مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین- قسمت ۴

مطالعه تطبیقی حقوق مدنی جنین- قسمت ۴

شعر ناگفتن به از شعری که باشد نادرست بچه نازادن به از شش ماهه افکندن جنین (منوچهری)
حمل نیز به معنای باردار شدن زن ،حامله شدن،بار آوردن درخت ،آبستن و بار شکم آمده است.[۴]
گفتار دوم:
تعریف پزشکی و بیولوژی جنین
«فرآیند پیدایش جنین و تولد نوزاد از نظر بیولوژی را می توان بدین شرح به اختصار بیان کرد:
از ترکیب و لقاح دو سلول جنسی نر به نام «اسپرم» و سلول جنسی ماده بنام «تخمک» موجودی به نام «زیگوت» که جنین تک سلولی است،به وجود می آید و سپس شروع به تقسیم می کند. زیگوت از زمان تقسیم اولیه تا هشت هفته پس از آن «رویان» یا امبریو نامیده می شود و گاه به غلط رویانهای
۲-۸ سلولی را نیز جنین می نامند.»[۵]
«رویان(embryo) در واقع واژه ای است که برای توصیف مراحل اولیه رشد به کار می رود و از مرحله شروع تقسیم سلولی تا هفته هشتم حاملگی جنین را شامل میشود.
پس از گذشت حدود ۲۴ ساعت از لقاح گامت ها (اسپرم و تخمک)، زیگوت که جنین تک سلولی است به وجود می آید .این سلول تقسیم میتوزی خود انجام می دهد و تبدیل به دو سلول می شود . تقسیمات ادامه می یابد و هر بار تعداد سلولها دو برابر می شوند و در حدود ۱۶ سلولی ،جنین حاصل بشکل کره توپر کوچکی در می آید که «مورولا» نام دارد .در حدود روز پنجم مورولا به درون رحم می رسد.»[۶]
از نظر پزشکی دوران رشد جنین چند مرحله دارد :

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

  1. دوره اول رشد یا دوره لایه زاینده:

 

