نوامبر 25, 2020

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

1 min read

(۲-۱۲) ماتریس ضرایب انتقال تولید،  ماتریس تلاقی باس و واحد،  بردار توان تولیدی،  بردار بار مصرفی،  بردار حد بالای توان عبوری از خطوط و  تعداد...

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.