کیوان زین

 
بیشتر بدانید

مهارت های حرفه ای من

وردپرس

وردپرس یک سیستم مدیریت وب سایت می باشد که امروزه بیشترین وب سایت های دنیا بر این سیستم ساخته می شود.

HTML+CSS+JS

زبان های طراحی وب سایت می باشند که برای ساخت صفحات سمت یوزر کاربرد دارند.

SEO

SEO یا بهینه سازی وب سایت به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که ما برای آوردن وب سایت خود به صفحه نخست موتور های جستجوگر(همانندگوگل) انجام میدهیم گفته میشود.

]]>

Related articles