یادگیری نکته های فن بیان ،آداب معاشرت،سخنرانی و مهارت های ارتباطی

داشتن اعتمادبه نفس برای داشتن فن بیان قوی ضروری است داشتن اعتماد به نفس برای داشتن فن بیان قوی واقعا ضروری است. در خیلی از مواقع شخصی که فن بیان قوی دارد و می تواند به خوبی صحبت کند شخصی است که اعتماد به نفس بالایی در ارتباطات دارد. به ندرت شخصی را دیده ام که فن بیان قوی داشته باشد اما اعتماد به نفس نداشته باشد. به عبارت دیگر، فن بیان قوی با داشتن اعتماد به نفس گره خورده است. استفاده از زبان بدن مناسب تا حالا دیده اید شخصی که خوب صحبت می کند زبان بدن نامتناسبی هم داشته باشد؟ در موارد خیلی زیادی مشاهده کرده ام افرادی که فن بیان قوی دارند افرادی هستند که زبان بدن خوبی دارند و این زبان بدن به ما حس اعتماد و اطمینان منتقل می کند. به عبارت دیگر، اگر شخصی در حال صحبت کردن همش در و دیوار را نگاه کند، سر و چانه اش را بخاراند و یک حس نامطمئن بودن را به ما منتقل کند شخصی نیست که بتواند خوب صحبت کند و فن بیان قوی داشته باشد.  ]]>

Related articles