آلودگی هوا برگیاهان ۱۶
۲-۱-۵-۳ تاثیر آلودگی هوا بر اموال و آثار هنری و تاریخی ۱۷
۲-۱-۵-۴ تاثیرات جهانی آلودگی هوا ۱۷
۲-۱-۶ ارزیابی خسارات ناشی از آلودگی هوا ۲۰
۲-۱-۷ منابع آلودگی هوا ۲۱
۲-۱-۷-۱ منابع متحرک ۲۲
۲-۱-۷-۲ منابع ثابت ۲۳
۲-۱-۸ سهم صنعت سیمان در آلودگی هوا ۲۵
۲-۱-۹ کنترل آلودگی هوا ۲۵
۲-۱-۹-۱ شاخص کیفیت هوا ۲۶
۲-۱-۱۰ فناوری و تجهیزات کنترل آلودگی هوا ۲۸
۲-۱-۱۰-۱ منابع متحرک ۲۸
۲-۱-۱۰-۲ منابع ثابت ۲۸
۳۰
۲-۲-۱ مقدمه ۳۱
۲-۲-۲ سیر تطور ۳۱
۲-۲-۳ روش های علم مدیریت فازی ۳۳
۲-۲-۴ مفاهیم اساسی مجموعه های فازی ۳۶
۲-۲-۴-۱ تابع عضویت ۳۶
۲-۲-۴-۲ نمایش مجموعه های فازی ۳۷
۲-۲-۴-۳ زیرمجموعه های فازی ۳۸
۲-۲-۴-۴ عملگرهای مجموعه های فازی ۳۸
۴۰
۲-۳-۱ مقدمه ۴۱
۲-۳-۲تعریف تصمیم گیری ۴۱
۲-۳-۳ ماهیت تصمیم گیری ۴۲

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

دیدگاهتان را بنویسید