طراحی وب چیست؟
Businessman hand touching map point, network connection, international meaning, copy space

طراحی وب چیست؟

طراحی سایت شما – از جمله محتوا، نحوه ظاهر و نحوه کار آن – توسط طراحی وب نامیده می شود. طراحی وب فرایند مفهوم سازی، برنامه ریزی و ساخت مجموعه ای از فایل های الکترونیکی است که طرح بندی، رنگ ها، سبک های متن، ساختار، گرافیک، تصاویر و استفاده از ویژگی های تعاملی را ارائه می کند که صفحات را به بازدیدکنندگان سایت شما می رساند. طراحی وب سایت حرفه ای کمک می کند که کسب و کار شما به صورت آنلاین قابل اعتماد باشد. تیم وب داران، طراحی سایت تهران شما را بیشتر با مزایای طراحی سایت آشنا می کند.  ]]>