فایل دانشگاهی – 
موضوع بررسی مقایسه ای نقش نخبگان سیاسی در جهت گیری سیاست خارجی جمهوری  …

فایل دانشگاهی – موضوع بررسی مقایسه ای نقش نخبگان سیاسی در جهت گیری سیاست خارجی جمهوری …

تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.
تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.
بهره گیری از روابط سیاسی با کشورهای برای نهادینه کردن اقتصادی افزایش جذب منابع و سرمایه گذاری خارجی و فن آوری پیشرفته . گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی مورد نظر در چشم انداز.
تحکیم روابط با جهان اسلام و ارایه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردهای و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم سالاری دینی.
تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه ای اقتصادی، علمی، فن آوری و صنعتی.
تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمان های فرهنگی بین المللی.
تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان، و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.
از طرفی نخبگان جبهه دوم خرداد مشکل اصلی مردم را در کمبود دموکراسی و ضعف جامعه مدنی می دانستند. بنابراین شروع به تعریف قرائت جدیدی از قانون اساسی در باب سیاست خارجی نمودند که در آن حکمت و مصلحت در روابط با سایر کشور ها بیشتر مطرح می گشت. طبق این جهت گیری که مورد توافق تمامی نخبگان فکری و بر اساس قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله بود، جمهوری اسلامی ایران به دنبال تنش زدایی در سیاست خارجی کشور و تعامل سازنده با جهان و به خصوص با کشورهای منطقه بود. (خرازی، ۱۳۸۸، ۵۰)
۳-۵ بررسی نقش نخبگان سیاسی در طراحی گفتگوی تمدن ها:
رئیس جمهور دولت هفتم وهشتم در پنجاه و سومین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهریور ماه ۱۳۷۷ (۱۹۹۸) خاطر نشان کرد که: «به نام جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می‏کنم که به عنوان اولین گام سال ۲۰۰۱ از سوی سازمان ملل متحد سال گفتگوی تمدن ها نامیده شود با این امید که با این گفت و گو نخستین گام های ضروری برای تحقق آزادی و عدالت جهانی برداشته شود. از والا ترین دستاورد های این قرن پذیرش ضرورت و اهمیت گفت و گو و جلوگیری از کاربرد زور و تقویت مبانی آزادی و عدالت و حقوق انسانی است.» (حقیقت، ۱۳۷۸، ۲۶) در واقع می توان گفت که: طرح ایده ی گفت و گوی تمدن ها از سوی ریاست جمهوری جمهوری اسلامی ایران به معنای پذیرش هنجارهای بین المللی و تلاش برای سهیم شدن در فرآیند هنجارسازی بوده است. (رضایی، ۱۳۸۷، ۲۱۶) این گذار را می توان رنسانس سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نامید. رنسانسی که در نهایت، میزان تنش با دنیای بیرون را برای ایران کاهش می دهد.
۳-۶ نقش نخبگان فکری در طراحی گفت و گوی تمدن ها:
نظریه معروف برخورد تمدن ها که گاه از آن به جنگ تمدن ها تعبیر می‏شود، دارای سابقه ی تاریخی است؛ سابقه و ریشه این نظریه را باید در آرا و نظریات “توین بی‏” جستجو نمود که در سال ۱۹۴۷ در کتابش به نام تمدن در بوته آزمایش‏، مقاله یازدهم کتاب را تحت عنوان؛ برخورد میان تمدن ها، می نگارد. توین بی‏ در مقاله دهم آن کتاب که تحت عنوان اسلام، آینده و غرب‏ است می‏نویسد: «پان اسلامیزم خوابیده است، با این حال ما باید این امکان که اگر پرولتاریای جهان غربی مآب بر ضد سلطه غرب به شورش برخیزد و خواستار یک رهبری ضد غربی شود، این خفته بیدار خواهد شد را در نظر بگیریم. بانگ این شورش ممکن است در برانگیختن روح نظامی اسلام حتی اگر این روح به قدر خفتگان هفت گانه در خواب بوده