در این دوره تحت تاثیر منظم،دقیق و پیچیده انواع هورمونهای جنسی با تعادل و تبادلات عملی آنها در اواسط یک چرخه جنسی تخمک گذاری اتفاق می افتد . از آن لحظه که طبیعت ،تمامی هم و غم خود را در رشد و تکامل این سلول ناچیز تا رسیدن وی به موجودی میلیونها بار عظیم تر از خود به کار
می گیرد، حوادث بسیاری در پیشبرد این سلسله مراحل به هم پیوسته و منظم به وقوع می پیوندد.
هنگامی که تخمک در داخل لوله زهدانی قرار گرفت، توسط انقباضات ماهیچه ای دیواره به سوی مجرای زهدانی رانده شده و تخمیناً بعد از ۱۲ تا ۲۴ ساعت در نزدیکی انتهای تخمدانی لوله بارور
می شود.
تخم چند سلولی یا مورولا بعد از سه روز این مسیر را طی کرده، در چهارمین روز در ابتدای حفره زهدانی قرار می گیرد .هنگام ورود به داخل حفره زهدانی، پنج روزه بوده و «بلاستوسیت» نامیده
می شود. عمل لانه گزینی در انسان در حدود ششمین روز اتفاق می افتد.
بنا براین تقریباً در هفته اول زندگی انسان ،مادر و جنین مستقل از هم میباشند و ارتباط سلولی و خونی بین این دو وجود ندارد.تقریباًدر انتهای هفته دوم لقاح،گردش خونی بین جفت و زهدان برقرار
می گردد و در انتهای هفته سوم پرزهای دائمی جفتی تشکیل می گردند و نهایتاً قلب در هفته چهارم شروع به ضربان میکند و پرزهای جفتی آماده خونرسانی به رویان اصلی با مواد غذائی و اکسیژن کافی می گردند.[۷]
۲-دوره دوم رشد یا دوره رویانی:
دوره رویانی سومین تا هشتمین هفته رشد را شامل شده و طی آن هر یک از سه لایه زاینده متمایز گشته ،بافت ها و اعضای اختصاصی خود را ایجاد می کنند و در نتیجه در انتهای این دوره،اعضای اصلی و نمای کلی بدن جنین قابل تشخیص می گردد . طول رویان در ابتدای این دوره،یعنی اواخر سه هفتگی حدود۲-۱ میلی متر بوده و در هفته چهارم به ۶-۴ میلی متر می رسد. در این زمان انتهای سری و دمی رویان و جوانه های اندامی در حال تشکیل و قابل تشخیص هستند.
در اواخر هفته پنجم ،رویان ۱۰ میلی متری و دارای جوانه اندامی است.در انتهای هفته ششم ۱۴ میلی متر طول داشته و عروق مغزی خطوط چهره و شیارهای دست،که بعداًبصورت انگشت جدا خواهد شد،دیده می شوند. در انتهای هفته هفتم طول آن ۲۲ میلی متر است. خطوط انگشتان از هم جدا شده و پلک ها و سر و سینه قابل دید است.در انتهای هفته هشتم رویان حدود ۳۰ میلی متر طول دارد، اندامهای آن بلند و در ناحیه آرنج ها و زانو ها خم شده است .به طور کلی دوره دوم رشد یا مرحله رویانی، مختص تمایز می باشد .عوامل تراتوژن در این زمان بیشترین ناهنجاری ها را ایجاد می کنند و نوع ناهنجاری بستگی به این دارد که در زمان تاثیر تراتوژن چه عضوی بیشترین حساسیت را دارا
می باشد.
به طور عمده دستگاه اعصاب مرکزی در هر دوره رویانی و جنینی و به خصوص در نیمه اول دوره رویانی،یعنی هفته سوم تا پنجم در حال رشد و تمایز است.رشدقلب و دستگاه عروق فقط در دوره رویانی،به خصوص از اواسط هفته سوم تا اواسط هفته ششم، رشد گوش به طور اخص از هفته چهارم تا نهم و به طور ضعیف تر تا هفته دوازدهم، و رشد چشم از اواسط هفته چهارم تا هنگام زایمان که بیشترین زمان اثرپذیری آن تا نیمه هفته هشتم می باشد.
اندامهای فوقانی و تحتانی از اواسط هفته چهارم تا انتهای دوره رویانی به خصوص تا هفته هفتم آن، لب ها در هفته پنجم و ششم،اندامها در دو هفته آخر دوره رویانی و کمتر تا بیست هفتگی، کام و دهان در دو هفته آخر دوره رویانی و هفته اول دوره جنینی و اعضای تناسلی خارجی از هفته های هفتم تا نهم با شدت بیشتر و تا پایان بارداری با شدت کمتر در حال رشد و تمایز و تکوین بوده و نسبت به تراتوژن ها تاثیر پذیرند.
۳- دوره سوم رشد یا دوره جنینی:
دوره جنینی از شروع ماه سوم تا انتهای زندگی داخل رحمی بوده و مشخصه آن بلوغ بافت ها و اعضاء و رشد سریع بدن می باشد . در این دوره ایجاد ناهنجاری کم بوده و یا اصلاً وجود ندارد.در ماه سوم صورت و اندام جنین به شکل انسان درآمده و چشم ها از طرفین به سطح شکمی صورت و گوش ها به محل قطعی خود می رسند. در هفته ۱۱ تا ۱۲ جنس جنین مشخص است . تقسیم و فعالیت رفلکسی در هفته ۱۲ در ماهیچه های جنین قابل ایجاد است و تا ۱۱ هفتگی باقیمانده فتق نافی در جنین وجود دارد . در ماه سوم طول جنین ۵ تا ۸ سانتی متر و وزن آن ۱۰ تا ۴۵ گرم می باشد.در ماه چهارم به طول ۹ تا ۱۴ سانتی متر و وزن به ۱۶۰ الی ۲۰۰ گرم و در ماه پنجم طول جنین به ۱۵ تا ۱۹ سانتی متر و وزنش به ۲۵۰ الی ۴۵۰ گرم بالغ می گردد.در ۵ ماهگی سطح بدن جنین از موهای کرکی ظریفی پوشیده شده و موی سر و ابروها نیز قابل تشخیص اند.در این زمان حرکات جنین از طرف مادر احساس می شود.
جنین بعد از این به هر حال و با وجود مشکلات بسیار در محیط خارج رحمی قابلیت زیستن را خواهد داشت .در این دوره که با رشد اعضاء مشخص می گردد،تمایز کما بیش در بیشتر اعضاء و اندامها پایان یافته است و آسیب پذیری اعضاء به عوامل تراتوژن به سرعت کاهش می یابد.هر چند سیستم اعصاب مرکزی ،چشمها و دستگاه تناسلی همچنین به تمایز خود ادامه داده و آسیب پذیر
می باشند.[۸]
گفتار سوم:
دوره رشد جنینی از نظر فقهی
خداوند سبحان در قرآن کریم در سوره مبارکه علق، مومنون و حج مراحل تکوین جنین را به شرح ذیل بیان نموده است.
سوره علق،آیات ۱و۲:
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ (۱)
بخوان به نام پروردگارت که آفریننده عالم است.
خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (۲)
آن خدایی که انسان را از خون بسته بیافرید.
سوره مومنون،آیات ۱۲ الی ۱۴:

