فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۲۵

فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۲۵

انتقاد کردن از وضع موجود در جلساتی که مقامات نظارتی حضور دارند

تخریب مدیر در جلسات اداری با حضور مقامات نظارتی مثل فرمانداری و استانداری

برخی کارمندان با استفاده از اختیاراتی که دارند و اعتمادی که مدیر به آن ها دارد دست به اقدامات غیر قانونی می زنند که مدیر را زیرسوال می برد.

سوء استفاده از اعتماد مدیر و اختیارات و جایگاه خود

کارمندان به بهانه بدی آب و هوا یا بد بودن راننده و … به ماموریت و نظارت نمی روند و در نتیجه مدیر از واحد های تابعه بی خبر می ماند.

نرفتن به ماموریت و نظارت به بهانه های واهی

گاهی اوقات کارمندان در زمان خستگی یا عدم تمایل به انجام کار اقدام به قطع کردن سیستم اتوماسیون، پرینتر و سایر ابزار های کاری می کنند.

تخریب دستگاه ها

گاهی اوقات کارمندان اسناد و مدارکی علیه او جمع آوری می کنند و به بازرسی کل کشور شکایت می کنند. خصوصا در مواردی که تبعیضی در استخدام و … رخ داده باشد.

مراجعه به بازرسی کل کشور

از آنجا که در فضای غبار آلود ادارات هیچ چیز واضح و روشنی وجو ندارد افراد می توانند به راحتی در مورد مدیر هر حرف نادرستی بزنند.مثلا در مورد مزایا،پارتی بازی، رشوه گرفتن و هیچ کس هم از آنها مستندات نمی خواهد.

سوء استفاده از فضای غبار آلود و مبهم ادارات برای اینکه هر برچسبی را به مدیر بزنند(رشوه گرفتن، ترجیح ضوابز بر روابط…)

افرادی که در حسابداری کار می کنند و واریزی های مدیران را سند می زنند به راحتی می توانند با بیان ارقام کلان آن حس تبعیض و اختلاف را بین افراد ایجاد کنند.

افشای اسرار سازمان خصوصا اسناد حسابداری که واریزی های کلان مدیران را نشان بدهد و حس تبعیض و اختلاف را تقویت کند

کارمند بدون اینکه با مدیر مستقیمش هماهنگی انجام دهد یک راست نزد معائون می رود و کم و کاستی های کارش را برای او بیان می کند و از او راهنمایی می خواهد.

هماهنگی امور مربوط با یک سطح بالاتر از مدیر بدون اطلاع او(جا انداختن مدیر)

کارمند می تواند به راحتی و بدون اینکه مورد سرزنش قرار بگیرد کار را آنطور که بلد است در پیچ و خم کاغذ بازی بیندازد.

کار را به تعویق انداختن

کارمندان گاهی به بهانه های مختلف در اتاق را می بندند و می روند(شرکت در مراسمی در اداره، شرکت در نماز جماعت، کپی گرفتن و…) و ارباب رجوع پس از مراجعات مکرر و جواب نگرفتن مجبور است نزد مقام بالاتر شکایت کند و مقام بالاتر هم مدیر واحد را به خاطر بی نظمی سرزنش می کند.

در اتاق حاضر نبودن که شکایت ارباب رجوع را درپی دارد

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir