ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی- قسمت ۸

کورهان[۱۶] [۱۳] با انجام آزمایش بر روی نمونه بزرگی از کالاهای موجود در خرده فروشی نشان داد که رابطه مستقیم میان فضای قفسه تخصیص داده شده به یک کالا و میزان…

ادامه خواندن ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی- قسمت ۸
کاربرد آزمون نسبت درستنمایی به منظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته گسسته- قسمت ۱۰
Checklist and pen

کاربرد آزمون نسبت درستنمایی به منظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته گسسته- قسمت ۱۰

جدول ۲-۷: تحقیقات انجام شده در زمینه تخمین نقطه تغییر پروفایل لجستیک                                      …

ادامه خواندن کاربرد آزمون نسبت درستنمایی به منظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته گسسته- قسمت ۱۰
بررسی راههای عملیاتی مقابله با پولشویی دراقتصاد ایران۹۴- قسمت ۲
Futuristic polygonal background. Triangular business wallpaper.

بررسی راههای عملیاتی مقابله با پولشویی دراقتصاد ایران۹۴- قسمت ۲

در مورد انواع پولی که از راه پولشویی حاصل میشود میتوان از موارد زیر نام برد:پول خاکستری: درامدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است که…

ادامه خواندن بررسی راههای عملیاتی مقابله با پولشویی دراقتصاد ایران۹۴- قسمت ۲

بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت ۳۵

استفاده خیلی زیاد     ۳-۴ ) فرضیه های تحقیق۱-۳-۴ ) فرضیه کلی : بین مهارت در سبک های مذاکره در مدیران مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج و…

ادامه خواندن بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت ۳۵
تاثیر دوبرنامه تمرین(پیوسته و گسسته) بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار- قسمت 5
Artificial Intelligence Evolution with Digital Consciousness as Tech Concept

تاثیر دوبرنامه تمرین(پیوسته و گسسته) بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار- قسمت 5

3- دوروش تمرین (گسسته و پیوسته) تأثیرمتفاوتی برمیزان تری گلیسیرید زنان میانسال غیرورزشکار دارد.4- دوروش تمرین (گسسته و پیوسته) تأثیرمتفاوتی برمیزان کلسترول زنان میانسال غیرورزشکار دارد.5- دوروش تمرین (گسسته و…

ادامه خواندن تاثیر دوبرنامه تمرین(پیوسته و گسسته) بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار- قسمت 5

بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها- قسمت ۴

د(رژیم اقتصادی ،رژیم اقتصادی درنظام شبانی مبتنی برمالکیت عمومی است و مالکیت خصوصی کمرنگ و محدود بوده است بنابراین نوع فعالیتهای اقتصادی در این نظام مبتنی برحاکمیت رژیم مالکیت عمومی…

ادامه خواندن بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها- قسمت ۴
بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی- قسمت ۱۸- قسمت 2
Abstract, Electronic circuit network grunge background

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی- قسمت ۱۸- قسمت 2

ضریب بدست آمده از پرسشنامه، نشان دهنده‌ پایایی بالا و قابل قبول برای همه مولفه‌ها می‌باشد.۳-۸) روش اجرای تحقیقپس از اخذ معرفی نامه و مجوز برای اجرای تحقیق از دانشگاه…

ادامه خواندن بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی- قسمت ۱۸- قسمت 2
بررسی رابطه مهارت های انسانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه ۳ شهر قم- قسمت ۶
A cardboard space rocket launching with crumped paper as clouds of smoke on a blue background.

بررسی رابطه مهارت های انسانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه ۳ شهر قم- قسمت ۶

۳- مهارت ادراکی، عبارت از توانایی داشتن تصویر ذهنی از کلیت امور، همراه با جزئیات تشکیل دهنده آن در داخل موقعیت مربوطه می­باشد. مهارت ادراکی مستلزم جامعیت ذهنی به معنی…

ادامه خواندن بررسی رابطه مهارت های انسانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه ۳ شهر قم- قسمت ۶

نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا- قسمت ۲

هر عقدی مرکب از دو عنصر ایجاب و قبول است بدین معنا طرفی که می خواهد عقدرا منعقدکند ایجاب عقد را انجام می دهد و طرف دیگر آن را قبول…

ادامه خواندن نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا- قسمت ۲

رابطه بین ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ با اخلاق حرفه ای در میان کارکنان بانک شهر- قسمت ۹

سئوالات متغیرها ۱-۴ رعایت اصل برابری در مناسبات اداری ۵-۶ رعایت اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری ۷-۱۰ رعایت اصل شهروندمداری در مناسبات اداری ۱۱-۱۳ رعایت اصل احترام و اعتماددر…

ادامه خواندن رابطه بین ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ با اخلاق حرفه ای در میان کارکنان بانک شهر- قسمت ۹