رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی- قسمت ۲
Compliance theme with hand pressing a button

رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی- قسمت ۲

ز- صدور سند مالکیت برای قنوات ۲۴ح- صدور سند مالکیت اعیانی ۲۵ط – صدور سند مالکیت تجمیعی ۲۶ی – صدور سند مالکیت مشاعی ۲۶ک- صدور سند مالکیت به نام دولت…

ادامه خواندن رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی- قسمت ۲
شناخت اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران- قسمت ۵
3d rendering of human on geometric element technology background represent artificial intelligence and cyber space concept

شناخت اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران- قسمت ۵

جان اف می در تعریف آموزش ضمن خدمت می گوید: آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظامدار و مداوم مستخدمین از نظر دانش، مهارتها و رفتار هایی که به…

ادامه خواندن شناخت اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران- قسمت ۵

اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک برخصوصیات کمی، کیفی و افزایش ماندگاری فلفل دلمه¬ای- قسمت ۱۰- قسمت 3

۴-۱-۱-۱-۱- اثر تیمارها بر صفات رویشی میوه   نتایج نشان داد که تیمار اسیدجیبرلیک باعث افزایش تعداد میوه، طول و قطر میوه نسبت به نمونه شاهد شد. همچنین عملکرد نیز…

ادامه خواندن اثر کلریدکلسیم و اسیدجیبرلیک برخصوصیات کمی، کیفی و افزایش ماندگاری فلفل دلمه¬ای- قسمت ۱۰- قسمت 3

سنتز، شناسایی کمپلکس¬های جدید دارویی از گالیم، قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آن¬ها در درمان برخی رده¬های سلول¬های سرطانی- قسمت ۷- قسمت 2

جهت فریزکردن سلولها، سوسپانسیون سلولی باید ترجیحاً در غلظت زیاد و در حضور یک نگهدارنده مثل DMSO منجمد شود. این ماده، محافظ سرمایی میباشد که با کاهش نقطه انجماد، باعث…

ادامه خواندن سنتز، شناسایی کمپلکس¬های جدید دارویی از گالیم، قلع و تیتانیم و مطالعات کلینیکی تعدادی از آن¬ها در درمان برخی رده¬های سلول¬های سرطانی- قسمت ۷- قسمت 2

نقد و بررسی دیدگاه‌ فیلیپ کلایتون در باب نفس از دیدگاه‌های ملاصدرا و علامه طباطبایی۸۹- قسمت ۶

نوپدیدارگرایان برای معرفی آنچه به عنوان سطح بسیار پیچیده نوپدید در انسان می‌خوانند کلمه ذهن[۱۰۲] را به کار می‌برند. برای این سطح از حقیقت انسانی دو نام دیگر نیز به کار می‌رود، نفس[۱۰۳] و روح[۱۰۴].…

ادامه خواندن نقد و بررسی دیدگاه‌ فیلیپ کلایتون در باب نفس از دیدگاه‌های ملاصدرا و علامه طباطبایی۸۹- قسمت ۶

پنل پیامکی چیست؟ انتخاب بهترین پنل SMS

پنل پیامکی چیست؟ اگر بخواهید در مقیاس بالا مثلا برای تمام افراد در منطقه 11 تهران پیامک تبلیغاتی ارسال کنید، قطعا نمی‌توانید یک گوشی موبایل دستتان بگیرید و پیامک بفرستید…

ادامه خواندن پنل پیامکی چیست؟ انتخاب بهترین پنل SMS

تاثیر حضور پرستار سالمند در زندگی خانواده

نگهداری از سالمند در منزل نه تنها به شما اطمینان می‌دهد که شخص پرستار سالمند به شکلی اختصاصی مسئول رفع نیازهای سالمندتان در منزل خواهد بود؛ بلکه به خانواده شما…

ادامه خواندن تاثیر حضور پرستار سالمند در زندگی خانواده

آیا کسب و کار های سنتی در دنیای دیجیتال امروز موفق می شوند؟

در 5 سال گذشته، روند پیشرفت جامعه بگونه ای پیشروی کرده که همه مخاطبین، کوچک و بزرگ، پیر و جوان همگی بصورت روزانه، زمان زیادی را در دنیای دیجیتال سپری…

ادامه خواندن آیا کسب و کار های سنتی در دنیای دیجیتال امروز موفق می شوند؟