فوبیا
futuristic eye

فوبیا

 

۲-۲-۱۵ پارانویا

 

افراد دچار مشکل شخصیّت پارانوئید ،نسبت به بقیه بی اعتماد شکاکند و ممکنه تصّور کنه بقیه ً کاری می کنن که اونا رو ناراحت کرده ویا به اونا آسیب بزنه. بیشتر اون­ها در اظهارات بقیه، تهدیدها یا تحقیرهای مخفی رو کشف می کنن. این افراد ممکنه در موارد وفاداری یا قابل اعتماد بودن دوستان یا همکاران نگران باشن و بیشتر مایل نیستن به بقیه اعتماد کنن چون فکر می کنند وقتی مطلبی خصوصی رو با کسی در میان می ذارن براشون تموم می شه. افراد دچار مشکل شخصیّت پارانوئید ممکنه در مورد کنترل خشم مشکلاتی داشته باشن. اینا وقتی وارد یه رابطه می شن، بیشتر نگران نبود وفاداری و خیانت طرف مقابل هستن (کاپلان و سادوک ۱۳۸۸، ۴۰).

مشکلات

 

۲-۲-۱۶ دیوونگی

مشکل دیوونگی مشترک .مشخصه مشکل دیوونگی مشترک که جنون دو نفر[۳] هم نامیده می شه، تشکیل باور هذیانی در فرد نزدیک به بیماریه که دچار هذیون ثابت شده می باشه. محتوای هذیون ،مثل هذیون مریض دارای اثبات شده. مشکل دیوونگی به وجود اومده توسط مریضی طبیّ عمومی وقتی تشخیص داده می شن که دلایل نشون دهنده اون باشه که توهّم یا هذیون نتیجه مستقیم یه مریض طبیّ عمومی به جز دلیر یوم یا دمانس هستن. مشکل دیوونگی به وجود اومده توسط مواد. مشکل دیوونگی به وجود اومده توسط مواد، مشابه مشکل دیوونگی به وجود اومده توسط مریضی طبیّ عمومیه فرقش اینه که اینجا دلیل هذیون یا توهّم مسمومیّت با مواد، ترک مواد ،یا مصرف داروئه (کاپلان و سادوک ۱۳۸۸، ۴۱).

[۱] . Spocificphobia

[۲] . Blood-Injection-Injuryphobia

[۳] Folieadeux