فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۲۶
Complex abstract graph background.

فهم استراتژی های کارکنان برای تخریب مدیران- قسمت ۲۶

کارمندان راجع به مدیران قضاوت نادرست می کنند و حتی حاضرند در حضور هیئت رسیدگی به تخلفات که شهادت دهند که فلان ارتباط نا مشروع یا فلان اتفاق غیر قانونی وجود دارد.

سوء گزارشات اخلاقی به واحد تخلفات

گاهی کارمندان مواردی بی اساس را راجع به خانواده مدیر مطرح و همه جا پراکنده می کنند که مثلا فرزندانش سر به راه نیستندو یا اعتیاد دارند وهمسرش دائم در دوره و مهمانی است و…

شایعه پراکنی در مورد روابط اعضای خانواده مدیر

کارمندان از شایعه اختلاف مدیر با همسر استفاده می کنند تا بدینوسیله روابط او را با جنس مخالف صمیمی تر نشان دهند

ایجاد شبهه اختلاف مدیر با همسر

بعضی از کارمندان وقتی در اداره به مشکل می خورند پای افراد با نفوذ ادارات دیگر را به ماجرا باز می کنند تا
ابروی مدیر برود مانند بنیاد شهید و یا ادارات نظارتی

استفاده از روابط غیر رسمی و به میان کشیدن پای افراد داخل یا خارج از حوزه شغلی به سازمان برای حل مشکلات

کارمند می تواند به راحتی در ارائه دانش خود به زیر دستان خساست به خرج دهد تا کار دائما با مشکل مواجه شود و به کندی پیش رود

مقاومت دربرابر انتقال دانش به سایر کارکنان و در نتیجه به دردسر انداختن سیستم

برخی کارمندان به بهانه های ظاهرا منطقی از انجام وظیفه خود سر باز می زنند تا به اصطلاح دست مدیر را در پوست گردو بگذارند

عدم انجام وظایف محوله

با شایعه پراکنی در مورد مدیر و اینکه فقط به فکر خودش است و حق ما را می خورد و اینکه جان کندن برای ماست و لذت و پولش برای او می توان مدیر را به شخصی تبدیل کرد که منفور و غیر قابل اعتماد است

ترویج روحیه شک و تردید به مدیران در بین کارکنان

بعضی کارمندان دائما در حال بازگو کردن نقاط ضعف مدیرند، با گفتن اینکه هیچ وقت در دفنترش نیست، همیشه جلبسه دارد، پس کار مردم چه می شود، تو که نمی توانی مسئولیت قبول نکن و …کارمندان دیگر و ارباب رجوع را متوجه ناتوانی یا بی تدبیری مدیر می کنند

ضعیف و ناتوان یا بی تدبیر جلوه دادن مدیر نزد همکاران و ارباب رجوع

کارمندان برای اینکه از کار فرار کنند از بخشنامه های مرخصی یا غیبت و استعلاجی سوء استفاده می کنند و با ظاهری قانونی قانون شکنی می کنند

سوء استفاده از بخشنامه های داخلی برای بی نظم بودن و غیبت کردن و استفاده زیاد از مرخصی استعلاجی

کارمندان طوری کار را انجام می دهند که نمیشود گفت انجام نداده اما آنقدر کم و کاستی و اشتباه دارد که فقط برای رفع تکلیف انجام شده است.

انجام کار در حد رفع تکلیف وصرفا رعایت حداقل ها برای بستن دهان مدیر

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.