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَهٍ مِنْ طِینٍ (۱۲)
و همانا ما آدمی را از گل خالص آفریدیم.
ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَهً فِی قَرارٍ مَکِینٍ (۱۳)
پس آنگاه او را نطفه گردانیده و در جای استوار قرار دادیم.
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَهَ عَلَقَهً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَهَ مُضْغَهً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَهَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ (۱۴)
آنگاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوانها گوشت پوشانیدیم (و پیکری کامل کردیم) پس از آن (به دمیدن روح پاک مجرد)آفرینشی دیگر را پدید آوردیم.
سوره حج آیه ۵:
یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنْ کُنْتُمْ فی‏ رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَهٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَهٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَهٍ مُخَلَّقَهٍ وَ غَیْرِ مُخَلَّقَهٍ لِنُبَیِّنَ لَکُمْ وَ نُقِرُّ فِی الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلاً(۵)
ای مردم: اگر شما در وقوع روز قیامت و قدرت خدا در برانگیختن مردگان شک و ریبی دارید، بدانید که شما را نخست از خاک،آنگاه از آب نطفه،آنگاه از خون بسته، آنگاه از پاره ای گوشت تمام و ناتمام آفریدیم، تا در این انتقال و تحولات قدرت خود را بر شما آشکار سازیم و از نطفه ها آنچه که مشیت ما بر آن تعلق گیرد در رحمها قرار دهیم ،و تا به وقتی معین طفلی را خارج سازیم.
همان طور که می بینیم پروردگار مراحل تکامل جنین را در آیات مختلف به چند مرحله طین،نطفه،علقه،مضغه،عظم، لحم ومخلقه و غیر مخلقه تقسیم کرده است. گفته شده است منظور از «مخلقه» به معنای «تام الخلقه» است و غیر مخلقه یعنی آنکه هنوز خلقتش تمام نشده و گفته شده است این کلام با تعبیر جنین که ملازم با نفخ روح در آن است،منطبق می شود.[۹]
فقها در بررسی مسائل مربوطه به جنین مراحل رشد و تکامل آن را به دو دوره تقسیم کرده اند:
دوره اول: از زمان استقرار نطفه در رحم زن شروع و تا حلول روح در بدن ادامه می یابد خود این دوره به پنج مرحله تقسیم می شود:

 

 

  1. نطفه”

 

که در رحم مستقر می شود.منی مرد هر گاه در رحم قرار گیرد و چهل روز بر آن بگذرد،نطفه نامیده می شود. نطفه هنگام تکامل یافتن،ماده غلیظ و سفتی می شود.

 

 

  1. علقه”

دیدگاهتان را بنویسید