ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی- قسمت ۸
Abstract 3d rendering futuristic dots and lines. computer geometric digital connection structure. Futuristic black abstract grid. Plexus with particles. Intelligence artificial

ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی- قسمت ۸

کورهان[۱۶] [۱۳] با انجام آزمایش بر روی نمونه بزرگی از کالاهای موجود در خرده فروشی نشان داد که رابطه مستقیم میان فضای قفسه تخصیص داده شده به یک کالا و میزان…

ادامه خواندن ارائه مدل ریاضی برای تخصیص فضای قفسه کالا در محیط فازی- قسمت ۸

کاربرد آزمون نسبت درستنمایی به منظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته گسسته- قسمت ۱۰

جدول ۲-۷: تحقیقات انجام شده در زمینه تخمین نقطه تغییر پروفایل لجستیک                                      …

ادامه خواندن کاربرد آزمون نسبت درستنمایی به منظور تخمین نقطه تغییر در پایش پروفایلهای خطی تعمیم یافته گسسته- قسمت ۱۰
بررسی راههای عملیاتی مقابله با پولشویی دراقتصاد ایران۹۴- قسمت ۲
Abstract Wired Technology Background

بررسی راههای عملیاتی مقابله با پولشویی دراقتصاد ایران۹۴- قسمت ۲

در مورد انواع پولی که از راه پولشویی حاصل میشود میتوان از موارد زیر نام برد:پول خاکستری: درامدهای حاصل از فروش کالا و یا انجام دادن کارهای تولیدی است که…

ادامه خواندن بررسی راههای عملیاتی مقابله با پولشویی دراقتصاد ایران۹۴- قسمت ۲

بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت ۳۵

استفاده خیلی زیاد     ۳-۴ ) فرضیه های تحقیق۱-۳-۴ ) فرضیه کلی : بین مهارت در سبک های مذاکره در مدیران مراکز آموزشی فنی و حرفه ای کرج و…

ادامه خواندن بررسی رابطه مهارت مذاکره مدیران با میزان تعارض میان کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای کرج- قسمت ۳۵

تاثیر دوبرنامه تمرین(پیوسته و گسسته) بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار- قسمت 5

3- دوروش تمرین (گسسته و پیوسته) تأثیرمتفاوتی برمیزان تری گلیسیرید زنان میانسال غیرورزشکار دارد.4- دوروش تمرین (گسسته و پیوسته) تأثیرمتفاوتی برمیزان کلسترول زنان میانسال غیرورزشکار دارد.5- دوروش تمرین (گسسته و…

ادامه خواندن تاثیر دوبرنامه تمرین(پیوسته و گسسته) بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار- قسمت 5
بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها- قسمت ۴
Abstract web background.

بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها- قسمت ۴

د(رژیم اقتصادی ،رژیم اقتصادی درنظام شبانی مبتنی برمالکیت عمومی است و مالکیت خصوصی کمرنگ و محدود بوده است بنابراین نوع فعالیتهای اقتصادی در این نظام مبتنی برحاکمیت رژیم مالکیت عمومی…

ادامه خواندن بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها- قسمت ۴

بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی- قسمت ۱۸- قسمت 2

ضریب بدست آمده از پرسشنامه، نشان دهنده‌ پایایی بالا و قابل قبول برای همه مولفه‌ها می‌باشد.۳-۸) روش اجرای تحقیقپس از اخذ معرفی نامه و مجوز برای اجرای تحقیق از دانشگاه…

ادامه خواندن بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی- قسمت ۱۸- قسمت 2

بررسی رابطه مهارت های انسانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه ۳ شهر قم- قسمت ۶

۳- مهارت ادراکی، عبارت از توانایی داشتن تصویر ذهنی از کلیت امور، همراه با جزئیات تشکیل دهنده آن در داخل موقعیت مربوطه می­باشد. مهارت ادراکی مستلزم جامعیت ذهنی به معنی…

ادامه خواندن بررسی رابطه مهارت های انسانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه ناحیه ۳ شهر قم- قسمت ۶

نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا- قسمت ۲

هر عقدی مرکب از دو عنصر ایجاب و قبول است بدین معنا طرفی که می خواهد عقدرا منعقدکند ایجاب عقد را انجام می دهد و طرف دیگر آن را قبول…

ادامه خواندن نقش انشا و اراده در تحقق عقد و آثار آن در تطبیق با حقوق کامن لا- قسمت ۲

رابطه بین ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ با اخلاق حرفه ای در میان کارکنان بانک شهر- قسمت ۹

سئوالات متغیرها ۱-۴ رعایت اصل برابری در مناسبات اداری ۵-۶ رعایت اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری ۷-۱۰ رعایت اصل شهروندمداری در مناسبات اداری ۱۱-۱۳ رعایت اصل احترام و اعتماددر…

ادامه خواندن رابطه بین ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ با اخلاق حرفه ای در میان کارکنان بانک شهر- قسمت ۹