باشد، اثر روحی محاسبه ناپذیری دارد. زیرا که ممکن است پژواک ها، یک عصر قهرمانی را منعکس سازد. در دو مورد تاریخی، در گذشته، اسلام انگیزه‏ای بوده است که به سائق آن یک جامعه شرقی، پیروز مندانه بر ضد یک متجاوز غربی به پا خاسته است. در زمان نخستین؛ جانشینان پیامبر اسلام، سوریه و مصر را از سلطه یونان که تقریبا هزار سال آنها را در زیر فشار خود داشت نجات داد. و در زمان دوم؛ در زیر فرمانروایی سعد بن زنگی و نور الدین و صلاح الدین و مملوکان، اسلام آن دژ را در برابر هجوم صلیبیان و مغول ها حفظ کرد. اگر وضع کنونی بشر به یک جنگ نژادی منجر شود، اسلام ممکن است بار دیگر برای ایفای نقش تاریخی خود قیام کند.» (قادری، ‌ ۱۳۷۷،‌ ۱۱۷)
پس از حدود ۵۰ سال بعد از توین بی‏ و در پی تحولات و وقایعی که منجر به اضمحلال اتحاد جماهیر شوری و فروپاشی آن و تغییرات عمده ای که در کشورهای وابسته به بلوک شرق به وجود آمد، در تابستان ۱۹۹۳ “ساموئل هانتیگتون” رئیس مؤسسه ی استراتژیک دانشگاه هاروارد، طی مقاله‏ای جنجال برانگیز تحت عنوان برخورد تمدن ها در واقع دست به یک پیشگویی تاریخی زد و به تبیین مناسبات بین المللی در جهان آینده پرداخت. از لحاظ مصداقی، هانتیگتون معتقد بود که زود رسترین و حساس ترین بر خورد بین تمدن ها بین تمدن غرب و تمدن کنفوسیوسی-اسلامی خواهد بود. در این مورد او تأکید داشت که «کاهش تقابل نظامی غرب و اسلام که طی قرن ها تداوم داشته، بعید به نظر می‏رسد. این تقابل می تواند تلخ تر شود.» هم چنین وی معتقد است که تمدن های اسلامی و کنفوسیوسی در مقابل تمدن غرب با هم همکاری می نمایند. در این مورد وی مدعی است که «کانون درگیری در آینده بسیار نزدیک، بین غرب و چند کشور اسلامی-کنفوسیوسی خواهد بود.» (قادری، ‌ ۱۳۷۷،‌ ۱۱۸)
این نظریه سابق بر این از سوی متفکرانی چون نظری شایگان در سال ۱۳۶۵مطرح شده بود. اما به دلیل مسائل جنگ و دفاع مقدس کسی به این نظریه توج نکرده بود.
برای تحقق پیشنهاد جناب آقای خاتمی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز قطعنامه‏ای را با حمایت ۵۵ کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح کرد. این قطعنامه در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۷۷ (سوم نوامبر ۱۹۹۸) با اجماع آرای اعضای مجمع عمومی به تصویب رسید. تصویب این قطعنامه موجب شد که موضوع مفاهمه تمدن ها به صورت طرحی اجرایی با حمایت جامعه بین المللی در دستور کار سازمان ملل متحد قرا گیرد و برنامه‏ها و فعالیت های مربوط به آن توسط سازمانهای بین المللی دولتی و غیر دولتی مورد توجه و تشویق و حمایت واقع شود.رئیس جمهور دستور تاسیس مرکز مطالعات بین المللی گفتگوی تمدنها را صادر نمود که ریاست آن را دکتر محمد جواد فرید زاده، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری به عهده داشتند.
از سوی دیگر آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را در دولت هشتم در «محور شرارت» قرار داد. قرار گرفتن نام جمهوری اسلامی ایران در «محور شرارت» و ممانعت از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به تکنولوژی هسته‌ای صلح آمیز، پاسخ نظام سلطه به سیاست تنش زدایی و گفت و ‌گوی تمدن ها بود.
درک نخبگان سیاسی از سیاست جهانی در هشت سال ریاست جمهوری آقای خاتمی بیشتر ژئوپلتیک بود تا ایدئولوژیک. به این جهت تلاش گستردهای با انعطاف پذیری و جهتگیریهای مصلحتگرایانه صورت گرفت تا ایران از انزوای سیاسی بیرون آید و یک ایران اسلامی قوی موردتوجه نظام بینالملل برپا گردد.
۳-۷ تفاوت برداشت نخبگان سیاسی از سه اصل حکمت، عزت و مصلحت:
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.